Skip to content
Foto: Ludovica Dri/Unsplash
Foto: Ludovica Dri/Unsplash
Samhälle | Liberala skrivarakademin

Sök Liberala skrivarakademin 2023

Är du intresserad av journalistik, politik och samhällsfrågor? Är din samhälls- och människosyn liberal? Då är det dags att söka Liberala skrivarakademin.

Ohlininstitutet, Liberal Debatt, Liberala Nyhetsbyrån, Bonnier News och de liberala tidningsstiftelserna tar nu emot ansökningar för en ny termin av den liberala dagspressens spetsutbildning för blivande opinionsjournalister.

Programmet leds av Liberala Nyhetsbyråns chefredaktör Malin Lernfelt och Matilda Molander, politisk redaktör inom Bonnier News Local och chefredaktör för Liberal Debatt.

Liberala skrivarakademin är en skribentutbildning med en inledande digital träff och tre fysiska helgträffar. Helgträffarna börjar på fredagsförmiddagen och slutar söndag eftermiddag. Programmet består av studiebesök på större och mindre tidningar runtom i landet, föreläsningar av några av branschens främsta profiler samt övningar som vässar dina färdigheter som skribent. Utöver helgaktiviteterna tillkommer skrivövningar med återkoppling mellan träffarna, samt en tre veckor lång praktik på en ledarredaktion. En utvald skribent kommer också att erbjudas anställning som praktikant för att på allvar få prova på yrket som ledarskribent.

Målsättningen är att deltagarna efter fullgjort program ska vara fullt rustade för vikariat på ledarredaktion. Då programmet är yrkesförberedande och anpassat efter tidningarnas behov tillämpas vissa begränsningar vid urval. Du som söker bör inte vara förtroendevald politiker (engagemang i ungdoms- eller studentförbund utgör ej nödvändigtvis hinder). Du ska heller inte ha ett arbete som försvårar publiceringar i samband med praktiken, som planeras att ske under våren 2024.

De 6-8 deltagare som väljs ut faktureras en symbolisk avgift om 1 000 kr och får därefter fritt deltagande (resor, mat och boende). Bidrag utgår även för att täcka boendekostnad under praktik.

Helgträffarna äger rum 17-19 september, 22-24 november och 26-28 januari. Deltagarna måste kunna närvara vid alla träffar.

Skicka din ansökan, bestående av ett personligt brev, CV samt två skrivprover till malin.lernfelt@lnb.se. Vi behöver din ansökan senast 15 maj.