Skip to content
Debatt | centerpartiet

Centern ska bli det nya liberala skolpartiet

Skola, företag och klimat. Och ett liberalt självförtroende. Centerpartiets ungdomsförbunds nyvalda ordförande Caroline von Seth förklarar vägen framåt och varför partiet måste lyssna mer på CUF.

På en mandatperiod har Centerpartiet gått från att vara ett självsäkert parti – med tydligt politiskt inflytande och en vågmästarposition – till ett fegt. Med Januariavtalets fall, föll även självförtroendet.

Ett annat skäl till detta är att C är ett vilset parti utan ett tydligt ideologiskt och politiskt hem. Under de senaste åren har C fokuserat på regeringsfrågan, snarare än sakpolitik och idéer.

För att Centerpartiet ska kunna få tillbaka sitt självförtroende krävs att partiet hittar tillbaka till liberalismen och sätter sakpolitiken i fokus. C behöver våga mer och föreslå liberala reformpaket på relevanta politikområden.

Utbildningsfrågorna har under de senaste åren stått högt upp på den politiska dagordningen. Tack vare detta har Centerpartiet ett guldläge att, genom en reformerad skolpolitik, bli ett relevant, liberalt skolparti.

Under många år har CUF gått i förledet för att utveckla och nyansera Centerpartiets skolpolitik.

Här kommer CUF spela en avgörande roll. Under många år har CUF gått i förledet för att utveckla och nyansera Centerpartiets skolpolitik. Länge fick CUF inte gehör för de förslag som drivits gentemot partiet, men tiden är nu en annan. Därför bör det vara i partiets intresse att få med sig CUF i ett tidigt stadie.

Det krävs dock mer än en reformerad skolpolitik för att C ska bli relevanta. I grund och botten är Centerpartiet ett borgerligt och marknadsliberalt parti. Det behöver synas i den politikutveckling som partiet kommer att göra framgent. Genom att presentera reformförslag som både garanterar en hållbar framtid och som ökar tillväxten kommer C att komma tillbaka till sin liberala hemvist.

Partiet ska äga den klimatpolitiska debatten. Under alliansregeringens tid minskade utsläppen, medan tillväxten ökade. Det är den kombinationen av hållbarhet och tillväxt som den centerpartistiska berättelsen om klimatpolitiken bör fokusera på.

Centerpartiet är också ett företagsparti. Det räcker dock inte med att upprepa oneliners om att företagen är viktiga för landet. Det krävs policy som skapar bättre förutsättningar för att starta och driva företag. Det är även genom att fokusera på företagarfrågor som Centerpartiet kan vinna ännu fler lant- och jordbruksväljare.

Att vara det riktiga företagarpartiet innebär att C ger liberala svar i den arbetsmarknadspolitiska debatten.

Att vara det riktiga företagarpartiet innebär att C ger liberala svar i den arbetsmarknadspolitiska debatten. Det krävs ett tydligt reformpaket för hur fler jobb kan skapas, så att fler människor kan ha en sysselsättning och bli en del av samhället.

Det är därför högst angeläget att Centerpartiet anstränger sig för att hitta tillbaka hem till liberalismen. I den processen kommer CUF att spela en avgörande roll. Både för att hjälpa till i politikutvecklingen och för att fortsatt gå i förledet för mer liberal högerpolitik, med marknadsekonomi och frihet i fokus.

Caroline von Seth

Gillar du det du läste? Teckna en prenumeration på Liberal Debatt!

Vadå land och stad? Både Järva och Jokkmokk behöver bra skolor

"Att stå upp mot främlingsfientlighet och rasism är inte Annies projekt. Det är såna vi är"

Därför måste Centerpartiet vinna staden för att vinna landsbygden

Mer bondvett i skolpolitiken, tack