Skip to content
Liberala skrivarakademin

Tänka fritt är stort men tänka rätt är större – även i trygghetsdebatten

Integration, lag och ordning ligger högt på svenska väljares agenda. Detta framgår av en ny mätning från Novus (SVT 4/3) – men knappt någon kan ha undgått hur frågorna sipprat djupare in i det svenska debattklimatet det senaste året. För den som vill sia om debattens utveckling framöver kan det vara intressant att rikta blicken mot Danmark, där frågan om integration och trygghet sedan länge haft större politisk dragningskraft än här.

I en ansats att åtgärda ”parallellsamhällen” har den danska regeringen i veckan presenterat sitt ”ghettopaket” – ett lagstiftningskluster riktat mot vissa socialt utsatta områden. Paketet innehåller flera satsningar för att komma till rätta med segregation och kriminellt belastade områden, men den mediala uppmärksamheten har graviterat mot en särskilt kontroversiell del av paketet: ett förslag om att införa särskilda straffsatser för brott som begås i de utpekade områdena.

I de 22 områden som i år pekats ut som ”ghetton” ska misstänkta gärningsmän riskera dubbla straff jämfört med om samma brott begåtts i ett ”vanligt” område. Trots att förslaget mötts av motstånd – inte minst i de berörda bostadsområdena – råder samstämmighet om förslaget mellan landets tre största partier (Venstre, Socialdemokraterna och Dansk Folkeparti).

Det danska förslaget är förstås en reaktion på ett högst verkligt samhällsproblem, och den danska regeringen kan knappast anklagas för att inte tänka utanför boxen. Förslaget är dock ett bländande exempel på en regering som drabbats av en sådan frenesi att den inte ens hunnit fråga sig om ändamålen helgar medlen. Principen om allas likhet inför lagen är märgen i varje demokratisk rättsstat. Det säger sig självt att den principen inte går att offra i rättsstatens namn utan att rättsstaten blir ett kallt, blekt lik.

I den annalkande svenska valrörelsen har trygghetsdebatten också präglats av en bedårande konsensus. Hårdare straff, mer resurser och ökade befogenheter för polisen. Sverigedemokraterna har förvisso stuckit ut hakan med stissiga förslag om undantagstillstånd och utegångsförbud, och Stefan Löfvén (S) lyckades trassla till det i januari då han öppnade för att sätta in militär mot gängkriminaliteten i utsatta områden. Utöver de enstaka pulsökningarna har debatten annars präglats av samma ljumna schablonlösningar som vanligt.

Den svenska trygghetssamtalet har säkerligen ett och annat att hämta när det kommer till nytänkande och kreativitet. Det gäller dock att inte bli så fiffig att man glömmer vilka värden och vilket samhälle man egentligen försöker ”trygga”.

Fredrik Thorslund är en av deltagarna i Liberala skrivarakademin 2018. Programmet anordnas av Liberal Debatt, Ohlininstitutet, Liberala Nyhetsbyrån och MittMedia AB och syftar till att ge unga lovande skribenter de kunskaper som krävs för att arbeta på en ledarredaktion. 

fredde.thorslund@hotmail.com