Skip to content

Tolerans, kärlek och sensommarläsning


Nummer 3 / 2019

Underskatta aldrig USA:s svarta svanar

»No collusion!«. Så löd framsidan på New York Post dagen efter att Mueller-rapporten hade släppts. Många amerikaner drog en lättnadens suck. USA:s president hade inte konspirerat med främmande makt för att vinna presidentvalet. Rapporten skapade också en känsla av återgång till ett normalläge, nu skulle det väl ändå bli »politics as usual«? En del menar […]

Underskatta aldrig USA:s svarta svanar

”No collusion!”. Så löd framsidan på New York Post dagen efter att Mueller-rapporten hade släppts. Många amerikaner drog en lättnadens suck. USA:s president hade inte konspirerat med främmande makt för att vinna presidentvalet. Rapporten skapade också en känsla av återgång till ett normalläge, nu skulle det väl ändå bli »politics as usual«? En del menar […]

Nåja, vad är väl en bal på nation?

Jag sitter på ett kafé intill det akademiska kvarteret Trädgårdsgatan i Uppsala och träffar Albin Heijkenskjöld, som är nationssekreterare vid Gästrike-Hälsinge Nation. Jag vill förstå nationslivet i Uppsala, dess utveckling och drivkraften att engagera sig i det. Heijkenskjöld beskriver något som framstår som lite karakteristiskt för föreningsmänniskan. Viljan att hitta en social plattform, sammanhållning och […]

När ska Andersson komma ner på jorden?

Lena Andersson utgår från naturrätten och idén om självägandet. Problemet är att hon inte är explicit med de fulla konsekvenserna av dessa postulat. Dessutom argumenterar hon för att eventuella konsekvenser är irrelevanta för att bedöma hennes liberalism. En sådan liberalism är inte värd namnet. När jag kritiskt granskar Anderssons liberalism ställs jag inför ett litet […]

För Popper var friheten viktigast

Viktiga tänkare blir inte överspelade bara för att nya tankar tillkommer. Få vill antagligen i dag försvara Platons stillastående samhällsideal där alla visste sin plats och bara en utvald elit behövde tyngas av sådant som bördan av att kunna läsa. Men grunden för Platons – och många andra klassiska filosofers – tänkande var inte desto […]

Har Andersson slutat att bry sig om rättvisa?

»Poststrukturalismens epistemologiska grund, subjektivismen, och dess ontologiska grund, nihilismen, torde med andra ord vara hållningar som anhängare ansluter sig till för att de håller dem sanna«. Det här citatet från Lena Anderssons »Om falsk och äkta liberalism« fångar dess kärna. Boken, som jag förväntade mig skulle handla om politisk filosofi, handlar till stor del om […]

Liberalism bortom barockträdgården

Tänk dig att du promenerar i en fransk barockträdgård, kanske vid Drottningholms slott. Eller bakom Versailles. På båda sidor flankeras du av tuktade buxbomshäckar i symmetriska mönster. Framför dig sträcker sig formklippta lindar i raka led. Långt där framme sammanstrålar grusgångarna vid en staty av solguden Apollo, som placerats i en harmonisk mittpunkt. Här råder […]

Vi har inte råd att vara utan en EU-armé

Digitaliseringen ställer om samhället på många sätt. Näringslivet genomgår en stark förändring pådrivet av digitalisering, automatisering och globalisering. Vår livsstil förändras lika snabbt, speciellt i Sverige.. Alla dessa förändringar av livsstil, arbetsmarknad och omvärld kan skapa antingen stor oro eller betydande framtidstro, beroende på hur vi hanterar utvecklingen. Just framtidstro vet vi är viktigt. En […]

USA gjorde striden om spansk fildelning till sin

Den spanska erfarenheten av delning av filer på internet föranleder inget större hopp om framtiden. Industrin har medvetet fyllt massmedier med propaganda om fildelningens ödeläggande effekter och i stället för att inse att nya teknologier gör inlåsning av kulturarvet svårare, eller att egendomsbegreppet som knutits till ordet intellektuell är en söndervittrande legal fiktion, har de […]

Även invandringen är en svår politisk fråga

Året var 2015. Sveriges vice statsminister Åsa Romson (MP) gråter öppet i TV när regeringen meddelar att man beslutat att strama åt reglerna för flyktinginvandringen till följd av ett ökat antal asylsökande. Sedan dess kämpar EU:s ledare för att komma överens om hur man bäst hanterar strömmen av människor som försöker ta sig innanför EU:s […]

Den som bara har sitt parti är inte fri

Listan över riksdagsledamöter sedan valet 2018 gör en smärtsamt medveten om att det är få som befinner sig i riksdagen utan att prioriterat partiet framför nästan allt annat. För den som önskar göra politisk karriär kan vägen tyckas solklar; några år i ungdomsförbundet gör att värdefulla kontakter knyts som sedan kan växlas in mot maktpositioner […]

»Kvinnopolitik« är inte lika med feminism

Vi lever i en tid av aktivistisk feminism. Trots att dess framgångar kan ifrågasättas – hittills har den mest resulterat i att man kan köpa kravmärkt smink – gör till och med Kristdemokraterna i dag anspråk på feminismen. Men när allting är feministiskt är det svårt att förstå vad feminism egentligen är. Är det verkligen […]

Tolerans och tillit i mångkulturens Sverige

Att tolerans inte är närvaron av kärlek inför något, utan frånvaron av hat inför det samma har allt mer kommit att bli dogm inom svensk debatt. Detta speglar också ordbokens definition av ordet: den som tolererar tål, finner sig i, har överseende med något. Den som exempelvis tolererar homosexuella är alltså inte med nödvändighet en […]

Till den västerländska frihetens försvar

– Idéen är väl att världen domineras av vår tolkning av »det rätta« vilket gör det som är annorlunda till fel, och att vi måste komma till insikt i den överordningen och förstå andras perspektiv? – Kan vår tolkning aldrig vara »rätt« då? Till exempel i fråga om barnäktenskap? – Nej, det tycker jag ju […]

Liberaler måste våga vara osexiga

Många av mina vänner befinner sig utanför den politiska sfären. Vi samtalar oftast om annat än tonnageskatten, narkotikapolitik eller välfärdens utformning. Men härom kvällen frågade en av dem ändå varför jag var liberal. Jag svarade som jag brukar – jag är liberal för att jag vill att alla människor fritt ska få forma sina liv, […]

Normkritik är en ulv i bekanta fårakläder

Normkritiken, eller normpedagogiken/normkreativiteten, de är alla grenar på samma träd, är i dag standardmetod i arbetet mot rasism eller könsförtryck. Vi möter den överallt – i myndigheternas handledningar, i kommunala jämställdhetsplaner, i en kurs- och utbildningsmarknad riktad mot alla slags arbetsplatser, i handledningar för förändringsarbete från arbetsmarknadens parter. Samtidigt har metoderna utsatts för kritik. För […]

Mjukt budskap är modigt i motvind

Tankar blir tack och lov inte sämre bara för att de blir äldre. Om något brukar idéer som åtminstone något så när behåller formen när samhället förändras inte vara så tokiga. Så är det med den om tolerans. Inte sällan avvisas dock toleransbudskapet som tunt och otillräckligt. Vad är det att vara tolererad? Livet måste […]

Sex steg som lär dig Dålig Ton™

Efter att Hanif Bali för jag vet inte vilken gång i ordningen blivit av med sina politiska uppdrag i Moderaterna och hatet mot Greta Thunberg har blossat upp är det återigen ett himla snack om God Ton på internet nu. För det ska man tydligen ha. Vad man ska ha den till är däremot mer […]

Nummer 2 / 2019 – Liberalism utan gränser →

Alla nummer →