Efter flumskolan

Syndabockar i skoldebatten

Det här numret kretsar mycket kring det fria skolvalet. Det var egentligen inte tanken i den ursprungliga planeringen. Men det blev så och det har sina skäl. Det är nämligen inte bara vi som hakat upp oss på friskolor. Stora … Fortsättning

Rusta skolan för globaliseringen

De ämnen som förtjänar störst satsningar är kärnämnen som svenska, engelska och matematik, skriver Per Hånell. Förstatliga de kommunala grundskolorna men rör inte friskolorna. Lägg ned hemspråksundervisningen och erbjud istället fler språkval. Återinför allmän och särskild matematik, svenska och engelska … Fortsättning

Segregerade skolor?

Martin Liby Alonso går bakom skandalrubrikerna och försöker reda ut begreppen bakom påståendet att friskolorna bidrar till segregationen. Som alltid är sanningen ganska långt från myten. I höstas öppnades portarna till den nyrenoverade Stora Sätraskolan. I två år, medan ombyggnationen … Fortsättning