Skip to content
Tema

LD:s stora klimatenkät

Lars Tysklind (L) riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

1. Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för att Sverige ska kunna nå sina ambitiösa miljömål?

– Utgå från principen »Förorenaren betalar« i kombination med grön skatteväxling för att öka incitamenten att ställa om till låga utsläpp av växthusgaser. På kort viktigt att lägga fokus på att ställa om transportsektorn med elektrifiering av personbilsflottan och övergång till biobränsle inom tungtrafik, sjöfart och flyg.

2. Hur övertygar du en klimatförnekare på tre meningar?

– Vågar du verkligen chansa på att inte vidta åtgärder? Att medeltemperaturen stiger över allt på jordklotet samtidigt är något helt nytt och sambandet mellan utsläpp av klimatgaser, främst koldioxid från fossil förbränning, och den höjda medeltemperaturen är klart vetenskapligt fastlagt. Medeltemperaturen på Svalbard har varit högre än normalt i över 87 månader i sträck och då handlar det definitivt inte om en vädervariation utan ett tydligt tecken på klimatförändring.

3. På grund av höghöjdseffekten och det ökande flygresandet beräknar forskare på KTH att klimatpåverkan från flyget år 2030 kommer vara lika stor som idag även om det svenska flyget endast använder biobränsle. Kan partiet tänka sig att höja flygskatten ifall bytet till biobränsle visar sig vara otillräckligt för att minska klimatpåverkan från flyget?

– Liberalerna har sagt nej till den införda flygskatten då den har väldigt låg klimatsyrande effekt. Men självfallet ska flyget liksom andra transportslag stå för sina klimatkostnader. Sverige ska driva på för en europe¬isk flygskatt och att flyget internationellt ska betala för sina klimatkostnader. Ett system med differentierade landningsavgifter utifrån hur mycket biobränsle som används vid flygningar bör införas. Viktigt med beteendeförändringar och för att öka konsumenternas information och kunskap om flygets klimatpåverkan föreslår Liberalerna att det införs en obligatorisk klimatdeklaration i reklam och vid bokning av flygresor.

4. Flyger du inrikes?

– Ja, men bara undantagsvis och då bara i tjänsten och aldrig privat.

5. Äter du kött?

– Ja, men när det gäller rött kött till 95 procent svenskt gräsbeteskött då betande djur är en förutsättning för bevarad biologisk mångfald.

6. Har enskilda individer ett personligt ansvar för att minska sin klimatpåverkan?

– Ja.

Rickard Nordin (C) riksdagsledamot samt klimatoch energipolitisk talesperson.

1. Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för att Sverige ska kunna nå sina ambitiösa miljömål?

– Transportsektorn är den sektor som släpper ut mest och som vi också kan styra. Vår gröna bilbonus på upp till 100 000kr för de miljöbästa personbilarna, samt vår paket med klimatbonus och supermiljölastbilspremie för den tunga trafiken skulle göra stor skillnad.

2. Hur övertygar du en klimatförnekare på tre meningar?

– Oavsett om klimatförändringen är verklig eller inte går det inte att förneka alla de andra nyttorna med omställningen. Bättre luftkvalitet, lugnare stadsmiljöer, minskat beroende från oljestater och effektivare energianvändning. Varför inte glädjas åt dem?

3. På grund av höghöjdseffekten och det ökande flygresandet beräknar forskare på KTH att klimatpåverkan från flyget år 2030 kommer vara lika stor som idag även om det svenska flyget endast använder biobränsle. Kan partiet tänka sig att höja flygskatten ifall bytet till biobränsle visar sig vara otillräckligt för att minska klimatpåverkan från flyget?

– De beräkningarna tar inte hänsyn till vare sig priseffekten med biobränslet, teknikutveckling eller annat, vilket gör att satsningar på biodrivmedel är mångdubbelt effektivare än skatt per krona räknat. Det behövs dock ytterligare styrmedel. Vi föreslår därför 750 miljoner kronor i satsningar på forskning kring grönare flyg, miljöstyrda start- och landningsavgifter, ändrade internationella regelverk, satsningar på alternativ som höghastighetståg, järnvägsunderhåll och bredband i hela landet.

4. Flyger du inrikes?

– Jag reser cirka 10000 mil varje år med tåg, de få gånger det inte går flyger jag och klimatkompenserar då dubbelt.

5. Äter du kött?

– Jag äter svenskt kött och mycket vegetariskt.

6. Har enskilda individer ett personligt ansvar för att minska sin klimatpåverkan?

– Alla har ett ansvar att bidra efter förmåga. Det går att göra kloka val i vardagen vid köp av bil, att källsortera och mycket mer.

Stina Bergström (MP) riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

1. Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för att Sverige ska kunna nå sina ambitiösa miljömål?

– Sverige har 16 miljömål, 14 av dem kommer vi inte att nå om vi inte skärper politiken. Det behövs göras en mängd åtgärder. Men jag skulle säga att en viktig åtgärd för flera av miljömålen är att ställa om vårt skogs- och jordbruk till ett mer hållbart brukande. Ett mer skonsamt brukande, utan kemikalier, konstgödning och kalhyggen.

2. Hur övertygar du en klimatförnekare på tre meningar?

– I Sverige märker vi alla att vi har fått ett varmare klimat – årets maj är den varmaste majmånaden sedan man började mäta och vi får allt snöfattigare vintrar. Vi nås också av rapporter om att klimatet har ändrats i hela världen med allt fler översvämningar, värmeböljor och långa torkperioder. 99, 9 procent av alla klimatforskare i världen menar att det är människan som orsakar dagens klimatförändringar.

3. På grund av höghöjdseffekten och det ökande flygresandet beräknar forskare på KTH att klimatpåverkan från flyget år 2030 kommer vara lika stor som idag även om det svenska flyget endast använder biobränsle. Kan partiet tänka sig att höja flygskatten ifall bytet till biobränsle visar sig vara otillräckligt för att minska klimatpåverkan från flyget?

– Nej, men det är en viktig åtgärd för att flyget ska börja betala för sin klimatkostnader. Men vi måste arbeta med fler åtgärder för att flygandet ska minska. Att erbjuda bättre alternativ – med t ex snabbare, bättre och billigare tågförbindelser i Sverige och ut i Europa – är en sak. Sedan måste vi också effektivisera själva flygandet. Klimatbättre plan, bättre utdelning av start- och landtider och klimatbättre bränslen är också viktigt.

4. Flyger du inrikes?

– Nej.

5. Äter du kött?

– Ja, någon gång i månaden. Och då viltkött eller lamm.

6. Har enskilda individer ett personligt ansvar för att minska sin klimatpåverkan?

– Ja självklart. Men vi ska som politiker göra det lätt att ta det klimatsmarta valet.

Sammanställd av Elin Henriksson