Ledare

För vänstern – i tiden

Text: Gabriel Ehrling Perers & Emma Söderberg Majanen

Det är något märkligt med den nya vänstern. Från att ha varit organiserad kring ökad jämlikhet och grundad i övertygelsen om alla människors lika värde tycks den ha blivit besatt av att dela in människor i kategorier de själva inte valt. Vissa blir förövare, andra offer, och individens möjligheter att bryta sig loss från den tilldelade identiteten är små. Kärnan i denna postmodernistiska, vänstervåg är den egna upplevelsen: Människan som inte själv upplevt orättvisan kan inte heller engagera sig mot den.

I detta nummer av Liberal Debatt skriver Adam Cwejman om separatism, en organisationsform som används för att bekämpa betydelsen av olik- heter människor emellan men som paradoxalt nog riskerar att cementera desamma. Fredrik D. Hjorthen ger det långa svaret till varför gynnande eller missgynnande av människor på basis av medfödda egenskaper – kvotering – inte är rätt svar på orättvisan. Liberal Debatts Karin Pihl tycker kort och gott att vänstervågen är »ett skämt«. Samtidigt frågar sig Lucas Hermans, även han del i redaktionen, om inte den liberala oviljan att erkänna strukturernas betydelse är det största hindret mot verklig frigörelse.

Men vad vore nya vänstervågor utan några flörtar med gamla? Liberal Debatt öppnar garderoben och låter Håkan Boström utförligt berätta om när tidskriften du nu håller i handen anslöt sig till den radikala socialismen. I ett annat inlägg anklagar tankesmedjan Fores VD Mattias Goldman svensk liberalism för att vara både oskön och ogrön. Clara Sandelind skärskådar UKIP:s framgångar i Storbritannien, Alen Musaefendic har sett nyuppsättningen av Vilhelm Mobergs Utvandrarna på Dramaten och så har Liberal Debatts Joakim Rönnbäck träffat vänsterideologen som bättre än någon annan för- klarat hur västvärldens minst framgångsrika högerparti vände det politiska Sverige upp och ner.

Nästa nummer av Liberal Debatt blir en enda stor valanalys och har manus- stopp 1 oktober. Till detta söker vi dig med egen erfarenhet av valet.

Gabriel Ehrling, redaktör
Emma Söderberg Majanen, biträdande redaktör

Prenumerera 6 nummer per år för 200 kr