Stiftelsen

Den liberala idétidskriften Liberal Debatt drivs av Stiftelsen Liberal Debatt.

Ordförande är Staffan Thorsell.

Styrelseledamöter:
Bonnie Bernström, Pontus Bonnier, Jan Friedman, Susanne Hobohm, Ulf Isaksson, Per Josefsson, Carl Lagerqvist, Lars Leijonborg, PM Nilsson, Lennart Nordfors, Lennart Rydberg, Natalia Rylander, Gabriel Urwitz, Martin Ådahl.

Liberal Debatt genom mer än sju decennier

Tidskriften Liberal Debatt grundades 1948, som också blev efterkrigstidens genombrottsår för liberala idéer. I dess första nummer slår fast redaktören Åke Gafvelin frihetsprincipen och rättsprincipen som liberala ledstjärnor och demokratin som det enda godtagbara styrelseskicket. Bakom tidskriften stod Sveriges Liberala Studentförbund, en partipolitiskt fristående organisation. Under denna huvudman fungerade Liberal Debatt med stor självständighet, med redaktörer som Per Hilding, Olle Gellerman och Kai Henmark under 1950-talet och Hans Hederberg, Lars Furhoff och Per Gahrton under 1960-talet.

En förändring inträffade emellertid 1969 genom att tidskriften överfördes till den nybildade stiftelsen Liberal Debatt. Kort därefter fick tidskriften en redaktion med bas i Umeå, vars politiska inriktning – under intryck av den tidens starka opinionssvängningar – efterhand blev allt mindre liberal och mer socialistisk. Liberal Debatt döptes 1972 av redaktionen om till Frihetlig Socialistisk Tidskrift, i samma skede som Liberala Studentförbundet bytte namn till Frihetlig Vänster.

Under 1973 nystartades emellertid tidskriften Liberal Debatt av stiftelsen, under ledning av dess ordförande Magnus Lagerkvist. Sedan dess har tidskriften genom stiftelseformen stått helt fri från alla politiska organisationer. 1992 axlade Johan Schück rollen som ordförande i stiftelsen Liberal Debatt. I dag är Staffan Thorsell ordförande. Ny redaktör för tidskriften, när den rekonstruerades 1973, blev Olof Kleberg, som senare efterträddes av Bertil Ekerlid. Under större delen av 1980-talet leddes tidskriften av Jan-Otto Modig, och redaktörer därefter har varit Torbjörn Pettersson, Erik Wassén, och Mats Sahlin. Med redaktören Sofia Nerbrand fick Liberal Debatt för första gången en kvinna som redaktör och ansvarig utgivare. Hon efterträddes hösten 2002 av Karin Ekdahl. 2013 tillträdde Gabriel Ehrling Perers som redaktör. Han efterträddes hösten 2019 av Emma Höen Bustos och Matilda Molander.

Liberal Debatt har nu funnits som politisk idétidskrift i mer än 70 år. Dess roll och betydelse har av naturliga skäl varit skiftande under olika perioder. Även till det yttre har tidskiften förändrats åtskilligt under ett drygt halvsekel. Men under hela sin historia har Liberal Debatt burits fram av ett starkt personlig engagemang hos sina redaktörer, skribenter och läsare. Trots begränsade ekonomiska resurser har tidskriften fyllt – och fortsätter att fylla – en viktig funktion som oberoende debattorgan för alla som är engagerade i liberala idéer, inom och utom partipolitiken.