Skip to content

Markmissbruk


Nummer 5 / 2015

Vad tyckte Hayek om invandringen?

Först ett rop efter fri rörlighet och en gränslös värld, sedan argumentation för dramatiskt minskad invandring? Det är inte undra på att Friedrich von Hayeks gärning orsakar huvudbry i filosofiska diskussioner om migration. Simon Westerberg menar sig dock ha förklaringen till hur de två sidorna av Hayek passar ihop. Parallellt med den generella migrationsdebatten har […]

Karl Staaff – en liberal i motvind

En stor statsminister och en pionjär i partipolitiken. Men hur var det egentligen med Karl Staaffs politiska fotarbete? Serien med anledning av minnet av Staaffs död 1915 fortsätter med en artikel av Anders Johnson, skriftställare och redaktör för minnesboxen »Karl Staaff – fanförare, buffert och spottlåda« (Ekerlids Förlag). Vintern 1915 besökte Karl Staaff Verdandi i […]

Nationalism för liberaler

Susanna Birgersson förspråkar i »Det som förloras utåt ska vinnas inåt – Danmark från Kierkeaard till Kjærsgaard« en »liberal nationalism« bakom vilken människorna kan samlas, i stället för att hänge sig åt patriotism. Clara Sandelind, fil. dr i statsvetenskap, menar i stället att det finns utrymme för »medborgerlig patriotism« Vad krävs för att demokrati och […]

Kommunen ser inte skogen för alla träd

Konstnärsparet Birgitta Lind och Niklas Lind etablerade verkstaden Lillterrsjö Keramik redan 1983 och har fortsatt skapa fantastiska föremål sedan dess. Foto: Kristoffer Hellman En bedrövlig befolkningsutveckling och ett enormt skogsbestånd. Ändå tror ingen i Sollefteå att skogen är en väg till norrgående flyttlass. I detta reportage tar LD:s Tomas Izaias Englund, tidigare kommunreporter i Sollefteå, […]

Två nivåer av frihet och varför föräldrar ska välja själva

»Mitt i svensk borgerlighet går en gräns mellan progressiva liberaler och konservativa partier«, menar Maria Arnholm, partisekreterare för Folkpartiet (Expressen 10/11) och pekar på liberala framgångar: homoäktenskap, sexualundervisning, särbeskattning. Ja, det är sant, tänkte jag. Det finns konservativa som är emot allt detta. Men det går en gräns mitt bland de progressiva liberalerna också. Jag […]

Framtidens journalistik – finns den?

Med tidningsdöd, automatisering och sviktande förtroende är förutsättningarna för den svenska journalistiken i gungning. Men vad händer sedan? Liberal Debatt bad Andreas Ericson, vd och redaktionschef för det nu insomnade magasinet Neo, blicka framåt. Under sju år som redaktionschef på magasinet Neo har jag haft gott om tid att fundera på mediernas nuvarande kris och […]

»Den nya vänstern är inte den gamla vänstern«

Payam Moula skriver föredömligt om det i Sverige underskattade ideologiska avståndet mellan liberaler och konservativa (LD 4/2015). Men resonemanget behöver kompletteras. I sin text driver Moula tesen att liberalism och konservatism är varandras motpoler, medan liberalism och socialdemokrati är nära befryndade. Det ligger något i det. Men kanske inte på det sätt som Moula menar. […]

Så stoppar vi rövarna i bärskogen

Med allemansrätten i ryggsäcken kan stressade stadsbor fritt plocka bär i annans skog och mark. Så också människor som reser långt för att bära bären de där första – och klart jobbigaste – stegen mot frysboxen. På det stora hela är bärindustrin och säsongsarbetarna inget problem. Även med dagens alla gästarbetare så ruttnar uppskattningsvis 95 […]

Tio obebyggda varv runt jorden

I Sverige finns 3 850 000 kilometer strand. Det räcker 10 varv runt jorden. För i Sverige är all mark 100 meter från alla hav, sjöar och vattendrag skyddade av den så kallade strandskyddslagen. Där är det förbjudet att bygga hus, lägga ut bryggor, fälla träd eller sätta upp staket. Det är också förbjudet att ändra byggnaders […]

Slå vakt om det gemensamma rummet

Svensk lag kräver dialog och folklig delaktighet inför viktiga beslut om stadsbild, gator och torg. Men ambitionens efterlevnad beror i stor utsträckning av lokalpolitikernas vilja. Inge-Bert Täljedal, tidigare rektor för Umeå universitet, beskriver utifrån sin politiska erfarenhet i Umeå, hur kapitalägarnas intressen bör vägas mot stadens invånares. Städer har anlagts och växer som uttryck för […]

Infrastruktursatsningar riskerar äganderätten

Att politiker vill bygga nya järnvägar är så klart bra. Samtidigt tittar man alltmer lystet efter de privata värden som uppstår till följd. Björn Hasselgren, teknologie doktor och senior fellow vid tankesmedjan Timbro, varnar för vad han ser som ett utbrett politiskt ifrågasättande av äganderättens ställning i infrastrukturärenden. Rätten till ägande av mark, fastigheter och […]

Cykling är borgerligt

Inför cykeln blir kloka borgare plötsligt sura sossar. Men cykling borde vara en självklar borgerlig frihetsfråga. Skärp er, skriver Patrik Kronqvist, biträdande politisk redaktör på Expressen. Som ny ledarskribent förvånades jag ofta över de häftiga reaktioner jag fick från delar av borgerligheten när jag skrev om trafikpolitik och infrastruktur. Jag drömmer ju om tätare storstäder […]

Kommunen och ­kapitalet sitter i samma grävskopa

Att den enskilde medborgaren riskerar komma i kläm när offentlig sektor tar ut svängarna är välkänt. Men nog utreds konsekvenserna innan genomgripande beslut? Viktoria Hybbinette, jurist vid Centrum för rättvisa, beskriver hur kommuner högaktningsfullt struntar i sina invånare och springer det lokala näringslivets ärenden. I slutet av 1920-talet beskrev rättsvetenskapsmannen Vilhelm Lundstedt den svenska äganderätten […]

I kapitalets tjänst?

»Buy land – they’re not making it anymore.« Mark Twains bevingade ord fångar problematiken och spänningen även i våra dagar. Möjligheten att själv äga och förfoga mark är central i en liberala strävan efter indivi­duell frihet och autonomi. Men i Sverige kommer äganderätten över mark med många förbehåll. I kommunerna – ute i demokratins kapillärsystem […]

Nummer 4 / 2015 – Den nya högern →

Alla nummer →