Barn

Feta barn är inte problemet

Vi lever i ett viktfixerat samhälle. I ett samhälle där den som är smal anses attraktiv, hälsosam och välanpassad medan den som är tjock är lat och ful. Vi har BMI-tabeller på flingpaketen och möts med jämna mellanrum av braskande … Fortsättning

New Kids on the Block

Barn ger liberaler problem. Den stolta principen om individens okränkbara frihet tycks stå sig slätt när en fyraåring matvägrar eller en elvaåring vill rymma hemifrån. Och vad händer med synen på statens begränsade inblandning i människors liv när barn far … Fortsättning

Låt båda bära barn

Det har gått sex år sedan kvinnor i samkönade relationer gavs tillgång till assisterad befruktning inom den svenska sjukvården. Det handlar om en enkel inseminationsbehandling eller en mer krävande IVF-behandling – så kallad provrörsbefruktning. Villkoren för behandling skiljer sig mellan … Fortsättning

Från ägodel till individ

När den italienska politikern Giovanne Colasante under ett besök i Stockholm slog sin son på öppen gata sprang flera personer fram och försökte hindra Colasante från att fortsätta. Civilkuraget som dessa människor visade berörde mig. ”I Sverige åker man i … Fortsättning