Skip to content
Boksläpp

Ohlininstitutet och Liberal Debatt bjuder på läsning

Den liberala tankesmedjan Bertil Ohlininstitutet har utkommit med en ny bok som tack vare ett samarbete med idétidskriften Liberal Debatt nu distribueras till alla prenumeranter. Boken »Vem får vad och varför« är skriven av Alvin E Roth, amerikansk professor i nationalekonomi vid Stanford University och mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2012. 

Motiveringen till priset löd då »För teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken. Årets pris handlar om ett centralt ekonomiskt problem, nämligen att på bästa sätt para ihop olika aktörer med varandra. Det kan till exempel gälla att matcha skolbarn med skolor, eller donatorer av mänskliga organ med patienter som behöver en transplantation för att överleva. Hur kan detta ske så effektivt som möjligt? Vilken part gynnas av vilken metod?«. Som konstaterades av nobelkommittén är Roths forskning »ett utmärkt exempel på ekonomisk ingenjörskonst« och har »skapat ett nytt blomstrande forskningsfält och förbättrat många marknaders funktion«.

I sin nya bok argumenterar Roth för att smart utformade matchningsalgoritmer ofta är nyckeln till att nå bra beslut. Hans budskap är både tidlöst och allmängiltigt – men också synnerligen aktuellt i dessa tider då algoritmer anklagas för att skapa polarisering och radikalisering. Roths bok visar att algoritmer och smart designade marknader är ett kraftfullt verktyg som kan användas där vi av olika skäl vill att viktiga resurser fördelas utan att vanliga marknadspriser är inblandade. Det kan gälla exempelvis organbyten, skolval eller flyktingmottagande. Marknader fungerar, men utfallet blir inte alltid perfekt av att de lämnas därhän: Regelverken på marknaderna måste designas för att utfallen ska bli de politiskt önskvärda.

Boken inleds med ett nyskrivet förord av professor Tommy Andersson som forskar om marknadsdesign vid nationalekonomiska institutionen på Lunds universitet.

God läsning!

Åsa Malmström är ordförande för Bertil Ohlininstitutet. 

asa.malmstrom@ohlininstitutet.se