Skip to content

Artiklar av Anders Johnson


Privatskolor är inte något nytt i Sverige

Friskolereformen kan snarare betecknas som slutparentesen för det 25-åriga svenska skolmonopolet, skriver Anders Johnson.

Liberala misstag och svek vi minns

Karl Staaff, Nils Edén och Bertil Ohlin var alla stora liberala politiker, vars avtryck märks i Sverige än i våra dagar. Men de var också ...

Karl Staaff – en liberal i motvind

En stor statsminister och en pionjär i partipolitiken. Men hur var det egentligen med Karl Staaffs politiska fotarbete? Serien med anledning av minnet av Staaffs ...

Ett parti präglat av Stockholmsdominans

Med anledning av att det är 130 år sedan Stockholms liberala valmansförening bildades utkom Anders Johnson i april med boken Alla tiders stockholmsliberaler. Johnson har ...

Yngve Larssons långa liv i stadshuset

Anders Johnson utkom i april med boken Alla tiders stockholmsliberaler med anledning av att det är 130 år sedan Stockholms liberala valmansförening bildades. Johnson kommer ...

Den stora tullstriden

Anders Johnson utkom i april med boken Alla tiders Stockholmsliberaler med anledning av att det är 130 år sedan Stockholms liberala valmansförening bildades. Johnson kommer ...