Skip to content
Liberala skrivarakademin

Sluta använd klimatet som en ursäkt för att avveckla kärnkraften

Den svenska elsektorn är redan nästan fossilfri. Endast två procent av den svenska elproduktionen kommer från fossila bränslen och Sverige är därmed det land i EU som har klart lägst andel fossilel.

Klimatminister Isabella Lövin (MP) och energiminister Ibrahim Baylan (S) skriver i en debattartikel i Ny Teknik om regeringens mål om att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi. Målet om 100 procent förnybart motiveras med att en energiomställning är avgörande för att klara klimatmålen som världens länder kom överens om i Paris. Eftersom målet är att rädda klimatet är det märkligt att samtliga förslag från Lövin och Baylan handlar om att ställa om den redan koldioxidsnåla svenska elproduktionen.

Lövin och Baylan använder i själva verket klimatfrågan som en ursäkt för att avveckla kärnkraft. Eftersom kärnkraften är Sveriges överlägset största icke-förnybara elkälla är målet om 100 procent förnybar energi i elsektorn en omskrivning för att avveckla kärnkraft.

Givetvis är det bra att minska de återstående utsläppen inom elsektorn, men att avveckla kärnkraften räddar inte klimatet. Tvärtom riskerar det att öka utsläppen. International Energy Agency varnar i en rapport för att en kärnkraftsavveckling i Norden innan 2050 riskerar att öka utsläppen på grund av ökad användning av naturgas. När isen smälter och havet höjs är det olyckligt att regeringen använder klimathotet för att bekämpa något som gör klimatnytta.

Att ett energislag är förnybart innebär inte heller per automatik att det är miljövänligare och säkrare än andra energislag. Sol, vind och kärnkraft är de bästa energislagen för att nå miljömålen, visar en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. En utbyggnad av vattenkraft och bioenergi riskerar däremot att göra det svårare att nå flera viktiga miljömål.

Lövin och Baylan argumenterar som om det fanns ett egenvärde med att energin är förnybar, men de presenterar inga argument om varför det skulle finnas ett egenvärde med förnybart. Vattenkraftsolyckor har, enligt FN:s klimatpanel, orsakat fler dödsoffer än olyckor från kärnkraft. Bioenergi riskerar att ta väldigt mycket plats. Enligt en studie i Science krävs det en landyta större än Australien om bioenergi ska stå för 20 procent av världens energi i ett scenario med 100 förnybar energi. Ett scenario med hög andel kärnkraft istället för bioenergi är mycket yteffektivare. Att minska förlusten av områden där vilda djur och växter kan leva är en av de viktigaste åtgärderna vi kan göra för undvika en masutrotning av arter, enligt en annan studie i Science.

Detta är inte argument mot all vattenkraft och bioenergi. Men uppdelningen i miljövänligare och mindre miljövänlig energi skär rakt igenom uppdelningen mellan förnybar och icke-förnybar energi.

Lövin och Baylan bör bedöma energislag efter vilka miljökonsekvenser de ger, ej efter om de är förnybara eller inte.

Elias Rosell är en av deltagarna i Liberala skrivarakademin 2016/2017.