Debatt

Privatiseringskaoset kräver socialliberal motoffensiv

Olof Kleberg svarar Mats Nilsson i slutreplik kring privatiseringar i välfärden. Min kritik av den moderata privatiseringsideologin (LD 2/2013), som tyvärr har anammats av alltför många folkpartister, har fått Mats Nilsson att reagera (LD 3/2013). Visserligen medger han att privatiseringarna … Fortsättning

Det går bra visst för EU

Medlemsstaters ekonomiska bekymmer ger EU-samarbetet oförtjänt dåligt rykte. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) skriver om behovet av en nyanserad EU-debatt. Nu är det mindre än ett år kvar till nästa EU-parlamentsval. Den ekonomiska krisen har lett till en bristande tilltro till … Fortsättning

Vems är tillgångarna?

I förra numret skrev Olof Kleberg, tidigare chefredaktör för Västerbottens-Kuriren, om vikten av liberal självkritik kring välfärdens utveckling. Mats Nilsson känner sig främmande inför Klebergs retorik. Jag läste årets andra Liberal Debatt med stort intresse. Jakten på det liberala är … Fortsättning

Människokroppen är ingen handelsvara

Som liberal anser jag att lagstiftare ska hålla sig borta från sovrum, swingersmöten och bastuklubbar. Medborgarnas sexualitet bör staten lämna ifred. Sam Kuritzén kritiserar i Liberal Debatt, nr 6 / 2012, förbudet att köpa sexuella tjänster och menar att det … Fortsättning

Vilka politiker pratar Cwejman om?

De politiska partierna måste öppna upp för nya personer som står utanför partipolitiken. Det finns en risk att de partiaktiva gör organisationen till upphöjt egenvärde och glömmer att politik är ett medel, inte ett mål i sig, skrev Adam Cwejman … Fortsättning

Påhlsson missförstår mig

Det är alltid svårt att replikera när man blir kritiserad för en mening helt ryckt ur sitt sammanhang. Om man läser hela texten där jag skriver »Ett av politikernas största problem är, tyvärr, att de är politiker« så förstår man … Fortsättning

Hycklande liberaler

Mär liberala kvinnor, Centerkvinnorna och Kristdemokratiska kvinnoförbundet skrev att man ska driva Sveriges sexköpslag över landets gränser, försvann mitt hopp om att det skulle finnas någon legitim liberalism kvar hos de så kallade liberala i dagens Sverige, skriver filosofistudenten Sam … Fortsättning

Liberalismen i våra fienders ögon

Att betrakta vilka det är som förenas i kritiken av liberalismen är troligtvis ett av de starkaste argumenten för liberalismen värde under 2000-talet, skriver Adam Cwejman. Atomisering, individualisering, fragmentering, gemenskapens död, samhällets slut, det offentliga rummets förstörelse, nationens undergång, kulturens … Fortsättning

Rusta skolan för globaliseringen

De ämnen som förtjänar störst satsningar är kärnämnen som svenska, engelska och matematik, skriver Per Hånell. Förstatliga de kommunala grundskolorna men rör inte friskolorna. Lägg ned hemspråksundervisningen och erbjud istället fler språkval. Återinför allmän och särskild matematik, svenska och engelska … Fortsättning