Skip to content
Tbilisi Foto: Jesper Ahlin Marceta
Tbilisi Foto: Jesper Ahlin Marceta
Samhälle | Europa

Landet mellan bergen längtar hem till Europa

Sedan Georgien återfick sin självständighet efter Sovjetunionens fall har landet velat närma sig EU. Sommaren 2022 kom beskedet att EU inte ger Georgien kandidatstatus. Folket strömmade ut på gatorna för att uttrycka sitt missnöje med regeringen. Mamuka Andguladze skriver från Tbilisi om landets längtan att få tillhöra den europeiska familjen.

Sedan Georgien blev självständigt 1991 har flera demonstrationer organiserats i huvudstaden Tbilisi. Men 20 juni 2022 kommer att ha en särskild plats i landets historia, inte bara för det rekordstora deltagandet utan också för evenemangets syfte och atmosfär. Flera tusen människor deltog i pro-EU-demonstrationen, viftade med EU-flaggor och uttryckte ett starkt stöd för landets ambition att bli medlem i den Europeiska unionen.

Georgien är ett litet land – men ett av de äldsta i världen.

Georgien är ett litet land – men ett av de äldsta i världen – som ligger mellan Kaukasus och Svarta havet. Efter Sovjetunionens kollaps återfick Georgien sin självständighet och började återigen att bygga en självständig stat. Mellan auktoriteter och befolkning fanns en tyst överenskommelse om att organisera staten efter europeisk modell. Det var en självklar önskan i samhället att närma sig de europeiska länderna och återvända till den europeiska familjen som landet tvingats ut ur.

Det allmänna stödet för EU-integration är väldigt hög, vilket återspeglas i regelbundna opinionsundersökningar. Därför var det givet att de högsta juridiska dokumenten specificerade att de konstitutionella organen skulle vidta alla åtgärder de kunde för att försäkra att Georgien blev fullständigt integrerat i EU och Nato. Beslutet att skriva ett associeringsavtal med EU välkomnades med starkt stöd och entusiasm, eftersom det förde Georgien närmare EU.

EU och Georgien har ett mycket nära samarbete och organisationen är landets största handelspartner och biståndsgivare.

EU och Georgien har ett mycket nära samarbete och organisationen är landets största handelspartner och biståndsgivare. EU har aktivt stöttat vårt land från dag ett sedan Georgien återfick sin självständighet, för att säkra utvecklingen av demokrati och institutioner, försvaret av mänskliga rättigheter och ekonomisk hållbarhet.

Trots att Georgiens EU-integration är ett obestritt ämne i samhället finns det många problem som hindrar oss. I strid mot regeringarnas försäkringar misslyckas auktoriteter med att genomföra demokratiska reformer i landet. Det finns en legitim oro kring domstolsväsendets oberoende, skyddet för yttrande- och pressfrihet, fria och rättvisa val, och så vidare.

När den rådande situationen utvärderas är dessa landets huvudsakliga utmaningar. EU:s beslut under försommaren 2022 att inte ge Georgien kandidatstatus, med hänvisning till demokratiska motgångar, tolkades av folket som att landets historiska chans att närma sig EU var hotat. Därför samlades tusentals georgier den 20 juni för att återigen uttrycka sitt stöd för en integration med EU, och kräva att regeringen säkrar att EU:s rekommendationer uppfylls.

Majoriteten av georgierna betraktar ett EU-medlemskap som ett sätt att leva som de önskar att de själva hade.

Majoriteten av georgierna betraktar ett EU-medlemskap som ett sätt att leva som de önskar att de själva hade. EU är inte en vanlig organisation, utan en union av gemensamma värden som garanterar försvaret av grundläggande friheter. Därför är det avgörande att Georgien följer EU:s rekommendationer – inte bara för integrationen med EU, utan också för landets demokratiska utveckling.

Fastän vår europeiska resa är fylld med hinder och utmaningar är detta vårt historiska val. Jag är säker på att Georgien kommer att ta sig an problemen, att vi kommer att bli en medlem i den europeiska familjen och ha en positiv roll för utvecklingen av europeiska värderingar.

Mamuka Andguladze

Översatt av: Jesper Ahlin Marceta

Gillar du det du läste? Stöd Liberal Debatt genom att teckna en prenumeration!

Det här kan sätta krokben för det svenska ordförandeskapet

Är invånarna på svenskön i Karibien fortfarande européer?