Skip to content

Lagom välkommen till Sverige™


Nummer 1 / 2017

Bevare oss för siffrornas tyranni

Att skolelever blivit sämre på att räkna har debatterats flitigt. Färre tycks på allvar bekymrade över den sviktande läsförståelsen. Författaren Claes-Magnus Bernson varnar för en farlig trend. Många lär instämma i påståendet att politik i ett öppet samhälle förutsätter att medborgarna har god förmåga att hantera text. Men varför måste man kunna det? Och vad […]

LD i Indien: »Det är bara larv när Facebook säger att de inte lägger sig i politik«

Visst rör det på sig på digitaliseringsområdet i Sverige. Men Bank-ID i mobilen, Vårdguiden och en e-brevlåda för myndighetspost är små steg i jämförelse med den utveckling som pågår i världens största demokrati. LD:s Amelia Andersdotter utsågs nyligen till »Distinguished Fellow« vid den indiska forskningsorganisationen CIS. Här berättar hon om erfarenheter från höstens vistelse i […]

Religion i en ny istid

Under slutet av 1800-talet väckte fotografi överklassens förundran. Med den moderna tekniken kunde familjeporträtt skapas i en sittning. Bilder där posen bara behövde hållas i någon minut. Resultatet blev en oromantisk och stel återgivning, något som även den samtida romankonsten och poesin tog efter. Nya uppfinningar och upptäckter väckte även lusten att rationalisera vad som […]

Dålig medicin mot existentiell ångest

Recension: »Duktiga flickors revansch« av Birgitta Ohlsson (2017, Forum förlag) Svenskkurserna på gymnasiet innehåller alltid en retorikdel. Alla elever ska skriva varsitt tal och sedan framföra detta inför klassen. Eftersom jag hade en ny lärare för varje A-, B- och C-kurs använde jag samma tal när det var dags att hålla låda på lektionstid. Jag […]

Håller ditt argument utan Hitler?

Den historiska analogin är ett kraftfullt retoriskt redskap och genom den kan de mest kvicktänkta av debattörer tystas. Den är ofta fulladdad med starka känslor och kräver kunskap av de som ska övertygas. Det är genom att uthärda och överleva motargument som man blir trovärdig, men vad händer när tvivlaren måste navigera sig genom ett […]

Optimism med förhinder

Recension: »Progress« av Johan Norberg (oneworld, 2016) Johan Norberg framstod i sitt genombrottsverk Till världskapitalismens försvar (2001) som en nyliberal missionär med ett evangelium, ett glädjebudskap. Så är fallet även i hans senaste bok Progress. Ten Reasons to Look Forward to the Future (2016). Framstegstanken är central i Norbergs tankevärld. Vore det inte för Norbergs […]

Strävsamhet är vägen till lyckad integration

I debatten om »svenska värderingar« talas ofta om vikten av att förstå vilka regler som gäller i Sverige. Cecilia Baggesen-Gyllunger menar dock att en väldigt specifik sådan står i invandrarens väg. I simhallen står värmen i kontrast mot vinterkylan utanför de stora fönstren. En kille tar sig knappt fram, men envisas ändå med att vara […]

Integration av nyanlända kan bli EU:s revansch

Avsaknaden av gemensamma åtgärder för att möta den stora invandringen till Europa måste onekligen räknas till EU:s större misslyckanden. Erik Vikström menar dock att det vore ett misstag att lämna unionen ute ur integrationsekvationen. Kanske väntar här det projekt som kan återupprätta förtroendet för EU? EU upplever sin största existentiella kris någonsin. Storbritanniens val att […]

Vi står inte ut med sveket mot flyktingbarnen

Som ett led i regeringens förändring av flyktingpolitiken försämrades villkoren och framtidsutsikterna för de ensamkommande flyktingbarn som nu finns i Sverige. Läraren Sara Edvardson Ehrnborg larmar om de konsekvenser detta fått ute i verkligheten. Förutsättningarna för en ensamkommande ungdom att känna sig hemma i Sverige beror på hur ungdomen tagit sig till Sverige och vilken bakgrund […]

Vi måste provocera fram nya jobb

Livets två vissheter är döden och skattesatsen. I utbyte mot att vi avstår inkomst kupar den svenska staten sin synliga hand kring oss ‘från vaggan till graven’. Ekvationens givna konstant är dess särpräglande drag. Men integrering med övriga Europa och en gränsöverskridande globetrotter-mentalitet har sedan 1989 utmanat den territoriella svenska välfärdsstaten. Premissen att ekonomisk utjämning […]

Universella värderingar ska inte kallas »svenska«

Få saker har det senaste året varit så på modet inom politiken som att tala om »svenska värderingar«. Uppslutningen är bred, men innehållet diffust. Emilie Tilstam menar i stället att det rör sig om ett missförstånd: de värderingar som avses är sprungna ur ett långsiktigt rättighetsarbete och inte alls isolerat till Sverige. Unders sitt almedalstal […]

Fanns det ett liberalt argument för »andrum« i flyktingmottagandet?

Tveklöst är läget ansträngt när ett statsråd fäller tårar framför pressen. Men hur håller det principiellt? Elias Rosell menar att bristande integration är en dålig ursäkt för begränsat flyktingmottagande. Att ha rätt till att inte bli hindrad av andra när man försöker undvika dödligt våld och förtryck är en av de centrala mänskliga rättigheterna. Så […]

Sverige behöver fler stjärnor på plan

Det är den bästa av tider. Det är den värsta av tider. Det är en tid av frihet, öppenhet och möten. Det är en tid av fördomsfullhet, protektionism och murar. Det är en tid då liberalismen behövs mer än någonsin. Globaliseringen utmanar våra tankemönster. Gamla sanningar sätts på prov, bryts och omformar vår verklighet. På […]

Flyktingbarnens väg till utanförskap är kantad av låga förväntningar

Efter regeringens kovändning i flyktingfrågan har situationen i mottagandet lättat. Samtidigt har integrationsarbetet bara börjat. LD:s biträdande redaktör Karin Zelano varnar för hur förutfattade meningar och bristande engagemang i relation till ensamkommande flyktingbarn lätt kan bli till självuppfyllande profetior. Under 2015 sökte drygt 35 000 barn och ungdomar asyl i Sverige utan att ha familj […]

Gör det meningsfullt att vara svensk

I anglosaxiska länder är det självklart att invandrare testas i kunskaper om det nya landet och språket. I Sverige är saken fortsatt huvudsakligen tabu. Tobias Samuelsson menar att det är hög tid att liberaler omfamnar ett klart definierat svenskt medborgarskap. Det som bara ett år tidigare hade varit en otänkbar diskussion om »svenska värderingar« blev […]

Vissa invandrare slipper krav på integration

Jag har en vän som flyttade till Sverige för över 30 år sedan. Trots ett nästintill obegränsat stöd från statens sida har hans rötter aldrig riktigt slagit rot i Sverige. Han pratar fortfarande inte svenska och har nu misslyckats med SFI så många gånger att han inte tillåtits försöka igen. Ändå ifrågasätter ingen hans existensberättigande […]

Sverige klarar inte 19 miljoner flyktingpojkar

Invandringsdebatten rasar vidare och de flesta har en åsikt. När samtalet intensifieras så ökar behovet av att särskilja goda argument från dåliga. Detta gäller inte minst användandet av så kallade falska dilemman. Ett dilemma beskriver som bekant ett val mellan två alternativ med problematiska eller direkt oönskade konsekvenser. Ett falskt dilemma å andra sidan är […]

Vad Viktor Orbán kan lära oss om liberalismen

Från antikommunist och grundare av en liberal studentrörelse, till skäl för ständig huvudvärk, oro och ångest hos EU:s ledare. Simon Palme, förbundsordförande i Centerstudenter, beskriver mannen som just nu förkroppsligar hotet mot den liberala demokratin i Europa. »Bilda ett parti«! Det var uppmaningen som en ung, skäggig och långhårig Viktor Orbán fick efter att nyfiket […]

Poliskolossen måste privatiseras

Från vänster till höger tycks man i dag överens om att något måste göras åt Polisen. I åratal har krisen varit ett faktum. Men inte ens bland liberaler tycks det finnas någon insikt om att »mer av samma vara« kanske inte är enda lösningen. LD:s Tomas Izaias Englund vill ha ordning, men han vill också […]

Saklig men ensidig masspessimism

Recension: »Massutmaning: Ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende« Av Tino Sanandaji (kuhzad media, 2017) Sverige är sedan länge ett invandringsland. Nästan var sjätte invånare är född i ett annat land. Det är långt ifrån en friktionsfritt. Även om invandring bidrar med stora värden så är en dåligt fungerande integration förknippad med stora kostnader. För att […]

När blev alla systemkramare?

Om man inte har en strikt konservativ världsbild så finns trygghetssystemen till för människorna som lever i samhället. De är inte där för sin egen skull. När asylinvandringen till Sverige hösten 2015 nådde nivåer som inte setts sedan andra världskriget ställdes landets politiker inför valet att antingen ta konsekvenserna av den liberala migrationspolitiken och sjösätta […]

Dags att erkänna frihetens baksida

Liberalismens stora landvinningar under efterkrigstiden har bidragit till att spränga många av de bojor som tidigare höll människor tillbaka. Men när familj, klass och nationalitet betyder mindre så har också världen blivit svårare att förstå. Riksdagsledamot Christer Nylander (L) menar att det är tid att förlåta normerna. »Det går an«, sa Carl Jonas Love Almqvist […]

Liberal undfallenhet gav SD fritt spelrum

Integration var länge en paradgren för Liberalerna och företrädare som Mauricio Rojas och Nyamko Sabuni dominerade debatten. Sedan fick politiken stå tillbaka och företrädarna byttes ut. Svend Dahl, fil. dr i statsvetenskap och chef för Liberala Nyhetsbyrån, beskriver ett skeende som kom att få stora konsekvenser för både Liberalerna som parti och svensk politik i […]

Nummer 6 / 2016 – Svärtan i tryck →

Alla nummer →