Skip to content

Demokratins labyrint


Nummer 1 / 2016

Avengers bör ej underkasta sig FN

Foto: Marvel Varken FN eller en eventuell framtida president Trump bör ha översyn av The Avengers. Sokoviafördraget är jantelagen i internationell tappning. Incidenten förändrade vår värld: plötsligt var vi inte ensamma längre. Det var en insikt som var tvåfaldig. När dimensionsportalerna öppnade sig över New York och Chitauriskeppen sänkte sig över Manhattan ställdes mänskligheten inför […]

Liberala misstag och svek vi minns

Karl Staaff, Nils Edén och Bertil Ohlin var alla stora liberala politiker, vars avtryck märks i Sverige än i våra dagar. Men de var också människor, vilka ju tenderar att fela. Skriftställaren Anders Johnson berättar här om 1900-talets mest graverande liberala misstag. Vi kan i dessa dagar fira 250-årsjubileet av det liberala reformarbetet i Sverige. […]

Triggervarning: Den här tidskriftsartikeln kan förbättra din förmåga att tänka självständigt

Trots att dess praktiska användning fått utstå omfattande ­kritik fortsätter »triggervarningar« att vinna mark i svensk offentlighet. Claes-Magnus Bernson monterar isär fenomenet och finner en lika paternalistisk som nedslående människosyn. Bakom så kallade »triggervarningar« finns motiv som är goda men vars verkningar kan bli onda. Trots goda intentioner hotar nämligen varningen det kritiska tänkandet genom […]

»SVT Debatt made me do it«

Ända sedan jag var tonåring med nitar och blått hår har jag tyckt om att göra uppror. Värdet av att ifrågasätta auktoriteter och vara uppkäftig förstod jag tidigt. Jag anser fort­farande att ett samhälle mår bra av folk som ifråga­sätter, går mot strömmen och inte är så anala. Just därför är jag för tillfället politiskt […]

Bortom CSR väntar intressentkapitalismen

Globaliseringen, det finansiella kapitalets rörlighet över ­nationsgränserna och ny teknik möjliggör alltmer avancerade digitala varor och tjänster. Claes Svensson, professor emeritus i företags­ekonomi och Gösta Wijk, docent i samma ämne, menar att utvecklingen leder till en ny syn på vilka typer av kapital som är viktiga, men också att trenden på sikt kräver en omdefinition av […]

Plötsligt händer det

Det lagbundna statliga ­utdelandet av straff betraktas som höjden av rättvisa. Problemet är bara att de flesta som begår brott aldrig ens kommer i närheten av en domstol. Vilka som hamnar där tenderar ofta att bero på rena tillfälligheter. Liberal ­Debatts biträdande redaktör Emma Söderberg Majanen ifrågasätter rättvisans natur. I Sverige gäller svensk lag för […]

Liberalismens plats i postdemokratin

PR-trix, kohandel och kompiskapitalism har ersatt politikens folkliga förankring. I alla fall om man ska tro sociologen Colin Crouch. Vladan Lausevic, ordförande i nätverket för individuella Alde-medlemmar i Stockholm, ser att mycket står på spel men förespråkar ändå att liberaler bör närma sig utvecklingen med nyfikenhet och tillförsikt. I boken Postdemokrati (2011) beskriver sociologen Colin […]

»Mer diskussion, mindre uteslutning«

När vi argumenterar mot någon försöker vi övertyga åhörarna om att vi har rätt och att motståndaren har fel. Att vår egen lösning är den bästa och därför bör användas. Det är det rätta sättet att argumentera på, enligt författaren och den politiska teoretikern Chantal Mouffe. Och det kan ju verka självklart. Men i dag […]

Därför faller även dagens murar

Med en blocköverskridande allians mot öppenhet och en politisk retorik till bredden fylld av »andrum« och »flyktingpauser« så ter sig den liberala visionen om en gränslös värld alltmer avlägsen. Men Tomas Ohlin manar till förtröstan. Trend såväl som teknik talar för att framtiden trots allt kommer att vara ljus. För oss som är vänner av […]

»Kultur« är inte liberalismens fiende

Idén att människan kan slå sig helt fri från kulturell påverkan är en illusion, och skapar en skev bild av förutsättningarna för autonomi. Det skriver Clara Sandelind, fil. dr i statsvetenskap, som tycker att liberaler borde ha en mer avslappnad inställning till begreppet kultur. En av de största stötestenarna i den långvariga filosofiska debatten mellan […]

»En fattig tidskrift med välordnad ekonomi«

Den som läser det finstilta noterar att Stiftelsen Liberal Debatt, som formellt utger tidskriften och utser dess redaktör, har en ytterst kvalificerad styrelse. Ord­förande för denna är Expressens tidigare chefredaktör Staffan Thorsell, som med de fria tyglar – och när så behövs, kraftfulla uppbackning – som en liberal publicistisk verksamhet ­kräver låter redaktionen fritt utveckla […]

»Jag dör på jorden«

Det ytlighetsjippo som i folkmun kommit att kallas »Mello« kom i år att lysa upp februarimörkret för den svenska högern. Programledarna hade nämligen mage att ge sig på nationalsången! I ett medley där svenska folksånger gavs nytt uttryck på hebreiska, arabiska och det svenska minoritetsspråket samiska ville det sig inte bättre än att den svenska […]

Dig äger ingen

I alla tider har det funnits enskilda som utnyttjar människor i nöd. Här måste samhället kollektivt förbjuda de värsta övergreppen. LD:s Karin Zelano, doktorand i statsvetenskap, menar att det är tid att anpassa lagstiftningen för att förhindra en modern form av slaveri. Göteborgs Tingsrätt dömde nyligen flera personer för människohandel, närmare bestämt för att ha […]

Värna den personliga integriteten, men...

Med digitalisering och automatisering följer stora välståndsökningar, men också demokratiska och mellanmänskliga bryderier av aldrig tidigare skådat slag. Hur oroade bör vi vara? Amelia ­Andersdotter tecknar alla människors lika värde i en tid då »allt« är tekniskt möjligt. Över julledigheten hade jag förmånen att ta del av både nationalekonomen Mårten Blix tankar i Svenska Dagbladet […]

En vitalare och mer direkt demokrati

Den breda folkliga förankringen har gått förlorad och trots allt fler uppdrag upplever partiernas förtroendevalda sina egna möjlig­heter till reell påverkan som små. Olle Wästberg, ordförande i Demokratiutredningen som nyligen presenterade sitt slutbetänkande, stakar ut vägen några steg framåt. Ingenting tydliggör de politiska partiernas kris bättre än diskussionen om social­demokratins utförslöpa. I en av de […]

När media köpte kulturförklaringen

Under några omskakande veckor förändrades svensk medierapportering kring frågor som rör invandring och integration. Plötsligt hängav sig seriösa riksmedier, tillsynes ogenerat, åt uppfattningar om en kollektiv kultur bland ensamkommande flyktingbarn som förklaring till enskilda individers beteende. Lennart Nordfors, fil. dr i statsvetenskap och ledamot av Ohlininstitutets styrelse, ser utvecklingen som ett uttryck för ett förändrat […]

Det våras för Underwood

Knack, knack. Som ett vårtecken körde Netflix under fredagen ut den nya säsongen av det politiska dramat “House of Cards”, på senare år själva essensen av “guilty pleasure” för alla självutnämnda politiknördar. Den fjärde säsongen på den fjärde dagen i mars. Med några veckors eftersläp är handlingen i det första avsnittet en spegel av de […]

Kriminalisera mindre – lyssna på vad LUF egentligen säger

Många har på sistone känt sig manade att markera att de inte kan tänka sig att ha sex med lik eller sina syskon, och att andra helst inte heller borde vilja det. Det är bra att det är klarlagt. Följande kan dock tilläggas. Att en handling är kriminell innebär att staten kan bruka våld mot […]

Man stoppar inte näthat genom att hata internet

I DN (3/2) har regeringens Näthatsutredning presenterat sitt förslag med skärpta straffskalor, nya brottsrubriceringar och mellanhandsansvar. Utredningen blev snabbt påhejad av Mårten Schultz, professor i straffrätt och SvD:s juridiska kommentator, som menar att den både är ett “självklart steg framåt” och undviker “radikala nykriminaliseringar”. Låt mig ge ett motförslag: Professor Lilian Edwards på University of Strathclyde (Storbritannien) […]

Beslöjade avsikter och liberal neutralitet

De flesta som kallar sig liberaler skulle utan större tvekan skriva under på principen att statens lagar ska vara »neutrala«. Men vad innebär det, i praktiken? Henrik Dahlquist vann nyligen Ohlin­instituets uppsatstävling för sin statsvetenskapliga redogörelse för hur utfästelser gjorda i anda av »liberal neutralitet«, sedan kan komma att användas för att åstadkomma betydande frihetsinskränkningar. […]

Kan ekonomisk tillväxt råda bot på korruption?

Korruption är vanligt i fattiga länder. Men är det korruptionen i sig som leder till fattigdom eller fattigdom som föder korruption? Sebastian Jävervall vann nyligen Ohlininstitutets uppsatstävling för sin nationalekonomiska studie av just detta samband. Är låginkomstländer fattiga för att de är korrupta eller korrupta för att de är fattiga? Korruption fortsätter vara ett hinder […]

Nummer 6 / 2015 – Tillbaka till framtiden →

Alla nummer →