Företags samhällsansvar

Reaktioner på LD kring företags samhällsansvar

Förra numret av Liberal Debatt bar temat Företags samhällsansvar. Här några av reaktionerna: Företag goda för samhället även utan CSR Senaste numret av tidskriften Liberal Debatt har temat ”Företags samhällsansvar”: Bland annat diskuteras CSR (Corporate Social Responsibility) – ett aktuellt ämne med många … Fortsättning

Företags samhällsansvar

Det som gör diskussionen om företags samhällsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR), spännande är att förväntningar på produkter och företagen som tillhanda håller dem ständigt är under förhandling. Svunnen tycks tiden då det räckte med att sätta bygdens människor i … Fortsättning

Dags för skarpare CSR-redovisning

Flera är exemplen av att miljörisker och exponering mot korruption på lång sikt starkt påverkar ett företags värde på den finansiella marknaden. Dagens nyckeltal tar dock i otillräcklig utsträckning hänsyn till CSR-faktorer. Med finanskrisen blev den finansiella sektorns påverkan på … Fortsättning

Finns det några gröna jobb?

Argument för satsningar på vad som kallas grön tillväxt hämtar kraft ur tanken att offentliga regleringar kan driva företags utveckling och främja konkurrenskraft. Christian Sandström har granskat vilket belägg forskning ger för detta påstående. Tillväxt och miljöhänsyn har länge ställts … Fortsättning

Rör inte vinstkraven

Att beslutsfattare i aktiebolag enligt lag ska sträva efter att generera vinst har historiskt spelat en central roll för tillväxt. CSR-mål försvårar inte bara aktieägarnas möjlighet till överblick utan riskerar även framtida välstånd. Emellanåt föreslås det att CSR ska lagstadgas, … Fortsättning

Skråväsen och CSR-entusiasm.

Få är emot en god gärning vid cafédisken. Men att pådyvla företag annat samhällsansvar än företagande och laglydnad är avsteg från marknadsekonomins regler för värdeskapande, påverkan och ansvarsutkrävande. Berättelsen om hur marknadsekonomin lyfte världen ur svårt armod är en om … Fortsättning

Bland cykelklockor och klimatplanerare

Norra Djurgårdsstaden är tänkt att bli ett miljömässigt föredöme för hela världen. Här ska det vara lätt att göra rätt. Liberal Debatt har besökt en stadsdel på jakt efter en särskild sorts invånare. De boende i Norra Djurgårdsstaden ska inte … Fortsättning

Gör först, prata sedan

Ofta saluförs en vacker samling ord och symboliska insatser som kvitto för medvetet socialt ansvar. Tove Lifvendahl har träffat Malmös kommunala fastighetsbolag MKB som med kunden i fokus gör verklig skillnad. ”Vi har inte velat använda CSR-begreppet tidigare, eftersom vi … Fortsättning

“Jag hatar ordet kapitalism”

Företagsledare tar med CSR-begreppet rollen som en modern aristokrati. En föga önskvärd utveckling menar författare och professor Deirdre McCloskey. Liberal Debatts Karl Axelsson intervjuar henne strax innan ett anförande för finansdepartementet. Deirdre McCloskey andas pondus. I en handvändning kan hon … Fortsättning