Skip to content

Nya vägar till bättre städer


Nummer 5 / 2017

Agenda 2030 är en farlig papperstiger

FN skapades för att bevara fred och att slå vakt om den enskilda människans värde. Därför finns ett skimmer runt FN:s nya utvecklingsmål Agenda 2030. Målen prioriteras högt av regeringen, särskilt inom biståndspolitiken. Martin Ängeby, generalsekreterare på Silc, skärskådar vad agendan egentligen består i och vad den betyder. Inom FN har det sedan starten funnits […]

Skilj på forskning och ingenjörsvetenskap

Det går inte att se ingenjörsvetenskapen som forskningens naturliga fortsättning. Om de båda ska samverka måste det ske utifrån gemensamma intressen. Lösningen ligger i att ge universiteten frihet under ansvar och undanröja hinder för ingenjörer att utveckla produkter, skriver Per Kraulis, forskare vid SciLifeLab. Den politiska debatten om forskning utgår ofta från önskan att kunskap […]

Hur hipster är din syn på konkurrensrätt?

Hur en stor aktör får använda sin ställning på en marknad är intressant filosofiskt, juridiskt och ekonomiskt. Här skiljer sig ordningen i USA också från den som råder i EU. Utifrån ett aktuellt beslut beskriver juridikstudenten Jacob Giesecke vad saken handlar om. I juni 2017 gav EU-kommissionen Google en rekordstor1 böter på 2,4 miljarder euro. […]

Välstånd kräver våldsparaply

För att den osynliga handen ska fungera krävs också en synlig hand. Utan institutioner som upprätthåller personlig säkerhet och äganderätter uteblir ekonomisk utveckling. Gustav Juntti har träffat Stanfordprofessorn Barry Weingast – ledande expert på våldets historia, och en hängiven läsare av Adam Smith. Människor som studerar förutsättningar för ekonomisk utveckling med hjälp av räntenivåer från […]

Den dumma lärarutbildningen

Har svenska elever blivit mer korkade över tid? Det är väldigt osannolikt. Har eleverna blivit stojigare? Säkerligen, men så har heller ingen sedan kamratuppfostran-pedagogikens dagar föreslagit att eleverna ska övervaka sig själva. Är föräldrar mer krävande än tidigare? Utan tvekan, men dessa deltar dock turligt nog inte under skoldagarna. Bakgrunden till kunskapsraset måste sökas i […]

De feministiska ridtjejerna måste ner från sina höga hästar

Många kvinnor på ledande postitioner inom politik och näringsliv har ägnat en stor del av sin ungdom i stallet. Men de kan likagärna bli usla ledare som trycker ner andra. Idén om hästtjejen som en god ledare måste kritiseras, menar skribenten Kajsa Dovstad. Stallet sägs vara en plantskola för kvinnliga ledare. Att föreslå att ridsporten […]

Begåvad tecknare slösar bort sin talang

Ska man försöka sig på att sammanfatta Mats Jonssons serieroman Nya Norrland (Galago 2017) så handlar det om att Jonsson i ena stunden dricker »Mint Julep« under bjudmiddagar på Södermalm i Stockholm för att i nästa stund gå omkring ensam i något slags skogshelvete i norr, och sedan killgissar om urbaniseringens orsakssamband. I vanlig ordning […]

»Jag skulle värdesätta att festa och ha kul«

En av de senaste årens skandalomsusade dokusåpor, Paradise Hotel, har sågats av såväl feminister som ledarskribenter. Att tjejer (och killar) super och dansar på borden gillas inte i alla läger. En feminist och ledarskribent som har ryckt ut till programmets försvar är Sakine Madon, politisk redaktör på VLT. Joakim Rönnbäck och Karin Pihl från LD:s […]

Klimatologisk kalops i omsusat Luleå

Varför blåser det så mycket i Luleå? Är staden felbyggd redan på drottning Kristinas tid, eller kanske ett offer för ett socialdemokratiskt maktmonopol? LD:s Gustav Juntti reste hem för en vandring bland dragiga korridoreffekter och väldiga skrytbyggen. Luleborna kan alltid lita på vinden. Men de vet inte varför. Min vän N och jag har länge […]

Så kan Stockholm växa snabbare än i dag

Bostadsbyggandet i Stockholm räcker inte till. Detta trots att det finns gott om byggbar mark och fler intresserade byggherrar än på länge. Måste det vara så? André Nilsson menar att det går att bygga mycket mer än vad som görs i dag. »Sök er ej till Stockholm – 21 000 söker förgäves bostad«. Så lyder […]

Det liberala folkhemmet

Sedan 1947 har Liberals regerat i Australien under hela 43 år. De svenska Socialdemokraterna har under samma period dominerat under 51 år. Linda Jonsson menar att en förklaring till båda partiernas dominans är att de under 40-talet tog initiativet i bostadspolitiken. Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var den privata hyresrätten den vanligaste […]

Central park eller en skam för Göteborg?

Heden har röstats fram till Göteborgs fulaste plats. Samtidigt lyckas varken stad eller arkitektfirmor att bygga något på den. LD:s Karin Zelano reder ut debatten mellan förtätningsivrare, stadsbyggnadskonservativa och fotbollsentusiaster. Exercisheden ligger mitt i Göteborg. De flesta säger bara »Heden«. Och de flesta ser bara åtta hektar av fotbollsplaner. Sedan 1600- talet har ytan varit […]

Kommuner och riskkapital åderlåter miljonprogrammen

Efter femtio år av bristande underhåll och hög omflyttning är renoveringsbehovet i de svenska miljonprogrammen nu enormt. Regeringen vill lösa krisen genom nya bidrag. Skribenten Malin Lernfelt menar att de som bär ansvaret ska betala för sin försummelse. Miljonprogrammet är ett sorgebarn. Det är svårt att se det på annat sätt. De dryga en miljon […]

Ingen myser i Minsk

Få reflekterar nog över vilka idéer som byggt städerna de bor i eller besöker. Men de flesta har nog förmågan att känna, uppleva och reagera om en hel stad domineras av en enskild ideologi. Ledarskribenten Adam Cwejman tar avstamp i Minsk, där människan är nedtryckt och bara tjänar rollen som rekvisita i maktens skådespel. Minsk […]

»Göteborg är staden som alltid växer någon annanstans«

År 2021 firar Göteborg 400 år. Staden planerades en gång så att kronan skulle kunna upplåta odlingsbar mark i centrum. Det lade grunden till en gles och uppdelad stad som präglas och bostadsbrist. Max Sjöberg intervjuar Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia och författare till boken »Göteborg: Mellan segregation och kreativitet«. Stadsplanering – vad är […]

Miljonprogrammet är trevligare än du tror

Vad är väl ett miljonprogramsområde? Det kan ju vara fruktansvärt betonggrått, och trafikseparerat, och… alldeles, alldeles underbart! Ja, det var i alla fall så planerarna tänkte när Hagalunds gamla villor med snickarglädje, äppelträd och syrenbersåer jämnades med marken för att ge plats åt åtta stycken jättelika ljusblå betongklossar; fjorton våningar höga och 100 meter långa […]

Vi liberaler måste göra upp med bilismen

Med bilar följer trängsel, utsläpp och buller. Trots det blir alltid protesterna högljuddna när det föreslås att bilen ska bära sina egna kostnader, eller stängs ute från vissa delar av staden. Alfred Askeljung, riksdagskandidat för Centerpartiet, manar till liberal omprövning. Få saker är så lokalpolitiskt känsliga som bilen. När parkeringsavgifter höjs, parkeringsplatser tas bort eller bilismen […]

Ett tätt nummer för tätare bebyggelse

Vad ska vi med städer till?  Och vilka är de liberala lösningarna på deras problem? En majoritet av världens befolkning bor i någon form av stad. Inom begreppet ryms allt från Shanghai till Middlesbrough. Mycket skiljer, men de bakomliggande krafterna är lika. Människor flyttar allt närmare varandra i jakt på såväl samhällsservice, utbildning, arbete och […]

Nummer 4 / 2017 – →

Alla nummer →