Krönika

Chefredaktören: LD vill se L i riksdagen – och fri debatt

Text: Gabriel Ehrling Perers

Flera personer framförde under gårdagen frågor kring en text som delats på LD:s sida på Facebook, skriven av Matilda Molander, ledarskribent på oberoende liberala Dagens Nyheter och även ledamot av LD:s redaktion.

Texten har rubriken ”Liberalens farväl till riksdagen” och skribenten pekar ut tillkortakommanden hos Liberalernas partiledning, framför allt att partiet inte haft en tillräckligt tydlig liberal linje i de senaste årens migrationsdebatt. Texten avslutas:

”När tidningarna fylls av svarta rubriker om flyktingkris, nationalism, nazister som marscherar på gatorna, judiska föreningar som hotas och unga som ska utvisas till krig och förtryck, då har Liberalerna pratat om… ja vad var det nu igen? Mobilförbud i skolan? Alla partier kan självklart inte vara lika relevanta hela tiden. Men för ett liberalt parti, om inte nu så när? Det är dags för Liberalerna att åka ur riksdagen.”

Det var så klart provocerande för många. Extra känsligt blev det då texten delades på LD:s Facebook-sida. LD startades ju (1948!) av dåvarande studentförbundet till Folkpartiet.

Det tillhör på intet sätt till ovanligheten att artiklar som läggs ut på LD:s Facebook väcker känslor. Syftet med verksamheten är att få människor att tänka och tycka till. Det som föranleder denna kommentar är det enkla skälet att flera ställt frågan: ”Är detta Liberal Debatts åsikt?”

Det korta svaret är: Nej. 

Men jag ska också ge ett längre svar.

Precis som i andra tidningar och tidskrifter är det vinjetten ”ledare” som signalerar att innehållet ska betraktas som ”tidningens” åsikt, och då enbart i artiklar som publiceras i Liberal Debatt eller på liberaldebatt.se. I det här fallet rör det sig alltså om en text publicerad av oberoende liberala DN.

Generellt kan sägas att som varande en idétidskrift har LD sällan särskilt bestämda åsikter i specifika frågor. Vi ger liberalt sinnade personer (och gärna andra intresserade!) underlag för en smartare politisk diskussion. Vi sätter agendan, stakar ut nya vägar och bjuder sedan in skribenter att presentera egna analyser och slutsatser.

LD:s främsta resurs är redaktionen och det är förstås en fjäder i hatten för tidskriften att flera av dem, efter goda insatser i dessa spalter, nu återfinns i andra betydande liberala verksamheter som Expressens ledarsida, Liberala Nyhetsbyrån och DN:s ledarredaktion.

För att ge LD:s följare i sociala medier chans att ta del av tankar som dessa personer presenterar i sina avlönade arbeten delar alla redaktionens ledamöter, med mitt goda minne, själva texter de skriver på annat håll också på LD:s Facebook-sida. Detta är inte LD:s material, men utan tvekan potentiellt viktiga bidrag till den liberala debatten i Sverige. Dessa texter förhandsgranskas inte utan med förtroendet att sitta i redaktionen följer möjligheten att själv göra sin röst hörd på de kanaler som LD förfogar över. På så sätt ges också LD:s sida på Facebook, som annars vore väl stillsam mellan att nummer ges ut, ett kontinuerligt liv.

I ljuset av de frågor som uppkommit kring den aktuella DN-texten är det viktigt att understryka att redaktionen inte svarar kollektivt för dessa texter. Inte heller ska enskilda ledamöter av redaktionen ställas till svars för innehållet i artiklar i den tryckta versionen av LD eller på denna hemsida. Det vore inte mycket till idétidskrift om en redaktion på tio personer skulle dela alla slutsatser. Särskilt som redaktionen i dag innehåller såväl kulturradikaler som nyliberaler.

Så vilken är då LD:s åsikt om Liberalernas framtid: LD är sedan länge partipolitiskt obunden, men har separationen gått så långt att tidskriften nu önskar livet ur partiet?

Även här är svaret nej.

LD tycker inte bara att det är bra utan att det är viktigt att det finns liberala partier i Sveriges riksdag. Dit räknas givetvis Liberalerna och bör så göra även efter nästa val.

Alla Liberalernas/Folkpartiets partiledare sedan Bertil Ohlin har fått sin släng av sleven i denna tidskrift. Det tror jag har tjänat såväl partiet som liberalismen väl. Även med förnyad plats i riksdagen säkrad kommer Liberalerna i LD ha en kritiker som tycker att liberalismen i Sverige har mer att ge. För det har den. Och det har Liberalerna.

Och jag skulle med detta sagt givetvis aldrig neka någon av ledamöterna i min redaktion att via våra kanaler uttrycka en egen åsikt som faller inom tryckfrihetens ramar.

Det här är en liberal idétidskrift. I både ett och två avseenden.

Gabriel Ehrling är LD:s chefredaktör. 

red@liberaldebatt.se

Fler artiklar av Gabriel Ehrling Perers

Prenumerera 6 nummer per år för 200 kr