Skip to content

Giganter


Nummer 6 / 2023

Därför behöver vi bry oss om de digitala jättarna

Vilka blir kvar när AI kan göra det mesta? Love Bonnier skriver om vad som kan göras för att värna demokrati och pluralism i AI:s tidevarv.

Giganternas tid är snart här

De stora strömningarna är viktiga, men det krävs individer som orkar omsätta dem i handling, skriver Matilda Molander.

Zlatan – en idépolitisk analys av en stor svensk

Zlatan är långt mer än ett sportsligt fenomen, skriver kulturjournalisten Mikael Löfgren.

Franska salongsvärdinnor valde vilka män som skulle få makt

I mer än trehundra år formade den franska salongsvärdinnan franskt kulturliv. Litteraturvetaren Lena Kåreland skriver den franska salongens historia.

Försenat brev från mannen allt kretsar kring

Efter flera försök till kontakt svarade Göran Persson så småningom på LD:s intervjuförfrågan.

Viktor Rydbergs ”Tomten” – en andebegränsad gigant av små proportioner

Viktor Rydbergs "Tomten" må vara småvuxen, men en gigant i den svenska litteraturen. Idéhistorikern Anders Burman skriver om den klassiska dikten, och vad det egentligen är för en gåta tomten grubblar över.

Vår politiska tid präglas av brist på giganter

Aldrig har debatten varit lika fantasilös, de politiska förslagen lika tråkiga, skriver LD:s Thea Andersson. Våra politiker finlirar i marginaler men förändrar ingenting.

Vad har liberaler att lära av döda diktaturkramare?

Författaren och filosofen Simone de Beauvoir stöttade diktaturer och är främst känd för sin påverkan på 1900-talets feministiska rörelser. Men hennes teorier är viktiga än i dag för att möta dagens utmaningar.

ÖB: ”Man får inte ge upp hoppet när det ser som mörkast ut”

Sveriges ÖB intervjuas om läget i Försvarsmakten, och reflekterar om vägen till den allvarliga säkerhetspolitiska situation som landet står mitt i.

När marknadsförfattarna lade grunden till det moderna Sverige

Med den fria pressen och romanen som verktyg, kom en ny typ av intellektuella att forma de idéer som ligger till grund för det moderna Sverige. Henrik Dalgard om Fredrika Bremer.

"De utmanade den manliga statsmaktens legitimitet"

Revolutionshot, framgångsrik aktivism eller ideologiskt skifte? Monir Bounadi berättar om hur Sverige fick allmän och lika rösträtt.

Nummer 5 / 2023 – 75-årsjubileum →

Alla nummer →