Liberala skrivarakademin

Bara pengar gör inte Sverige säkrare

Text: Elin Henriksson

18 miljarder kronor.

18 000 000 000 kronor.

Så mycket extra tillskott begär försvaret i det budgetunderlag som presenterades i veckan. En fantasisiffra för de flesta, kanske även för de politiker som utan att tveka svarade jakande på försvarets önskemål. Liberalernas partiledare Jan Björklund sa exempelvis ”Det här visar ju att det försvarsbeslut som fem partier fattade för några år sedan var kraftigt underfinansierat.” Det visar också att försvarets ekonomiavdelning gör sitt jobb. Den myndighet som anser sig ha tillräckligt eller för mycket pengar har väl ännu inte skådats.

Att omvärldens konflikter flyttar närmre Sverige och blir mer oförutsägbara är ett faktum. Att nedrustningen av försvaret var ett fatalt misstag likaså. Att det kommer bli dyrt att åtgärda detta misstag råder det heller ingen tvekan om. Så långt är både socialdemokrater och allianspartier överens. Samtliga partier tycks dock glömma att pengar inte är hela lösningen.

Liksom i vården, skolan och integrationspolitiken försvinner problem inte mirakulöst av att pengar strösslas över verksamheten. Minst lika viktigt är att reflektera över hur pengarna ska användas.

Tillskott av pengar utan eftertanke eller långsiktig planering leder inte till ett säkrare Sverige. Ett tydligt exempel på detta är försvarets nya helikoptrar som levererades för bara ett par veckor sedan. Medan försvarets andra helikoptrar kostar 40 000 kronor att flyga i timmen uppgår kostnaden för en flygtimme av den nya Helikopter 14 till 200 000 kronor i timmen. En kostnad så hög att försvarets ledning överväger att helt sluta använda en del av helikoptrarna, vilket dessutom skulle innebära att försvarets utbildade helikopterbesättningar står utan uppgift.

Försvarets alternativ är alltså att använda sina fem gånger så dyra nya helikoptrar eller att låta den dyra beställningen av dem och utbildningen av dess besättning vara förgäves. Ett annat exempel på hur pengarna använts oförsiktigt är de enorma kostnader som lagts på reklam för att rekrytera soldater sedan värnplikten lades ner 2010.

Riktningen för försvarspolitiken är inget som varken kan eller bör ändras vart fjärde år. Om politikerna menar allvar med upprustningen av försvaret krävs ordentliga satsningar i form av både pengar och noggranna analyser av var de bäst används.

Elin Henriksson är en av deltagarna i Liberala skrivarakademin 2018. Programmet anordnas av Liberal Debatt, Ohlininstitutet, Liberala Nyhetsbyrån och MittMedia AB och syftar till att ge unga lovande skribenter de kunskaper som krävs för att arbeta på en ledarredaktion. 

elin.roos.henriksson@gmail.com

Fler artiklar av Elin Henriksson

Prenumerera 6 nummer per år för 200 kr