Skip to content
Liberala skrivarakademin

Lagrådet sågar regeringens förslag om begränsning av vinster i välfärden

Civilministern Ardalan Shekarabi (S) väljer att lägga fram en proposition om att begränsa vinster i välfärden, trots att förslaget inte förväntas få tillräckligt stöd i riksdagen. Lagförslaget har nu granskats av Lagrådet, som – milt uttryckt – inte ställer sig positivt. Bland annat uttrycks att lagförslaget inte är ordentligt berett och att det kan stå i strid med den grundlagsskyddade kommunala självstyrelsen och näringsfriheten. Därutöver konstaterar Lagrådet att det inte kan uteslutas att ett stort antal vårdtagare och brukare samt elever kan komma att drabbas negativt av till exempel nedläggningar, överlåtelser och organisationsförändringar.

Den sistnämnda slutsatsen är Lagrådet inte ensamt om. Entreprenören Dan Olofsson lät redan i höstas revisionsbyrån PWC analysera hur de aktuella företagen kommer att påverkas av förslagen i Ilmar Reepalus utredning, som utgör grunden för lagförslaget. Enkelt uttryckt visade rapporten att 80 procent av alla välfärdsföretag som visar överskott skulle få sin vinst sänkt med mellan 80 och 100 procent och därmed hotas av nedläggning.

Att vänsterdebattörer ifrågasätter trovärdigheten i en rapport som beställts av en företagare är inte alltför överraskande. Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt går dock ett steg längre och kritiserar även Lagrådets slutsats. Under fredagen (2/4) skrev Sjöstedt på Twitter att Lagrådet resonerar politiskt och inte juridiskt, samt att det låtit sig påverkas av de företag som ”berikar sig på vår välfärd”.

Det är anmärkningsvärt att en riksdagsledamot uttrycker sig på ett sådant sätt om Lagrådet, vars syfte är att granska lagförslagens rättsliga förutsättningar utan att ta hänsyn till eventuella partipolitiska värderingar. Sjöstedts försök att framställa Lagrådet som ett organ som påverkas av politiska och kommersiella intressen riskerar att urholka lagstiftningsprocessens trovärdighet och reducera debatten om vinster i välfärden till en renodlad åsiktsfråga.

Med tanke på att regeringen med största sannolikhet inte kommer få igenom förslaget i riksdagen, kan man fråga sig varför regeringen över huvud taget envisas med att driva frågan så nära inpå valet. Måhända är det ett sätt att flytta fokus från frågor om integration och trygghet till mer klassiska höger-vänsterfrågor – och på så vis både blidka Vänsterpartiet och locka tillbaka de vänsterväljare som känt sig alienerade av Socialdemokraternas alltmer hårdföra linje i andra frågor.

Jenni Hotti är en av deltagarna i Liberala skrivarakademin 2018. Programmet anordnas av Liberal Debatt, Ohlininstitutet, Liberala Nyhetsbyrån och MittMedia AB och syftar till att ge unga lovande skribenter de kunskaper som krävs för att arbeta på en ledarredaktion. 

jmhotti@gmail.com