Skip to content
Tema

Bränn och riv för trygghetens skull

»HUD Money«. Tillskott från det amerikanska bostadsdepartementet – Department of Housing and Urban Development – är pengar ingen borgmästare i USA kan tacka nej till. Med en budget på nästan 50 miljarder dollar per år (president Donald Trump föreslår dock i år en minskning av departementets budget med nästan 20 procent) ansvarar man för att med lån, bidrag och stöd utveckla bostadsmarknaden och bidra till stadsutveckling.

I Youngstown använder man »the HUD Money« till att demolera.

– Mitt samhälle kan inte se ut som att det är bombat. Demolering är avgörande för att vi ska få delar av vår stad på fötter igen, berättar borgmästare Tito Brown.

»Cleaning and greening« – att städa upp områden, för att bygga nytt ibland och för att ibland anlägga gräsmattor och plantera träd – är något borgmästare Brown ser som avgörande för att Youngstown ska kunna bli en stad som får människor att trivas och fler att flytta in.

– Vi har jämnat drygt 1000 fastigheter med marken och ligger på ungefär 400 per år nu. Under en period kändes det som att vi tog kvarter efter kvarter…

En som verkligen tagit kvarter efter kvarter är Tito Browns kollega knappt 40 mil bort, Detroit-borgmästaren Mike Duggan, som blivit ansiktet utåt för politiskt initierad bostadsdemolering i USA. Duggan, som 2014 tog makten i en stad som gått igenom en period med skenande arbetslöshet, massutflytning, en finansiell kollaps och slutligen tvångsförvaltning, har satt ambitiösa mål för »The Motor City«. Med anspelningar på stadens motto – Speramus meliora; resurgent cineribus (»Vi hoppas på något bättre; det ska resa sig ur askan«) – och det faktum att Detroits stadsvapen faktiskt innehåller brinnande byggnader har Duggan satt eld på bostäder. Massor av bostäder. Målet att stänga och riva 40 000 övergivna bostäder på fem år har skrivits ned, men när 2019 kommer mer än 20 000 hus att ha försvunnit.

Förklaringen är inte bara estetisk. Övergivna bostäder – vilket det finns gott om sedan Detroits befolkning mer än halverats sedan staden (inklusive förorter) var som störst med ungefär 1,8 miljoner invånare på 1950-talet – inbjuder till kriminell verksamhet och skrämmer bort laglydiga medborgare. Ett övergivet hus sänker också värdet på övriga hus i området, vilket i sin tur påverkar fastighetsskatter och kommunala avgiftsintäkter. 

2012, efter finanskris och en kraschad bostadsmarknad, fanns närmare 7,5 miljoner övergivna hus i USA. Närmare en kvarts miljon har försvunnit varje år sedan dess, så 400 hus i Youngstown är bara en droppe i havet på totalen.

För Youngstown är det dock en avgörande faktor, särskilt när det handlar om att locka yngre människor till området.

– Millennials är »the big thing«. Den gruppen måste växa i vår stad och det är den gruppen vi måste jobba med. Utan de männen och kvinnorna har vi ingen framtid, säger borgmästare Tito Brown, som konstaterar att alla rivningar och upprensningar kokar ner till en enkel fråga:

– Hur tar vi hand om vårt samhälle?

Anders Rönmark är opinionschef för MittMedia.
@andersronmark
anders.ronmark@mittmedia.se