Skip to content

Artiklar av Alexandra Gillström


Diskriminera inte Josefine och Cecilia!

Debatten om mångfalden av studenter i den högre utbildningen, eller snarare bristen därav, återkommer regelbundet. Ännu en gång är det på tapeten att kvotera in ...

Snart vet vi vad rättigheterna är värda

En av rättsstatens bärande idéer är att medborgarna besitter grundläggande rättigheter. Men vilka sanktioner ska möta myndighet och stat när dessa kränks? Alexandra Gillström, jurist ...