Skip to content
 

Bengt Westerberg – Litteraturförteckning

Andersson, Eva, Bo Malmberg & John Östh a, Travel-to-school distances in Sweden 2000-2006: changing school geography with equality implications, Journal of Transport Geography 23 (2012)

Andersson, Eva, Bo Malmberg & John Östh b, Skolvalet används för att undvika underprivilegierade, DN 2012-05-20

Appiah, Kwame Anthony, Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers, Allan Lane 2006

Bauhn, Per & Dilsa Demirbag-Sten, Till frihetens försvar, Norstedts 2010

Baumol, William J., The Cost Disease, Yale University Press 2012

Bayart, Jean-Francois, The Illusion of Cultural Identity, The University of Chicago Press 2005

Boyd, David R., The Optimistic Environmentalist, ECW press 2015

Clark, Gregory, A Farewell to Alms, Princeton University Press 2007

Fawcett, Edmund, Liberalism. The Life of an Idea, Princeton University Press 2014

Holmqvist, Mikael, Klassamhället blundar för meriter och kunnande, DN 2015-11-05

Johansson Heinö, Andreas, Farväl till folkhemmet, Timbo 2015

Jordan, Bill & Franck Düvell, Migration. The Boundaries of Equality and Justice, Polity 2003

Kihlberg, Jannike, Nya matvanor kan rädda planeten, DN 2015-11-08

Malik, Kenan, Multiculturalism and Its Discontents, Seagull 2013

Molander, Per, Ojämlikhetens anatomi, Weyler 2014

Pekgul, Cheko & Nalin Pekgul, Jag är ju svensk, Recito 2014

Putnam, Robert, Our Kids, Simon & Schuster 2015.

Rawls, John, Vad rättvisan kräver, Daidalos 2005

Reich, Robert, Saving Capitalism. For the Many, Not the Few, Knopf 2015

Ridley, Matt, The Rational Optimist. How Prosperity Evolves, Fourth Estate 2010

Rockström, Johan & Mattias Klum, Big World Small Planet, Bokförlaget Max Ström 2015

Roth, Hans Ingvar, Vad är mänskliga rättigheter, Natur och Kultur 2007

Sachs, Jeffrey D., The Age of Sustainable Development, Columbia University Press 2015

Schlesinger Jr, Arthur M., The Disuniting of America, Norton & Co 1992

Sen, Amartya, Identitet och våld, Daidalos 2006

UN, Sustainable Development Knowledge Platform, sustainabledevelopment.un.org.

Weil, David N., Economic Growth, Pearson Addison Wesley 2005

Westerberg, Bengt, Mer skattepengar krävs till framtidens sjukvård och äldreomsorg, i SW 70, En vänbok författad och utgiven med anledning av Sten Westerbergs 70-årsdag 2009