2001

Rädslans roll på tallriken och i politiken

rädslans roll på tallriken och i politiken
av Marit Paulsen, europaparlamentariker och djurvän Under nästan trettio år har jag arbetat inom olika kampanjer som gett mig en del insikt i hur människans rädslor kan påverka samhällsutvecklingen. Alla dessa kampanjer har handlat om … Fortsättning

rädslans roll på tallriken och i politiken

rädslans roll på tallriken och i politiken av Marit Paulsen, europaparlamentariker och djurvän Under nästan trettio år har jag arbetat inom olika kampanjer som gett mig en del insikt i hur människans rädslor kan påverka samhällsutvecklingen. Alla dessa kampanjer har … Fortsättning

Kampen om framtiden

av Anders Sandberg, beräkningsneurobiolog och verksam i tankesmedjan Eudoxa Människans hjärna har under evolutionen utvecklats till att bli mycket bra på att hitta potentiella hot och fokusera på dem. Skräckscenarion fångar vårt tänkande i mycket högre grad än vad de … Fortsättning

Partiet som borde slåss för friheten

partiet som borde slåss för frihetenav Ernst Klein, f d chefredaktör för Östgöta Correspondenten Liberalismen utgör inte en politik för de redan starka. Dess värde är att den ger styrka åt de svaga. Detta måste folkpartiet levandegöra om partiet ska … Fortsättning