Skip to content

SD-valet


Nummer 5 / 2014

Där den gröna vågen ebbat ut

Att styra i ensamt majestät är fortfarande möjligt för Socialdemokraterna i en rad norrländska kommuner, men i Sundsvall var den tiden förbi efter valet 2006. Helt oväntat behövde då Socialdemokraterna hjälp av fler partier än det trogna Vänsterpartiet och valde att sträcka ut handen till Miljöpartiet. Nu hade i och för sig Miljöpartiet redan lovat […]

Här får du livstid

Ungdomsförbundarens valrörelse är i efterhand ett töcken av gymnasiedebatter och bokbord. Men striden om Fagerstas förstagångsväljare en torsdagsförmiddag i ett dimmigt Bergslagen stannar kvar. Socialdemokraterna drog applåder i ett ståtligt Folkets hus. Det har socialdemokrater gjort i Västmanlands bruksorter sedan den allmänna rösträtten infördes. Nyare var att Sverigedemokraterna åt en stor bit medhåll. Den Sverigeunika […]

Ett parti präglat av Stockholmsdominans

Med anledning av att det är 130 år sedan Stockholms liberala valmansförening bildades utkom Anders Johnson i april med boken Alla tiders stockholmsliberaler. Johnson har under jubileumsåret presenterat några inslag för Liberal Debatts läsare. Detta är den sista delen. Det är ingen större hemlighet att Folkpartiet sedan länge har en stark dominans av personer bosatta […]

Bevara konsten från identitetspolitik

Den konst som en gång ansågs okomplicerad kan med tiden bli kontroversiell. Hur ska vi förhålla oss till verk som går på tvärs med rådande moraluppfattningar? Claes-Magnus Bernson varnar för att se konsten genom ideologiska raster, och vädjar om öppenhet även inför det som väcker anstöt. På senare tid har en rad barnböcker anklagats för […]

När erövringsandan kväver friheten

Vad har Vladimir Putin gemensamt med Georg W. Bush, Barack Obama och Napoleon Bonaparte? Svaret finns, enligt Mattias Warg, i tankarna hos en av de stora politiska teoretikerna: schweizaren Benjamin Constant. Under 1814 släppte Constant De l’Esprit de Conquête et de l’Usurpation (Om erövringens anda och om makttillskansningen). Boken sprider inte bara sken över vår […]

Nyckeln till en tillknäppt granne

RECENSION: »Härskarna i Kreml – Från Gorbatjov till Putin« av Örjan Berner  (Albert Bonniers förlag, 2014) Aldrig har världen haft så goda skäl att oroa sig för den unga ryska federationen. Det auktoritära styret och den aggressiva utrikespolitiken har fått larm att ljuda förr. Men med invasionen av östra Ukraina, åtdragna tumskruvar mot närområdet och hårda […]

Didaktik ska bestämma teknikens plats i skolan

Kan ny teknik förbättra skolans undervisning och elevernas inlärning? Eller gör ny teknik bara att undervisningen ägnas åt samma saker som förut, men på nya och krångligare sätt? Det har Andreas Westerberg, lärare och forskare vid Umeå universitet, undersökt i sin avhandling. »Ja eleverna vill ju sitta vid en dator. Har man inte dator vill […]

Därför behövs "flumskolan"

I tio år har skolpolitikerna bekämpat flummet i den svenska skolan. Fortfarande väntar vi på resultaten. Liberal Debatts Emma Söderberg Majanen menar att det är dags att tänka om. Skolan har som bekant problem. Eleverna presterar inte så bra som vi vill att de ska göra, allt för få vill bli lärare och de som […]

Snart pungslår regeringen våra iPads

Glädjen efter att Högsta förvaltningsdomstolen i somras rev upp beslutet att avgiftsbelägga datorer riskerar bli kortvarig. Liberal Debatts genomgång visar att en majoritet i riksdagen öppnar för att ändra lagen. Peder Gustavsson beskriver generationskonflikten som borde fått större utrymme i valrörelsen. Frågor som rör kultur, äganderätt och integritet på nätet har varit sprängstoff i ett […]

Lackmustest för borgerlig försvarspolitik

Sett till försvarsfrågan kom valet att bli det hetaste på länge. Men vad blir följden på sikt? Liberal Debatt bad Annika Nordgren Christensen analysera vad vi nu har att vänta. Valrörelsen inom försvars- och säkerhetspolitikens område inleddes i maj 2014, då Försvarsberedningen imploderade inför förvånade journalister på frågan om Försvarsmaktens ekonomi de närmaste åren. I […]

ˮFolkpartiet har på riksnivå slutat att prata om samhällets mest utsattaˮ

Rolf Bromme och Kristoffer Johansson bemöter i senaste numret av Liberal Debatt (4/2014) en artikel jag skrev om Folkpartiets minskade engagemang för samhällets utsatta. Bromme och Johansson bemödar sig inte med att diskutera min huvudtes, nämligen att det är ett stort problem att Folkpartiet på riksnivå sällan höjer rösten i socialpolitiken, utan ägnar i stället […]

ˮBara en bred liberalism som kan hantera den städuppgiftenˮ

Liberal Debatts nummer om den nya vänstern tror jag bara är början på en viktig granskning av ett av samtidens enligt min mening mest oroande fenomen. Stephen Hicks bok »Postmodernimens förklaring« (Timbro) ger en bra infallsvinkel på det fenomen det egentligen handlar om. Läs den! Och se till att följ upp dess idépolitiska/filosofiska spår med […]

Inte nazist men...

RECENSION: »Vasakärven och järnröret – Om den långa bruna skuggan från Lund« av Per Svensson (Weyler Förlag, 2014) »Medvetet eller omedvetet tenderar vi att föreställa oss ’nazister’ som en skarpt definierad sorts människor, lite som orcher i ’Sagon om ringen’. Men 1930-talets svenska ’nazism’ ingick i ett brett spektrum av besläktade ideologier och förhållningssätt med […]

Vi tar fajten för lokalsamhället!

Förklaringarna till Sverigedemokraternas framgångar är flera. Det var dock inte under valrörelsen som väljarna strömmade till partiet – utan flera år tidigare. Alex Bengtsson, vice VD för Expo, menar att Sverigedemokraterna likt andra högerpopulistiska partier livnär sig på en konflikt mellan centrum och periferi. Sverigedemokraternas nära tretton procent i riksdagsvalet sköljde som en chockvåg över […]

En för alla – alla för välfärdsstaten!

Inför valet lyckades vänstern befästa bilden av ett Sverige där det mesta går fullständigt åt fanders. Sverigedemokraterna tackade och tog emot. Liberal Debatts Karin Pihl ser hur rädslan för att förlora det svenskaste som finns berövade Alliansen makten. »Något i Sverige har gått sönder«. Om det var något det svenska folket blev matat med under […]

Stackars, stackars liberalismen!

»Herr talman, ärade riksdagsledamöter! Nu väntar fyra år av käbbel, frihetsinskränkningar och brustna löften.« Så inleddes förstås inte Stefan Löfvens regeringsförklaring, men den innehöll både kommunalt friskoleveto, obligatoriskt gymnasium och kraftigt inskränkta välfärdsvinster. Med andra ord kan man, utan att behöva raljera särskilt mycket mera, konstatera ett bakslag för frihetsvänner.  Sveriges liberaler, både i och […]

Mot Sherwoodskogen!

Det räcker med fyra mediechefer längs norrlandskusten för att slås av heterogeniteten bland vita, höginkomsttagande män i medelåldern. Fyra tidningar – lika många förhållningssätt till Sverigedemokraterna och dess annonsering. Längst i söder gjorde Daniel Nordström, chefredaktör för socialdemokratiska Arbetarbladet, i våras klart att tidningen i sin redaktionella bevakning skulle belägga partiet med epitetet »rasistiskt«. Detta […]

Torkild Strandberg – The Dark Knight

Landskrona är en stad präglad av utanförskap. Folkpartiets Torkild Strandberg har tagit sig an uppgiften som kommunalråd utan skygglappar. Strandberg beskrivs sällan som en hjälte, men Csaba Bene Perlenberg menar att han är vad Landskrona behöver. The Gettysburg Times, 19 februari 1932. Byron Price skriver två gånger i veckan sin kolumn »Politics at Random« för […]

Sådan är den rörlige EU-medborgaren

Då debatten oftast rör tiggare och andra utsatta grupper är bilden av EU-migrationen snedvriden. Verkligheten är mångfacetterad och EU-medborgarna anser själva att den fria rörligheten är EU:s främsta bedrift. Det skriver Liberal Debatts Karin Zelano. Diskussioner om den fria rörligheten har i Sverige i mycket kommit att handla om sårbara grupper av EU-medborgare som lever […]

Sverigedemokratisk ˮhimmaplanˮ

Sverigedemokraternas framgångar kunde ha förutsetts. Om de kunde ha förhindrats är mer osäkert. Liberal Debatt bad Petter Birgersson, politisk redaktör på Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda, att göra en djupdykning i den sverigedemokratiska myllan. Trelleborg, längst ner i söder, är ett av Sverigedemokraternas starkaste fästen. Resan i Trelleborg visar att partiets politiska väg inte har […]

Hopplösa partier

Med väljarstöd på 13 procent fick Sverigedemokraterna 49 ledamöter i riksdagen. I delar av landet fick partiet mer än en femtedel av rösterna. Det är på riktigt nu.  I kommuner och landsting, liksom i riksdagen, tvingas övriga partier till nya koalitioner och blocköverskridande uppgörelser. En sannolikt skakig – eller i bästa fall händelsefattig – mandatperiod […]

Nummer 4 / 2014 – En ny vänster →

Alla nummer →