Perspektiv

Liberalismen är ingen solskensideologi

Text: Peter Tovman

Corona har blottat Sveriges bräcklighet. Skyddsmateriel och läkemedel saknas när de behövs som mest. En feltolkad liberalism bär en del av skulden, menar den liberala moderaten Peter Tovman.

Det är brist på läkemedel för att söva patienter i respirator, brist på munskydd, brist på visir. Coronakrisen har blottat ett stort problem med det svenska systemet. Vi saknar tillräcklig inhemsk produktionskapacitet för att klara en kris. Är det liberalismens fel? Ja, delvis.

I Nationalencyklopedin definieras ekonomisk liberalism enligt följande:

»Liberalismen som allmän ekonomisk idéströmning förespråkar minimal statlig intervention i ekonomin, frihandel samt näringsfrihet.«

På en marknad får leverantören fritt välja geografisk lokalisering utifrån kriterier som lönenivå, närhet till forskning och utveckling och kompetens hos arbetskraft. Staten lägger sig inte i och produktion sker där det är mest lönsamt. Under normala förhållanden är det precis så det ska fungera.

Vid en kris kan den fria marknaden utan statlig intervention däremot utvecklas till ett hot mot Sveriges förmåga att skydda befolkningen och den nationella självständigheten. Vårt land är uppenbarligen inte tillräckligt intressant för att företag ska vilja bedriva tillverkning av produkter som behövs i kriser här. Det gör att vi blir beroende av utländska leverantörer och i realiteten andra länders regeringar. Denna gång är fokus på sjukvården, nästa gång kan det gälla naturkatastrofer.

Liberalismens ekonomiska idéströmning om bland annat minimal statlig intervention riskerar därför att vid en nationell kris underminera en av statens kärnuppgifter: Att skydda befolkningen.

För att liberalismen inte bara ska vara en solskensideologi, utan också något att ta stöd mot när det blåser så bör ekonomisk libera-
lism enligt min mening därför utvecklas och formuleras enligt följande: »Liberalismen som allmän ekonomisk idéströmning förespråkar minimal statlig intervention i ekonomin, frihandel, näringsfrihet, och statlig marknadsintervention för att säkerställa statens kärnuppgifter.«

Genom den formuleringen säkerställs såväl marknadsekonomin som statens kärnuppgifter.

Staten behöver sedan analysera vilken skyddsutrustning, mat, medicin och annat som är nödvändigt för att vi ska klara oss i en kris, och se till att det produceras i Sverige, förslagsvis genom upphandling eller anslag. På så sätt kan statens kärnuppgift: att skydda befolkningen vid nationell kris upprätthållas, samtidigt som den ekonomiska liberalismen uppdateras för att vara ett rättesnöre även i kristider. En ideologi är inte mycket värd om den bara fungerar när allt går bra.

Peter Tovman, är Ek. lic. och liberal medlem av Moderaterna i Stockholm.

peter.tovman@gmail.com

Fler artiklar av Peter Tovman

Prenumerera 6 nummer per år för 200 kr