Skip to content
Debatt | Moderaterna

En M-ledd regering kommer fortfarande att ha liberala ambitioner

Interna konflikter inom borgerligheten är inget nytt påfund. Den underbara natten i samband med skatteöverenskommelsen 1981, kärnkraften samma år eller Öresundsbron 1994 är bara några exempel på konflikter som splittrat borgerligheten. Detta till trots har det sannolikt aldrig funnits större synliga skiljelinjer än i dag.

Sakpolitiskt kvarstår däremot fyra borgerliga partier som med liberala reformer skulle göra Sverige mer frihetligt. Internationellt samarbete, rättsstatens principer, marknadsekonomi och individen kontra kollektivet är alla grundläggande idéer där borgerligheten skiljer sig markant från såväl vänstern som Sverigedemokraterna.

Vad skulle då en moderatledd regering innebära för Sverige? Enbart hårdare straff, utvisningar och mer kameror? Nej, en stark kärna av liberalism finns kvar i det liberalkonservativa M.

Häng med, så listar vi några smakprov på vad Moderaterna de facto vill göra med regeringsmakten:

  • Sänkt ISK-skatt, ytterligare jobbskatteavdrag och högre brytpunkt för statlig inkomstskatt. Dessutom sänkt bolagsskatt och sänkta skatter på investeringar. Gediget arbete både på nationell och EU-nivå för att stryka hundratals byråkratiska regler.
  • Utökade skoldagar med en timme per dag i kärnämnena, lovskola för dem som inte når målen och obligatorisk läxhjälp. Skärpt kvalitetskontroll av skolor med dåliga resultat och nedläggning av skolor som inte fungerar.
  • Sänkt och förkortad a-kassa, återinförd karensdag och en begränsning av aktivitetsstödet så att det upphör vid en arbetslöshet som är längre än tre år.
  • Klimatavdrag för företag som investerar i teknik som minskar basindustrins utsläpp. Ökat klimatbistånd och internationella klimatinvesteringar. Stärkt äganderätt. Snabbare elektrifiering av fordonsflottan. Höjda anslag till forskning om kärnkraft.
  • Införande av enhetlig moms. Avskaffande av det generella strandskyddet, hävt dansförbud och förlängda öppettider på krogen. Tillåtande av gårdsförsäljning. Fler bostäder genom kortare processer, flexiblare byggregler och lägre krav på tillgänglighetsanpassning.
  • En stärkt liberal demokrati, bland annat genom att försvåra förändringar i grundlagen, stärka domstolarnas oberoende och garantera forskningens frihet. Ett reformprogram som stärker enskildas fri- och rättigheter.
  • Inleda införandet av en Nato-option med målet att bli medlemmar. Fler frihandelsavtal genom EU. En bred och djup Kinastrategi.

Borgerligheten, kroka arm igen och inse att en moderat regering värdesätter liberala reformer mer än socialdemokratin någonsin kommer göra.

Erik Engstrand