Skip to content
Ledare

Hur mår den svenska tryckfriheten?

Frågan är motiverad i en tid av »åsiktskorridorer« och »faktaresistens«. Sällan har journalistiken i sig varit så omskriven och ifrågasatt som nu. Tryckfrihetens 250-årsjubileum sammanfaller med stora förändringar av informationslandskapet.

Publicistiska institutioner utmanas på två fronter: dels på plattformsnivå där lönsamheten i den tidigare så lukrativa distributionen urholkats av amerikanska jätteföretag, vars affärsidéer bygger på att media ska betalas med konsumentens uppmärksamhet. Dels då nya aktörer, utan ambitioner av klassisk publicistisk modell, stigit fram och utmanar de etablerade mediehusen med systematiska misstänkliggöranden och anklagelser om mörkning, vinkling och omotiverad kampanjournalistik.

Den olyckliga följden av en utveckling som i grunden ger nyhetskonsumenterna större makt tycks vara att de breda medierna, som lagt grunden för det politiska samtalet, alltmer ersätts av nischade aktörer utan tydliga publicistiska agendor.

Dagstidningarnas våndor påverkar obönhörligen samhället. Den västerländska demokratin har under hela sin existens utvecklats under noga granskning från den fria och oberoende journalistiken. Avslöjande för avslöjande har relationen mellan publicister och läsare bidragit till politisk rannsakan och uppsträckning. Så vad händer när ingen längre granskar? Eller när granskningar blir till politisk förföljelse? Är den brittiska tabloiden Daily Mail framtiden för publicistiken?

Samtidigt finns det en grupp som har än större skäl att oroas över utvecklingen än demokrativänner i största allmänhet: liberaler. Publicistiken är vår historiska paradgren – ja, ska man vara lite elak så är det nog den enda typen av organisering som liberaler i Sverige överträffat alla andra i. Tack vare den tidiga insikten att den allmänna nyhetsrapporteringen ska vara oberoende (i relation till partier) så fortsatte de liberala tidningarna (och ledarsidorna) att komma ut när partipressen dog ut.

Anders Chydenius insatser 1766 får tanken att svindla. Lika så alla insatser som gör att vi i dag har en stark liberal dagspress. Det här är värt att kämpa för!

På liberalt vis börjar vi med ett extra tjockt temanummer.

Gabriel Ehrling, redaktör och ansvarig utgivare

Csaba Bene Perlenberg, medredaktör till detta nummer och redaktionsledamot