Skip to content

Svärtan i tryck


Nummer 6 / 2016

Krig är vilseledning och information är ett vapen

Upp är ner, fred är krig och Putin är Putin. Den säkerhets-politiske experten Patrik Oksanen, till vardags politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning (C), tecknar bilden av informationen som det mest försåtliga vapen i vår tid. Han beskriver ett krig som bara börjat. Det första offret är dock redan känt – sanningen. »I den verkliga krigskonsten […]

Fri nog att spika könet i Röda torget

Yttrandefriheten gäller mer än kulturessäer och samtalsklubbar. Joakim Rönnbäck följer protesthandlingar i Putins Ryssland. Bland taggtråd och eldslågor väntar friheter liberalismen inte får ducka. En novembermorgon 2015 vandrar en svartklädd man fram till portarna hos den ryska säkerhetspolisen FSB i Moskva. Ljublanka är oskyltad men känd av sina grannar. Inifrån det gula teglet har FSB:s […]

Förändringens iskalla vind blåser genom Ryssland

Tystnad kommer i många former, men talar alltid samma bistra språk. Rysslandskännaren och skribenten Anna-Maja Axelsson förklarar varför det inte behövs någon censur när självcensuren drivs av egenintresset. Vad tyst det blev. Varför blev det så tyst? Från att ha följt Moskvafloden ned till Gorkijparken som i en romantisk rockballad står jag utanför en klubb […]

Håll bättre ordning på brottsstatistiken

Med svepande beskrivningar har politiker och journalister på senare tid tecknat bilden av en ökning av våldsbrott och mord. Men är det verkligen brottsligheten som ökar – eller är det uppfattningen av densamma som är i rörelse? Det är förvisso så att antalet anmälda brott ökat under de senaste decennierna (BRÅ, 2015). Under den senaste […]

Konkurrera mer, politisera mindre

Nyhetsmedias bekymmer med vår nya digitala värld är ett återkommande tema i samtidspolitiken. Nätneutralitet, upphovsrätt och presstöd är områden som fått nyhetsorganisationer i hela Europa att ta till orda. Det är en industri som är van att handskas med politiker, som talar till makthavare och som också påverkar hur makthavare får komma till tals. Nyhetsmedia […]

Vägen till lokaljournalistikens framtid

Sviktande politisk uppbackning för tryckfriheten och svällande kommunala kommunikationskontor, men också ett nyväckt folkligt engagemang för journalistiken. Carl-Johan Bergman, chefredaktör på DT (Dalarnas Tidningar), beskriver de lokala och regionala mediernas framtid och utmaningar. Vad händer i en värld av Trumps, av människor som skriker »censur« och som för varje hätskt Facebook-inlägg bidrar till den ton […]

Digitaliseringen ökar behovet av journalistik

Teknikutvecklingen sätter mängder av gamla affärsmodeller under press. Men i takt med att mängden information i samhället ökar så uppstår också helt nya behov. Författaren och mediestrategen Brit Stakston ser här ett förnyat uppdrag för journalistiken. Det som allt för sällan lyfts fram när medielandskapets utveckling beskrivs är hur det i grunden skapar större möjligheter […]

Åh oro, where art thou?

Oro. Är man återkommande besökare på Göteborgs stadsfullmäktige är det ett ord som är intimt och komiskt sammankopplat med Sverigedemokraternas charmanta och übergubbige kommunalråd Lars Hansson – kvintessensen för en populist i göteborgsk skrud. Välfärden är ett ständigt orosmoment. Oro uttrycks även för tryggheten samt för romska terrorceller, som Lars Hansson i ett inlägg i […]

Slumpen i Gävle som förändrade världen

Pamfletter, mutor, prostituerade och sprit. På denna grund vilade tiden som gav den svenska parlamentarismen »hattarna« och »mössorna«. Historikern och ledarskribenten David Lindén ger oss den historiska bakgrunden till Tryckfrihetsförordningen. Nyligen firades med rätta den svenska tryckfrihetens 250:e födelsedag. Men för att förstå varför den instiftades i Gävle den 2 december 1766 måste man, för […]

Regeringen lovar runt men håller tunt

Sällan har politiker varit så angelägna att diskutera mediernas förutsättningar som under det gångna året. Men hur mår egentligen den svenska tryck- och yttrandefriheten? LD bad advokaten Ulf Isaksson ge ett juridiskt sammanhang åt jubileumsåret. Året 2016 blev inget bra jubileumsår för tryck- och yttrandefriheten i Sverige. Förslagen från de statliga utredningar som haft att […]

Demokratin måste få skava – låt rasisterna ställa ut!

Parallellt med det gångna årets debatt kring tryckfriheten rasar en strid om yttrandefrihetens gränser: Hur obekväm ska man egentligen få vara i offentliga rum? Och vilket ansvar har de personer och institutioner som förfogar över dessa för de åsikter som presenteras? Ida Ölmedal, redaktör på Expressen Kultur, höjer ett varningens finger. Två scener från bokmässan […]

Hade dagens politiker verkligen gett oss tryckfrihet?

Videovåld, Alice Bah Kuhnke och en tryckfrihetsdiskussion som känns igen från 80-talets teknikdebatt. Kulturskribenten och författaren Mattias Svensson påminner om att all ny teknik som rubbar den politiska maktens cirklar ses på med misstänksamhet. Det hävdas ofta att om alkohol skulle introducerats i dag, skulle det ha varit förbjudet. Jag tror spekulationen stämmer. Men till […]

Hur mår den svenska tryckfriheten?

Frågan är motiverad i en tid av »åsiktskorridorer« och »faktaresistens«. Sällan har journalistiken i sig varit så omskriven och ifrågasatt som nu. Tryckfrihetens 250-årsjubileum sammanfaller med stora förändringar av informationslandskapet. Publicistiska institutioner utmanas på två fronter: dels på plattformsnivå där lönsamheten i den tidigare så lukrativa distributionen urholkats av amerikanska jätteföretag, vars affärsidéer bygger på […]

Staten måste backa från universiteten

Den rödgröna regeringen vill få den presenterade forskningspropositionen att framstå som ett slag för ökad samverkan. Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, ser i stället ett illa dolt försök att i än högre grad, medelst både piska och morot, styra landets lärosäten. Nu manar han till liberal samling. Tidigare i vinter kom regeringens efterlängtade forskningsproposition. Den innehöll […]

Förstår liberaler hur illa ställt det är med kapitalismen?

Företagsekonomerna Claes Svensson och Gösta Wijk argumenterar i LD (1/2016) att dagens utvecklingen av näringsliv, politik och samhälle leder till en ny syn på kapitalismen och krav på en omdefinition av denna. Bengt Sandkull, professor emeritus i industriell organisation, tycker att de är på tok för optimistiska. Kapitalismen har självklart förändrats sedan 1700-talet när liberalismens […]

Österrike undkom med blotta förskräckelsen

Efter ett år av kampanjande, spekulationer och högt politiskt tonläge stod de grönas Alexander van der Bellen som segrare i Österrikes presidentval 4 december. Så vad väntar nu bakelsernas, litteraturens, söndagspromenadernas och schnitzelns land? Får man tro eftervalsdiskussionerna: stor politisk osäkerhet och turbulens. Historiskt har presidenten i Österrike haft en enande kraft och kunnat luta […]

Systemkritisk skördetid kom bort

Recension: »HQgate« av Jenny Hedelin och Christen Ager-Hanssens (Ekerlids Förlag, 2016) Blir en partsinlaga per automatik mindre trovärdig, för att det är en partsinlaga, oavsett vad innehållet är? Den frågan ställde jag mig när jag började läsa Jenny Hedelin och Christen Ager-Hanssens bok HQgate (Ekerlids förlag, 2016), och frågan hänger kvar även när jag lägger […]

Trump vann då han gav enkla svar på svåra frågor

Hur slutar en valrörelse under en populär demokratisk president och tilltagande högkonjunktur med att en republikansk outsider tar sig till makten? Statsvetaren Oskar Örn, som följt tre valrörelser på plats i USA, menar att det under allt skränande döljer sig en man med i alla fall en gedigen politisk övertygelse. Det blev ingen första kvinnlig […]

Vad är det här för tok?

Det finns en liten förening av socialdemokrater som med visst välbehag brukar läsa Liberal Debatt. Man kan hitta oss ståendes i kaffepausen på något idéseminarium på ABF hummande om att det i alla fall finns ett hopp för en hederlig liberalism och referera till någon artikel skriven om marknadskritik. Det har till och med hänt […]

Höger-vänster-skalan är död

Efterkrigstidens stora politiska konflikt stod kring välfärdsstaten. Partistrateger ser gärna att vi låtsas som att det fortsatt är där striden står. Men Lennart Nordfors, fil. dr i statsvetenskap, menar att det är dags att förpassa höger-vänster-skalan till historien. En nationalpopulistisk våg rullar fram. En kör av röster i Sverige och utomlands varnar för att vi […]

Nummer 5 / 2016 – Bortom »House of Cards« →

Alla nummer →