Skip to content
Foto: Catherine Sheila / Pexels
Foto: Catherine Sheila / Pexels
Samhälle | ungsvenskarna

Vad finns bakom kulissen Ungsvenskarna?

Sverigedemokraternas organiserade unga har i helgen fått en ny ledare. Men Ungsvenskarna är inte ett ungdomsförbund som de andra. Vad får det för konsekvenser för deras och partiets framtid? Liberal Debatts Elias Collin avslöjar en kuliss.

I helgen hade Ungsvenskarna, Sverigedemokraternas ungdomsorganisation, förbundskonvent i Linköping. Förbundskonventet ger ”Ungsvenskarnas medlemmar en möjlighet att påverka förbundets framtida politik” enligt ett inlägg på Instagram. Men förutom några ytterligare inlägg och någon enstaka tweet om att en ny nationell talesperson utsetts är det svårt att veta vad som hänt under helgen.

Det är så klart naturligt att evenemanget överskuggats av andra, större, politiska händelser just den här helgen. Men Ungsvenskarnas maktskifte förtjänar en alldeles särskilt uppmärksamhet.

Ungsvenskarna (US) påstår inte alltid rakt ut att de är ett ungdomsförbund. På deras hemsida är det tydligt att man blir medlem genom att gå med i Sverigedemokraterna, varefter man kan mejla Ungsvenskarna för att få ett medlemskap. Vad man blir medlem i framgår dock inte – Ungsvenskarna finns inte registrerad som ideell förening, av deras integritetspolicy framgår att de personuppgifter hemsidan samlar in hanteras av SD och inget ungdomsförbund kopplat till moderpartiet verkar ha fått organisationsstöd hos MUCF sen 2016.

Samma år startade SD nätverket Ungsvenskarna och utsåg sin favorit Tobias Andersson till dess talesperson.

Där de andra ungdomsförbunden har en förbundsordförande (eller språkrör) och styrelse, har Ungsvenskarna en nationell talesperson och en arbetsgrupp. Där de andra ungdomsförbunden har idé- eller handlingsprogram, har US en samling tillrättalagda åsikter som går väl i linje med SD:s politik. Där andra ungdomsförbund har stadgar som förklarar deras demokratiska uppbyggnad och processer, har Ungsvenskarna ingenting. I alla fall inte offentligt tillgängligt.

Det kan såklart vara så att Ungsvenskarna har valt att hålla sina åsikter och stadgar hemliga och tycker att det är bekvämt att förlita viktiga beslut på mer erfarna personer i moderpartiet. Troligare är dock att Sverigedemokraterna inte vill ha något politiskt ungdomsförbund i den bemärkelse vi känner det.

Men så har det inte alltid varit. Ungdomsförbundet Sverigedemokratisk Ungdoms sista ordförande hette Gustav Kasselstrand (numera partiledare för Alternativ för Sverige). Tillsammans med en annan ledande företrädare, William Hahne, uteslöts han 2015 ur Sverigedemokraterna för att de drivit en alltför nationalistisk politik, inte dela partiets värdegrund och haft samröre med extremister.

Om något demokratiskt val förrättades i helgen är oklart men sannolikt är att Eneblad, liksom Andersson, åtminstone godkänts av partiledningen.

På Sverigedemokratisk Ungdoms kongress samma år valdes Jessica Ohlson till ny ordförande, trots att moderpartiet hotat att bryta helt med ungdomsförbundet om hon blev vald. Mot Ohlsson stod den av SD förordade Tobias Andersson, numera ordförande för riksdagens Näringsutskott, som förlorade med röstsiffrorna 38 mot 44. Jimmie Åkesson (även då partiledare för SD) förklarade att SD inte ville ha ett bråkigt och oppositionellt ungdomsförbund utan en konstruktiv samarbetspartner. Samma år startade SD nätverket Ungsvenskarna och utsåg sin favorit Tobias Andersson till dess talesperson.

Ohlson och hennes anhängare arbetade samtidigt vidare i ett självständigt ungdomsförbund. De lyckades ibland sno åt sig ungdomsförbundsdebatter på skolor och fick 2015 och 2016 statligt stöd från MUCF (dåvarande Ungdomsstyrelsen). I dag är ungdomsförbundet dock vilande.

Tobias Andersson har nu, sju år senare, lämnat över taktpinnen till Emil Eneblad, som enligt hemsidan ska agera ”…Ungsvenskarnas främsta företrädare”, leda förbundet och arbeta för ”…ett ökat samarbete och kommunikation mellan Ungsvenskarna och SD”. Om något demokratiskt val förrättades i helgen är oklart men sannolikt är att Eneblad, liksom Andersson, åtminstone godkänts av partiledningen.

Varför är det då viktigt att syna SD:s och Ungsvenskarnas charad? Vad betyder det att Ungsvenskarna arbetar på nåder från Sveriges mest toppstyrda parti?

Läxan Sverigedemokraterna lär sina unga är den omvända: håll ledningen nöjd och du blir belönad – följ medlemsviljan och bli avsatt. Hur ska en sådan skola kunna fostra demokratiska ledare?

Ungdomsförbund är plantskolor för de politiska partierna. I den nya regeringen är hela åtta ministrar tidigare ungdomsförbundsordförande och totalt 15 har bakgrund i ett ungdomsförbund. Vad som sker där formar politiker.

Den svenska demokratin är i sin tur byggd på partier som agerar självständigt och kan tänka och agera fritt. Man har ansvar för sina egna organisationer, fattar beslut på demokratisk väg och svarar mot medlemmar i hur man agerar. Den som inte uppskattas av medlemmarna kan bli avsatt och ersatt. Läxan Sverigedemokraterna lär sina unga är den omvända: håll ledningen nöjd och du blir belönad – följ medlemsviljan och bli avsatt. Hur ska en sådan skola kunna fostra demokratiska ledare?

Ett ytterligare problem handlar om den politiska utvecklingen. Ungdomsförbund är ofta kontroversiella, idéskapande och pådrivande krafter i partiers ideologiska utveckling. De kan anses vara mindre skadade av pragmatism och har större svängrum när det kommer till att fälla kontroversiella uttalanden. Det är lätt att förstå varför ett parti med SD:s historia vill slippa ideologisk debatt, men samtidigt blir ett parti som inte förmår formulera ny politik i längden ifrånsprunget.

Kanske är denna sista tanke ändå en ljus för oss liberaler. Sverigedemokraterna är ett stort parti i dag, men i skuggan av de fyras gäng finns inget mer än en vissen plantskola i koppel.

Elias Collin

Gillar du det du läste? Teckna en prenumeration på Liberal Debatt!

Tänk om SD-väljarna är landsbygdens liberaler?

Så blir det att leva i SD-Sverige 2034