Skip to content
Mari-Louise "Millis" Wernersson. Foto: Kalle Rosén
Mari-Louise "Millis" Wernersson. Foto: Kalle Rosén
Debatt | centerpartiet

För Centerpartiet är maten receptet för en levande landsbygd

I sin riksdagskampanj lade Mari-Louise Wernersson fullt fokus på maten. Genom bild, video och text knöt hon samman maten och politiken, allt som oftast hemma i köket. I Liberal Debatt skriver hon om varför maten är så viktig för Centerpartiet.

Varför vurmar Centerpartiet för bönderna? Skälen är många men några är starkare och tydligare.
Partiet startades av småbönder i början av 1900-talet och byggdes upp på landsbygden. Det var först på 70-talet som vi på allvar även tog oss in i städerna, och än i dag är den starka kopplingen till landsbygden – där bönderna oftast är de drivande företagarna – fortfarande ett grundfundament. Ett livskraftigt jordbruk har gett landsbygden utveckling och lagt grunden för service i de mindre samhällena.

Där finns fräscha, färska och fina råvaror som är en fröjd att skåda och något jag gärna utgår ifrån i min egen matlagning.

Nu ser vi också de små gårdsbutikerna växa fram, något som för mig och många andra konsumenter är som rena godisbutiker. Där finns fräscha, färska och fina råvaror som är en fröjd att skåda och något jag gärna utgår ifrån i min egen matlagning.

Foto: Kalle Rosén

I vilken tid som helst är det viktigt med en livsmedelsförsörjning som är hållbar. I dessa tider handlar det dessutom också om säkerhetspolitiska skäl. När Europas kornbod, som Ukraina ofta kallats, är i krig och Ryssland bojkottas påverkas hela världshandeln och det förutspås hungersnöd i de fattigaste länderna.

För Centerpartiet är det därför viktigt att vi ökar den svenska livsmedelsproduktionen. I stället har Sverige under många decennier minskat vår egen livsmedelsförsörjning och är nu nere på runt 50 procent.

Våra bönder har länge kämpat för bättre lönsamhet samtidigt som Sverige antagit ett strängare regelverk för djurhållning och miljövård än konkurrerande länder.

Våra bönder har länge kämpat för bättre lönsamhet samtidigt som Sverige antagit ett strängare regelverk för djurhållning och miljövård än konkurrerande länder. Att Sverige gått i bräschen för en god djurhållning är i grunden bra, och något vi svenskar drivit fram på både nationell och europeisk nivå. Särskilt viktigt är vår ytterst begränsade användning av antibiotika som i Sverige bara används vid sjukdom men som i övriga länder också används förebyggande. Det stränga regelverket gör dock att våra bönder får kämpa med lönsamheten.

Foto: Kalle Rosén

I dagsläget hotas svenska bönder också på grund av höga el- och bränslekostnader, och jordbruk riskerar att läggas ned. Potten som går till mellanleden från jord till bord måste minska och i stället öka hos livsmedelsproducenterna.

I den klimatförändring som pågår kommer möjligheterna att odla i södra Europa minska och då måste den öka i norra Europa.

Maten är också central i Centerpartiets andra starka ben, och det är miljöarbetet som vi drivit sedan 60-talet. Rena livsmedel och en miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion är viktiga element för Centerpartiet. I den klimatförändring som pågår kommer möjligheterna att odla i södra Europa minska och då måste den öka i norra Europa.

Foto: Kalle Rosén

För Centerpartiet är decentralisering sedan länge oerhört viktigt. Vi vill ha en väl spridd service över hela landet och en levande landsbygd är viktiga honnörsord. Människor måste få bo var de vill och vi tror att grunden i detta är en stor och väl spridd livsmedelsproduktion över hela Sverige. Klarar vi detta har vi löst det liberala receptet för hur vi ska få hela Sverige att leva.

Mari-Louise Wernersson

Gillar du det du läste? Stöd Liberal Debatt genom att teckna en prenumeration!