Skip to content

Vem styr i politikens ställe?


Nummer 4 / 2021

Kanske är liberalismen en av de saker som var bättre förr

Kanske är liberalismen en av de saker som var bättre förr. Åtminstone har den sett bättre dagar. Så det är väl ganska talande att liberalismens viktigaste ”moderna” källa i år fyller 50, och att dess upphovsman skulle ha fyllt 100.  Det handlar förstås om A Theory of Justice från 1971 och den amerikanske filosofen John […]

Rädda liberalismen från nyliberalerna

Jag vill vinna tillbaka berättelsen om liberalism från nyliberalerna, svarar Jesper Ahlin Marceta i en slutreplik på Caspian Rehbinder.

Ahlin Marcetas begreppsanvändning är oseriös

Ska ta sig an en begreppslig diskussion måste man kunna använda samma kriterier både för ideologier man gillar och ideologier man ogillar. Jesper Ahlin Marceta försöker i stället upphöja socialliberalismen till norm, menar Caspian Rehbinder i en replik på Ahlin Marcetas essä.  Läs även: Släpp föreställningen om »klassisk liberalism« och »socialliberalism« Slutreplik: Rädda liberalismen från […]

Släpp föreställningen om "klassisk liberalism" och "socialliberalism"

Det är vanligt att skilja mellan "socialliberalism" och "klassisk liberalism". Men distinktionen är inte självklar, skriver Liberal Debatts Jesper Ahlin Marceta.

Det är invandrare som drabbas när liberaler fegar om svensk kultur

  Jag heter Réka Tolnai och i dag är jag svensk. När vi kom till Sverige hamnade vi bland miljonprogrammet Fisksätras flerbostadshus i en välmående kommun. Överklassområdena Saltsjöbaden och Solsidan låg ett svagt stenkast bort. Saltis-ungarna spelade fotboll på våra fotbollsplaner och Samskolan var högstadiet där de olika socioekonomiska grupperna kom i klinch med varandra. […]

Därför är Eurovision oemotståndligt för en diplomat

2016 gjorde Nicola Clase, då Sveriges ambassadör till London, den uppmärksammade dokumentären The Swedish Ambassador’s Guide to Eurovision för BBC. Nu skriver hon en uppföljare för Liberal Debatt.

Eyvind Johnson: Trösterik läsning för liberaler

Det är svårt att hitta en svensk författare som kan lära oss mer om makt, utopi och frihet än Eyvind Johnson, skriver Västerbotten-Kurirens chefredaktör Ola Nordebo, och citerar forskare som beskriver honom som svensk litteraturs Thomas Mann. Ingen är mer trösterik att läsa, när den politiska uppgivenheten hotar att ta över. Samtidigt sörjer han författarens […]

Föräldraförsäkringen är en subventionerad ojämlikhet

”Vi har en jämställd relation, det är bara mer praktiskt att jag är hemma i stället för min man.” Tusen och åter tusen pars privata val skapar en strukturell ojämställdhet i samhället – och det är staten som betalar för den. I generation efter generation. Liberal Debatts Amanda Broberg efterfrågar en ökad medvetenhet om vad […]

Det finns ingen våldsvåg, bara en överhettad debatt

5 000 nya poliser, 7 000 nya poliser, 10 000 nya poliser! Lag och ordning ligger i topp bland väljarnas viktigaste frågor och politikerna är inte sena att haka på. Människors oro ska tas på allvar, men är den verkligen befogad? Statsvetaren Andreas Eriksson har grävt ner sig i statistiken och ser hur politikers dåligt […]

Nästa kris måste kommuniceras tydligare

  Vecka 15, mitten av april 2021, ser ut som nästan vilken vecka som helst i mitt Instagram-flöde. Bekanta svettas på gym och yoga, kaffekoppar på caféer, vin och större middagar hemma eller på restaurang – någon influencer i en bar på Mallorca.  På fredagen går Folkhälsomyndigheten samtidigt ut med nya råd: »En person som […]

Vem kan döma en domare?

Människan har skapat lagen för att bestämma över det som ligger vid moralens ytterligheter. Juridiken ska försäkra alla människors likhet inför lagen och motverka partisk och jävig behandling. Men vad händer när lagens företrädare står på fel sida av rättvisan? Vem kan egentligen döma opartiskt om hela domarkåren känner den som ställs inför rätta? Företrädare […]

Vem vill bli lärare i dagens skola?

  Felstavade veckobrev och lärare som googlar »vad är antiken?«. Läraryrkets status är körd i botten och en karriär inom skolvärlden är inte längre något för de begåvade. Liberal Debatts kulturredaktör Eric Luth skriver om en lärarkår som tappat det som ger dem auktoritet: kunskap. Min lågstadielärare hette Britt-Marie, men alla kallade henne för Brittis. […]

“Liberala” reformer hotar friheten på arbetsmarknaden

  CUF har legat i hårt på sistone i sociala medier, »fuck facket 4-ever» som kidsen säger. Ett diplom till Martin Ådahl med en brinnande LO-borg följdes av en hätsk debatt om fikande #brittmarie45. Samtidigt var Annie Lööf snabb med att försvara fackens ”viktiga roll på arbetsmarknaden” och socialliberaler som Romina Pourmokhtari, ordförande för LUF, […]

Politiken är redan normstyrd

  Det hävdas ibland att det politiska samtalet är alldeles för inriktat på sakfrågor och att visioner och värderingar saknas. Jag skulle vilja hävda motsatsen. Den politiska debatten är i hög grad normstyrd, vilket vi inte minst såg under valet 2018.  Moderaternas berättelse handlade då om rättigheter, skyldigheter och möjligheter. En paroll som vittnar om […]

Politik är inte bara fakta och kunskap

  “Jag vet faktiskt inte vad jag tycker om det, eller jag är inte så insatt.” Ett återkommande påstående som tycks följa en regel: det yttras ofta av väljare, men aldrig av politiker.  Det intressanta med påståendet är inte att den som sysslar med politik till vardags har starkare åsikter än de väljare vars politiska […]

Vem är fri på arbetsmarknaden?

För socialister är frihet nära förknippat med frihet i arbetet. Men vad säger liberaler om det? Kan relationen mellan arbete och kapital analyseras på liberala grunder? LUF Uppsalas ordförande Hanna Deák manar till liberal kamp för frihet på arbetsmarknaden. Den moderna arbetsplatsen. En del får associationer till färgglada Google-kontor med swimmingpooler och meditationsrum. Spexigt fotbollspel […]

Individualismen – vårt skydd mot auktoritet

Liberal Debatts Jesper Ahlin Marceta skriver om den svenska individualismen och vilken betydelse den har som skydd från andra former av auktoritet än den politiska.

Liberalers syn på rättvisa måste bli mer radikal

Striden mellan liberaler och socialdemokrater målas ofta upp som ett val mellan lika möjligheter och lika utfall. Att påstå att vi enbart har att välja mellan de båda är dock missvisande, menar doktorerna i praktisk filosofi Emil Andersson och Nicolas Olsson Yaouzis. I en replik på Høen Bustos, Molanders och Moulas text i DN Kultur […]

Liberaler bryr sig för mycket om staten

Liberaler behöver återuppliva motståndet mot civil auktoritet. Liberalismen handlar om människans frigörelse i alla maktrelationer, inte bara den mellan stat och individ.

Rädda Europa från den franska digitala kolonin

The Social Network och allehanda skräckdokumentärer har lärt oss att frukta amerikanska nätjättar och techbolag. Frankrike vill ta upp kampen för europeisk digital suveränitet, men internetexperten Amelia Andersdotter varnar för att livet i en fransk digital koloni kommer att ha betydligt fler buggar än den amerikanska där vi nu lever. »Orden digital suveränitet ligger på […]

Nummer 3 / 2021 – Internet →

Alla nummer →