Porträtt

Eva Moberg

Eva Mobergs gärning, som senare kom att ha avgörande betydelse för feminismen i Sverige, började i Liberal Debatt redan år 1957. Karin Pihl porträtterar Moberg, vars analys av könsmaktsordningen är slagkraftig än i dag. Få verk kan ha orsakat sådan … Fortsättning

Ronald Dworkin

Den 14 februari i år gick Ronald Dworkin bort. Jämte John Rawls var Ronald Dworkin kanske den mest publike och inflytelserike av den moderna egalitära liberalismens företrädare. Dworkins arbeten begränsade sig inte endast till den politiska filosofin utan snarare växte … Fortsättning

Adolf Hedin

För 100 år sedan beslutade riksdagen om införande av allmän folkpension. Framgången föregicks av långt liberalt engagemang. Skriftställare Anders Johnson berättar om Adolf Hedin. Den 21 maj 1913 beslutade riksdagen, på förslag av Karl Staaffs liberala regering, att införa folkpension … Fortsättning