Skip to content

Företags samhälls­­ansvar


Nummer 3 / 2013

Företags samhällsansvar

Det som gör diskussionen om företags samhällsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR), spännande är att förväntningar på produkter och företagen som tillhanda håller dem ständigt är under förhandling. Svunnen tycks tiden då det räckte med att sätta bygdens människor i arbete, betala skatt från eventuell vinst och sticka åt Folkets Hus-föreningen lite byggmaterial när stora […]

Ronald Dworkin

Den 14 februari i år gick Ronald Dworkin bort. Jämte John Rawls var Ronald Dworkin kanske den mest publike och inflytelserike av den moderna egalitära liberalismens företrädare. Dworkins arbeten begränsade sig inte endast till den politiska filosofin utan snarare växte denna fram som en konsekvens av hans rättsfilosofi; för det var som rättsfilosof som Dworkin […]

Dags för skarpare CSR-redovisning

Flera är exemplen av att miljörisker och exponering mot korruption på lång sikt starkt påverkar ett företags värde på den finansiella marknaden. Dagens nyckeltal tar dock i otillräcklig utsträckning hänsyn till CSR-faktorer. Med finanskrisen blev den finansiella sektorns påverkan på samhället smärtsamt uppenbar. Som världens största privata arbetsgivare och pengamässigt mest starka sektor kan den […]

Finns det några gröna jobb?

Argument för satsningar på vad som kallas grön tillväxt hämtar kraft ur tanken att offentliga regleringar kan driva företags utveckling och främja konkurrenskraft. Christian Sandström har granskat vilket belägg forskning ger för detta påstående. Tillväxt och miljöhänsyn har länge ställts i motsats till varandra. Allt sedan Romklubben publicerade The limits to growth år 1972 har […]

Rör inte vinstkraven

Att beslutsfattare i aktiebolag enligt lag ska sträva efter att generera vinst har historiskt spelat en central roll för tillväxt. CSR-mål försvårar inte bara aktieägarnas möjlighet till överblick utan riskerar även framtida välstånd. Emellanåt föreslås det att CSR ska lagstadgas, i syfte att påverka beslutsfattandet i företag. I den tillgängliga CSR-litteraturen behandlas vanligtvis inte aktiebolagsrättsliga […]

Skråväsen och CSR-entusiasm.

Få är emot en god gärning vid cafédisken. Men att pådyvla företag annat samhällsansvar än företagande och laglydnad är avsteg från marknadsekonomins regler för värdeskapande, påverkan och ansvarsutkrävande. Berättelsen om hur marknadsekonomin lyfte världen ur svårt armod är en om hur det ekonomiska egenintresset tog plats i det ekonomiska livet. Social stabilitet och rättviseuppfattning har […]

Gärna välgörenhet, men först en rejäl välfärd

Att ge till välgörande ändamål är bra och fint. Offentligt finansierad välfärd får dock aldrig ersättas av beroende av allmosor. Liberal Debatts nya medarbetare Karin Pihl väljer skatt framför avdrag. En tidig januarimorgon reser en samling huttrande studenter ett tält på Stora torget i Uppsala. Genom att dela ut mat och kläder vill de motverka […]

Bland cykelklockor och klimatplanerare

Norra Djurgårdsstaden är tänkt att bli ett miljömässigt föredöme för hela världen. Här ska det vara lätt att göra rätt. Liberal Debatt har besökt en stadsdel på jakt efter en särskild sorts invånare. De boende i Norra Djurgårdsstaden ska inte bara ha många dagar i kommunal bostadskö gemensamt: de ska leva miljöriktigt, konsumera mindre och […]

Gör först, prata sedan

Ofta saluförs en vacker samling ord och symboliska insatser som kvitto för medvetet socialt ansvar. Tove Lifvendahl har träffat Malmös kommunala fastighetsbolag MKB som med kunden i fokus gör verklig skillnad. ”Vi har inte velat använda CSR-begreppet tidigare, eftersom vi har tyckt att det som CSR har sagts stå för, är sådant som vi har […]

Dags att prata jämlikhet

Debatten om barnfattigdom har lämnat en fadd eftersmak. Det liberala huvudbudskapet blev att Sverige inte är Afrika. Här finns – i absolut bemärkelse – inga fattiga barn. Relativt sett har vissa fått det sämre – men det innebär att ojämlikheten har ökat. Och det är inte ett problem. I dyningarna av stenkastning och bilbränder i […]

Kejsaren är naken!

Några dagar efter presidentvalet i Venezuela är det kaos i matbutiken. Uniformerade soldater vaktar ingången och köerna ringlar sig långa genom hela affären. Otåligt väntar kunderna i kön, alla med minst en vagn, fyllda till brädden med mat. Hamstrar de? Är det de politiska oroligheterna som gör att människor förutseende hastar till mataffären för att […]

Adolf Hedin

För 100 år sedan beslutade riksdagen om införande av allmän folkpension. Framgången föregicks av långt liberalt engagemang. Skriftställare Anders Johnson berättar om Adolf Hedin. Den 21 maj 1913 beslutade riksdagen, på förslag av Karl Staaffs liberala regering, att införa folkpension i Sverige. Det var landets första socialförsäkring och världens första allmänna pensionssystem. Kampen för folkpensionen […]

Det går bra visst för EU

Medlemsstaters ekonomiska bekymmer ger EU-samarbetet oförtjänt dåligt rykte. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) skriver om behovet av en nyanserad EU-debatt. Nu är det mindre än ett år kvar till nästa EU-parlamentsval. Den ekonomiska krisen har lett till en bristande tilltro till de etablerade politiska systemen. Människors rädsla inför framtiden har utnyttjats av extremistiska och främlingsfientliga grupper […]

Vems är tillgångarna?

I förra numret skrev Olof Kleberg, tidigare chefredaktör för Västerbottens-Kuriren, om vikten av liberal självkritik kring välfärdens utveckling. Mats Nilsson känner sig främmande inför Klebergs retorik. Jag läste årets andra Liberal Debatt med stort intresse. Jakten på det liberala är och förblir den viktigaste politiska uppgiften. Särskilt inom det liberala lägret. En av artiklarna illustrerar […]

“Jag hatar ordet kapitalism”

Företagsledare tar med CSR-begreppet rollen som en modern aristokrati. En föga önskvärd utveckling menar författare och professor Deirdre McCloskey. Liberal Debatts Karl Axelsson intervjuar henne strax innan ett anförande för finansdepartementet. Deirdre McCloskey andas pondus. I en handvändning kan hon gå från det mest vardagliga av samtal till ett djupt initierat resonemang. Vi möts i […]

Nummer 3 / 2013 – Företags samhälls­­ansvar →

Alla nummer →