Skip to content
Liberala skrivarakademin

Balansakten i en vänstergir

”Det är ingen tvekan om att de som har det allra bäst ställt, de kan bidra mer än de gör i dag”.

Stefan Löfvens öppning för en ny förmögenhetsskatt i en intervju med Aftonbladet (3/3) vittnar om ett parti som återigen har svårt att hantera sina gräsrötter i relationen till Vänsterpartiet. Det finns en uppfattning bland många om att Socialdemokraterna är ett pragmatiskt parti som håller sina vänsterlutande gräsrötter och Vänsterpartiet på behörigt avstånd. Det kanske tydligaste exemplet på Socialdemokraternas avståndstagande till Vänsterpartiet är deras vägran att låta V sitta i regering med dem. Men är partiets riktning så självklar?

När Socialdemokraterna presenterade sin valstrategi blev frågor som lag och ordning, samt bättre integration sakpolitiska hållpunkter. Tillsammans med en inte helt oväntad vurm för välfärden naturligtvis. Men alla var inte nöjda med riktningen. Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys och S-märkt allmänbelackare av det Socialdemokratiska partiet, menade att planen är en pyttipanna på Tony Blairs valstrategi som utelämnat arbetarklassen.

Suhonens kritik knyter an till de socialdemokratiska gräsrötter som känt sig bortprioriterade av dagens parti. Därför är det inte konstigt att Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt starkt driver påståendet att V är landets enda vänsterparti. Vänsterpartiet positionerar sig som Socialdemokraternas samvete och redovisar stolt de reformer som de anser att V har drivit fram. Vare sig det gäller glasögonbidrag för barn eller CSN-bidrag för körkortsstudier så är V där och säger ’Det var vi!’.

Den socialdemokratiska riktningen kan svänga, och ibland rejält, på kort tid. När Daniel Suhonen avfyrade sin kanon mot valstrategin svarade ordföranden för det Socialdemokratiska ungdomsförbundet, Philip Botström, att kritiken var platt eftersom Suhonen ju lever i sin egen värld, och att han aldrig har hört Suhonen säga något positivt om Socialdemokraterna.

Att Daniel Suhonen mindre än en månad senare prisade Löfvens tal på valupptakten, och menade att det var ett tal om klassiska socialdemokratiska frågor, blir väldigt talande för hur partiets förhållande till sina vänsterlutande väljare är allt annat avgjord.

Men blir det en ny förmögenhetsskatt? Stefan Löfven säger att Socialdemokraterna kommer att återkomma i frågan. Klart är i alla fall att det inte är klart, och när det väl blir det är det inte omöjligt att Jonas Sjöstedt stolt säger ”Det var vi!”.

Olle Nykvist är en av deltagarna i Liberala skrivarakademin 2018. Programmet anordnas av Liberal Debatt, Ohlininstitutet, Liberala Nyhetsbyrån och MittMedia AB och syftar till att ge unga lovande skribenter de kunskaper som krävs för att arbeta på en ledarredaktion. 

mail@ollenykvist.com