Skribent

Anders Johnson

Liberala misstag och svek vi minns

Karl Staaff, Nils Edén och Bertil Ohlin var alla stora liberala politiker, vars avtryck märks i Sverige än i våra dagar. Men de var också människor, vilka ju tenderar att fela. Skriftställaren Anders Johnson berättar här om 1900-talets mest graverande … Fortsättning

Karl Staaff – en liberal i motvind

En stor statsminister och en pionjär i partipolitiken. Men hur var det egentligen med Karl Staaffs politiska fotarbete? Serien med anledning av minnet av Staaffs död 1915 fortsätter med en artikel av Anders Johnson, skriftställare och redaktör för minnesboxen »Karl … Fortsättning

Ett parti präglat av Stockholmsdominans

Med anledning av att det är 130 år sedan Stockholms liberala valmansförening bildades utkom Anders Johnson i april med boken Alla tiders stockholmsliberaler. Johnson har under jubileumsåret presenterat några inslag för Liberal Debatts läsare. Detta är den sista delen. Det … Fortsättning

Yngve Larssons långa liv i stadshuset

Anders Johnson utkom i april med boken Alla tiders stockholmsliberaler med anledning av att det är 130 år sedan Stockholms liberala valmansförening bildades. Johnson kommer under jubileums- året att presentera några inslag för Liberal Debatts läsare. En av folkpartiets allra … Fortsättning

Den stora tullstriden

Anders Johnson utkom i april med boken Alla tiders Stockholmsliberaler med anledning av att det är 130 år sedan Stockholms liberala valmansförening bildades. Johnson kommer under jubileumsåret att presentera några inslag för Liberal Debatts läsare. En av de mest dramatiska … Fortsättning