Skip to content
Bengt Westerberg.
Bengt Westerberg.
Samhälle | Valet 2022

Därför röstar jag på Centerpartiet – intervju med Bengt Westerberg

Bengt Westerberg var partiledare för Folkpartiet mellan 1983-1995. I en intervju med Liberal Debatt berättar Westerberg att han inte tänker rösta på sitt gamla parti i det kommande riksdagsvalet. Den gamle folkpartiledaren ska rösta på Centerpartiet.

Det är en grå onsdagsmorgon mitt i valrörelsen, och Bengt Westerberg har precis tagit en paus i packandet inför en stundande flytt när vi hörs på telefon. Den pensionerade folkpartiledaren har länge varit öppet kritisk till efterträdarna Nyamko Sabunis och Johan Pehrsons vilja att samarbeta med Sverigedemokraterna.

– Jag har i hela mitt liv röstat på Folkpartiet/Liberalerna, och jag har ju också under en tid lett partiet, så jag har aldrig tidigare tvekat kring vad jag ska rösta på. Men partiets strategival inför det här valet har fått mig att ändra ståndpunkt. Det är den här gången inte möjligt för mig att rösta på Liberalerna, konstaterar Bengt Westerberg och suckar.

Anledningen till telefonsamtalet är att Westerberg nu till sist bestämt sig för vad han ska rösta på i stället.

– När man alltid har stöttat ett parti och ska byta är det inte så lätt att veta vad man ska rösta på. Jag har tvekat mellan S, MP och C, så det har inte varit enkelt. Men jag har beslutat mig för att rösta på Centern i riksdagsvalet, säger Westerberg och fortsätter:

– Sedan vill jag understryka att i kommunalvalet röstar jag med stor entusiasm på Jan Jönsson (L), han är en sann socialliberal.

Det är tydligt att beslutet att lämna Liberalerna och i stället rösta på Centerpartiet inte har varit enkelt för den gamle folkpartiledaren.

”Samarbetet med SD har redan lett till en viss anpassning av politiken som jag är kritisk till. Ser man till flyktingpolitiken har flera partier anpassat sig, däribland Liberalerna. Men Centerpartiet har glädjande nog hållit emot.” – Bengt Westerberg

– Jag tycker att det är tveksamt att som Centern gör gå ut och lova skattesänkningar i det läge vi nu befinner oss i, men jag har stort förtroende för Annie Lööf. Hon har hållit en rak linje när det gäller SD-samarbete, den linje som även Liberalerna stod för i och efter förra valet.

Att samarbeta eller inte samarbeta med SD har varit den stora trätofrågan i Liberalerna under några år nu, och jag undrar om det bara är samarbetet med SD som fått honom att byta parti?

– Nja, samarbetet med SD har redan lett till en viss anpassning av politiken som jag är kritisk till. Ser man till flyktingpolitiken har flera partier anpassat sig, däribland Liberalerna. Men Centerpartiet har glädjande nog hållit emot.

Jag undrar om det är någon konkret anpassning av politiken som Westerberg är kritisk till och han tar upp uppehållstillstånden som exempel.

– När jag var politiker stred jag hårt för att de som fick skydd i Sverige skulle få permanenta uppehållstillstånd. Nu har man gått in för tillfälliga uppehållstillstånd. Det är uttryck för en sådan anpassning, och jag tycker att det är en dålig lösning, säger Westerberg med betoning på “dålig”.

Liberalerna som parti har alltid hållit förnuft och rationalitet högt, och de permanenta uppehållstillstånden drevs igenom med argumentet att de skapar förutsättningar för en bättre integration.

Jag frågar Westerberg när han bestämde sig för att rösta på Centerpartiet?

– När jag hade lyssnat på Annie Lööfs tal i Almedalen började det luta väldigt starkt ditåt, och jag meddelade henne efteråt att jag nog skulle rösta på henne i valet. Det var, kan man säga, ett preliminärt beslut efter Almedalen, men sedan har jag gått och grubblat under sommaren och kommit fram till att det var rätt.

”Jag skulle gärna se en regering med Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet, det skulle kunna bli en stark regering.” – Bengt Westerberg

Westerberg berättar att han tror att valresultatet riskerar att bli ungefär som i mätningarna. Mycket tyder på att C kommer att göra ett något sämre val än förra gången, men han hoppas att partiet ska göra en bra sista vecka. Jag undrar vad han tror kommer att få fler att välja Centerpartiet den 11 september?

– Jag tror att allt fler människor, när de tänker efter, inser att det Sverige behöver är en bred samverkan i mitten. Det är krig i vårt närområde, vi ska gå med i Nato eftersom Ryssland ses som ett hot också mot vårt land, vi ska hantera en lågkonjunktur och klimatpolitiken. Det är väldigt stora frågor som vi behöver samla ihop oss kring. Vissa tycker att man bara ska samlas i krig, men vi befinner oss i ett väldigt svårt läge där vi behöver göra det. Att stödja C är att signalera att ett samarbete i den breda mitten behövs.

Den breda mitten alltså, men vilka vill den gamle folkpartiledaren se i en sådan mittenregering?

– Jag skulle gärna se en regering med Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet, det skulle kunna bli en stark regering.

Med det säger vi hejdå och lägger på. Strax efter håller Sverigedemokraterna en pressträff om migration. De vill skärpa reglerna för asylsökande och bland annat begränsa rätten till offentligt bekostat rättsligt biträde för asylsökande som överklagar ett avslag. Bengt Westerbergs permanenta uppehållstillstånd känns allt mer fjärran.

Matilda Molander

Gillar du det du läste? Teckna en prenumeration på Liberal Debatt!

Bengt Westerberg är ordförande i Stiftelsen Liberal Debatt.

Bengt Westerberg: Välkomna invandrare, anta utmaningarna

Därför borde du läsa Tusen små framsteg