Skip to content
Foto: Malin Strandvall/Unsplash
Foto: Malin Strandvall/Unsplash
Idé | Studentlivet

Att återuppväcka en 140-årig radikal

Den mytomspunna studentföreningen Verdandi har återuppstått. Föreningens nya ordförande och vice ordförande, Max Hjelm och Hanna Déak, berättar om en pånyttfödd frisinnad radikal som firar 140 år.

Studentföreningen Verdandi startades 1882 av Karl Staaff ihop med andra frisinnade radikaler i Uppsala. Precis som liberalismen har föreningen en lång och stolt historia. Det är då lätt att bli konservativ när det gäller ideologi: den har ju fungerat så länge! Konserver är dock inte eftertraktade för att de är gamla – utan för att de utlovar att hålla länge.

Med ena foten i arbetarrörelsen och den andra i liberalismen välkomnar Verdandi en bred skara människor.

Med ena foten i arbetarrörelsen och den andra i liberalismen välkomnar Verdandi en bred skara människor som bottnar i humanism, kulturradikalism och individualism. Det handlar om ett progressivt sinnelag med den enskilda människan som utgångspunkt. I övrigt skriver medlemmarna inte upp på vare sig parti- eller sakpolitik. Vi menar att det är en styrka och en av anledningarna varför så många 1900-talsnamn som börjat i Studentföreningen Verdandi vuxit däri och sedan kommit att bli tonsättande i sin tid. Bland dessa finns Hjalmar Branting, Anna Whitlock, Gustaf Fröding och Herbert Tingsten. Och så Staaff förstås.

Solen i svensk politik har alltid varit Socialdemokraterna och den som stirrar på solen för länge får blinda fläckar. Fläckar som både kan utgöras av en på förhand bestämd aversion mot S-politik, men likväl av en anpassning där man oavsiktligt ser världen utifrån den socialdemokratiska utsiktspunkten. Bägge hämmar idéutveckling.

Med det i bakhuvudet ser vi arbetarrörelsen som en mycket god konversationspartner för liberaler. Vi delar en gemensam människosyn och i utbytet oss emellan kan gemensamma svar finnas, likväl som att motsättningar gör att argumenten utvecklas. Politik är mer än bara partipolitik och liberala tankar finns inte enbart i de partier som kallar sig så. Stänger man in sig bland partikamrater stannar helt enkelt utvecklingen.

Valresultatet borde för liberaler – oavsett i vilka partier de återfinns – vara en stor besvikelse.

Valresultatet borde för liberaler – oavsett i vilka partier de återfinns – vara en stor besvikelse. Den som vill att liberalismens framtid ska bli lika anrik som dess historia bör därför arbeta idogt och långsiktig.

Studentföreningen Verdandi anordnar föreläsningar, vernissager och debatter med allt ifrån författare, konstnärer och forskare, till före detta statsministrar. Efteråt fortsätter diskussionen vidare med sus och dus på en sexa, där vibbarna hör till Uppsala studentlivs bästa.

Det finns värden som är odödliga inom liberalismen, såsom frihet, rättvisa och jämlikhet. Men hur de bäst ska förverkligas och hur man möter det som hotar dem kommer att vara avhängigt samhället i fråga. Ekonomin, nationen, världen och klimatet ser annorlunda ut idag än för 30 år sedan. Liberala svar på nutida utmaningar kommer därför ständigt att behöva upptäckas på nytt, uppfinnas och realiseras.

I det arbetet ser vi att Verdandi har en viktig roll att spela. Vi är en 140-årig radikal studentförening med en tanketradition – och praktik – värd att föra vidare.

Max Hjelm och Hanna Déak

Gillar du det du läste? Stöd Liberal Debatt genom att teckna en prenumeration!

Karl Staaff – en liberal i motvind

Alla dessa liberala ­kvinnor