Skip to content
Foto: Jessica Podraza/Unsplash
Foto: Sandy Millar/Unsplash
Debatt | eftervalsdebatt

Pappamånaden slog sönder Liberalernas trovärdighet

Liberalismen utgår från den enskilde människans rätt – feminismen handlar om ett kön. Enligt Ragnar Arvidsson tappade Liberalerna sin ideologiska trovärdighet 1993, när partiet tog ställning för pappamånaden.

Hur kunde Liberalerna hamna här? Nästan uträknade. Kan det vara så enkelt som att man övergett sin frihetsideologi. Grundbulten i partiet. 

En dyster oktobersöndag 1993 slog mitt parti, Folkpartiet/Liberalerna, sönder sin ideologiska trovärdighet. Partiet tog ställning för pappamånad. Jag kan inte erinra mig något fall då ett parti tagit ett beslut som mer går på tvärs med partiets ideologi.

Frihetens parti vill nu reglera familjernas tillvaro. Vi som tror på frihet inte bara som en praktisk sak som underlättar tillvaron utan som en kraft som ger utrymme åt människor att växa och ta ansvar för sig själv och sin omgivning. Vi som tror att inget är viktigare än att människor får bli myndiga medborgare istället för att bli brickor i överhetens vision om ett rätlinjigt samhällsbygge.

Det gäller bland annat förslag om könskvotering av bolagsstyrelser och professorsutnämningar och styrning av universitet och kulturliv. Liberalerna kan motsätta sig sådana förslag, men det räcker inte. Vi borde rulla fram hela det stora artilleriet.

Beslutet togs med knapp majoritet men sedan har partiets styrande accepterat politiken. Det har inte partiets gräsrötter gjort och opinionsundersökningar visar att våra presumtiva väljare inte alls vill ha denna politik. Ändå fortsätter pappamånadspolitiken och samtidigt fortsätter frihetsretoriken men den ekar allt tommare.

Med bristande trovärdighet och med osäkerhet om var vi står som vi därmed fått har vi blivit förlamade i viktiga frågor. Det gäller bland annat förslag om könskvotering av bolagsstyrelser och professorsutnämningar och styrning av universitet och kulturliv. Liberalerna kan motsätta sig sådana förslag, men det räcker inte. Vi borde rulla fram hela det stora artilleriet.

Man kan tycka att det finns viktigare saker i politiken som klimatet, försvaret, skolan och mycket annat, men det är dock vår frihetspolitik och människosyn som är vårt kännemärke och egentligen basen för hela vår politik. Om vi kastar bort grundbulten, vad är vi då? Ett parti som har bra ställningstagande i ett antal frågor men utan sammanhang.

Som första åtgärd i en restaurering måste pappamånader och andra inslag av kvoteringstänkande bort.

Feminism handlar om ett kön. Det är obegripligt att ett liberalt parti har en politisk princip som utgår från endast ett kön.

Liberalismen utgår ifrån den enskilda människans rätt. Ingen ska bli gynnad eller missgynnad på grund av sitt kön. Jämställdhet är självklar och jämställdhet handlar om två kön.

Feminism handlar om ett kön. Det är obegripligt att ett liberalt parti har en politisk princip som utgår från endast ett kön. I jämställdhetspolitiken finns det mycket som behöver göras även avseende pojkar och män. Jag tänker särskilt på hur pojkar halkar efter i skolan. Liberalerna måste bli ett jämställt parti även i sin inre verksamhet och inte ha varvade vallistor eller annan kvotering.

Liberalerna har förutsättningar att bli ett betydelsefullt parti och betydligt större än nu. Det som krävs är att man tydligt driver politik i enlighet med den liberala ideologi man har som sin grund.

Ragnar Arvidsson

Gillar du det du läste? Teckna en prenumeration på Liberal Debatt!

Kapitalism, trygghet och antifascism är vägen framåt

Ulf Kristersson was born to run