Skip to content

En ny vänster


Nummer 4 / 2014

Det är barnens fel

Att svenska elevers resultat stadigt sjunker kan ingen ha missat. Varje ny upplaga av Pisaundersökningen genererar ett nästan lika stort antal krisrubriker som den svenska skolan producerar betyget icke-godkänd. Som en konsekvens har vi fått en åtminstone femton år lång debatt om skolans problem. Det är för mycket stök, klasserna är för stora, lärarna är […]

”Moderaterna har funnit sitt starkaste recept någonsin.” Intervju: Aron Etzler

Hur kunde västvärldens minst framgångsrika högerparti rita om det svenska politiska landskapet? Det har Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare, undersökt i Reinfeldteffekten. Liberal Debatts Joakim Rönnbäck har träffat honom för en intervju. Aron Etzler är partisekrerareför Vänsterpartiet och ledde
länge tidskriften Flamman. Det är
svårt att tro när han charmar en till
stora delar moderat publik en blåsig
aprilkväll supervalåret […]

Tomt efter Edens lustgård

Högst däruppe ser allt så stilla ut. Från den hundraåriga gruvlaven i byn Intrånget är det inte mer än några vindkraftverk i fjärran som skvallrar om det vi i dag förknippar med civilisation. Men här har man burit malm ur berget sedan 1200-talet. För 70 år sedan vaktade byborna här dag som natt. Med en […]

En oskön och ogrön liberalism

Med dagens miljö- och klimatutmaningar behövs den gröna liberalismen mer än någonsin. Mattias Goldman, VD för tankesmedjan Fores, menar att det då är ohållbart att Folkpartiet inte är grönt och att Miljöpartiet inte är liberalt. Att klimatfrågan är akut är alla numera överens om. Därtill ser vi att den ökar i betydelse hos väljarna – […]

Yngve Larssons långa liv i stadshuset

Anders Johnson utkom i april med boken Alla tiders stockholmsliberaler med anledning av att det är 130 år sedan Stockholms liberala valmansförening bildades. Johnson kommer under jubileums- året att presentera några inslag för Liberal Debatts läsare. En av folkpartiets allra mestbetydelsefulla kommunalpolitiker under 1900-talet var Yngve Larsson (1881–1977). Hans insatser för Stockholms stad spände över […]

Hellre valfrihet än gräddbakelse

»En samlad allians mot en splittrad opposition.« Så lyder Alliansens standardsvar på alla vårens journalistfrågor, oavsett vad de handlat om. För att hamra in budskapet ytterligare har man gjort en valfilm med tårtor. I filmen visas Alliansens politik i form av en tårta, en färdigförhandlad gräddbakelse som vi väljare antas vilja köpa (rösta på). Bakad […]

Hur mäter man rasism?

I både Storbritannien och Sverige har rasismen minskat dramatiskt de senaste 30 åren. Den som söker förklaringen till framgångarna för främlingsfientliga partier i ökad rasism hamnar därför snett och risker att stödet för dessa partier späs på ytterligare. Det skriver Clara Sandelind, doktorand vid University of Sheffield. Kanske avgjordes valet i Storbritannien 2010 strax efter […]

”Detta är kärnan i beroendevårdens återvändsgränd”

Med stor förvåningläste vi Kajsa Dovstads krönika i senaste numret av Liberal Debatt: »Var är de liberala socialpolitikerna?« Vi är glada för att Dovstad håller fram att vi liberaler borde »med vetenskapliga rön tar striden för att missbrukare ska börja resan till drogfrihet«. Vi är några stycken i Folkpartiet som har gjort det om och […]

Lektion i fattigdom (Recension: Utvandrarna)

Recension: ”Utvandrarna” Kungliga Dramatiska Teatern (2014) Svenskarna besitter många ädla egenskaper, men empati är inte den mest framträdande. Ibland behöver vi hjälp på traven. Att sätta sig in i tiggarens fem storlekar för stora skor är det få som försöker, ingen som klarar av. Inte ens de folkpartistiska politiker som efter dagar av wallraffande kommer […]

Det omöjliga valet (Recension av "Ingens mamma")

Recension: ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnlöshet” av Josefine Adolfsson (red.) (Atlas, 2013) I en värld där människors familjeformer blir allt mer heterogena är det fascinerande att läsa antologin »Ingens mamma«. I boken berättar tolv kvinnor om hur deras beslut att inte skaffa barn mottagits av omgivningen. Diskriminering på arbetsmarknaden liksom tillrättavisningar och oombedda […]

När Liberal Debatt blev socialistisk

År 1972 såg det ut att vara slut med Liberal Debatt. Frihetlig Socialistisk Tidsskrift var född. Håkan Boström har studerat det spektakulära namnbytet – vad betydde det, egentligen? Steget från att kalla sig liberal till att kalla sig socialist kan idag tyckas stort. För lite drygt 40 år sedan var det dock en inte obetydlig […]

Liberalen och moralen

Det är i år 150 år sedan Rudolf Wall grundade Dagens Nyheter, något som nu högtidlighålls i en ambitiös artikelserie med glimtar ur tidningens historia. I en artikel av Per Ahlin (17/3 2014) skildras bevakningen av, och framför allt förhållandet till, folkomröstningen om rusdrycksförbud år 1922. Så klart kan det i dag tyckas avlägset att […]

Låt staten vara blind – motsatsen är sämre

Identitetspolitiken orsakar djupa splittringar, och känslan av att människor talar förbi varandra är inte sällan påtaglig. Men vad är det man egentligen bråkar om? undrar Liberal Debatts biträdande redaktör Emma Söderberg Majanen. På ena sidan står de som vill att människor ska särbehandlas politiskt på grundval av medfödda attribut, såsom kön, hudfärg eller etnicitet. På […]

Kvoteringsmotståndet är en kniv i ryggen

Jag minns ett inslag från TV-Shop från tidigt nittiotal där en kniv marknadsfördes, jag tror den hette Mizu. Det fina med Mizu-kniven var att den aldrig blev slö. Till och med efter att studiovärden, med klämkäck entusiasm, hade hårdfilat dess egg mot en hammare skar den lövtunna filéer. Så var det åtminstone i reklamen och […]

Kvotering är inte lösningen

Kvotering kräver tydliga avgränsningskriterier, så som biologiskt kön. Men om det samtidigt är möjligt att själv välja exempelvis könsidentitet, försvinner då rätten till att bli kompenserad genom kvotering? Fredrik D Hjorthen, doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, leker med tanken om valbarhetens konsekvenser. I en kolumn i SvD skriverThomas Gür (12/5) att oskarpa könsgränser fäller […]

Liberal logik står mot rotlös retorik

I stället för meritokrati, förnuftstro och individuell frihet tycks nu unga attraheras av strukturalism och värderelativism. Kajsa Dovstad söker förklaringen i att liberaler, i stället för att försvara det fria samhället och marknaden, lierat sig med enskilda särintressen. »Pro market« har blivit »pro business«. Liberalismen tycks vara närmast dödshotad. I stället för att se upp […]

Separatism bryter inte olikhetens bojor

Genom historien har separatism använts i strävan att behålla makt, men även av maktlösa i jakt på inflytande. Separatismen bär dock en paradox: I kampen för att överbrygga olikheter, betonas olikheterna som allra mest. Liberal Debatt bad Adam Cwejman ta sig an denna kluvna organisationsform. När den rasseparatistiska gruppen Rummet grundades var jag inbjuden av […]

Vänstervågen är ett skämt

Kärnan i den politiska vänstervågen är den personliga känslan – och det skriande behovet av att uttrycka den, helst så högljutt som möjligt. Den som säger emot är inte bara av annan åsikt, utan en moraliskt underlägsen person, oförmögen att ansluta sig till den rätta läran. Karin Pihl ser en politisk rörelse för vilken kunskap, […]

För vänstern – i tiden

Det är något märkligt med den nya vänstern. Från att ha varit organiserad kring ökad jämlikhet och grundad i övertygelsen om alla människors lika värde tycks den ha blivit besatt av att dela in människor i kategorier de själva inte valt. Vissa blir förövare, andra offer, och individens möjligheter att bryta sig loss från den […]

Nummer 2 / 2014 – Rättsstaten →

Alla nummer →