Skip to content
Ledare

Vill du ha det som i USA, eller?

Att man kan tröttna på politiker och politiska partier, utan att för den skull vara less på politik och samhällsfrågor är en för många uppenbar insikt i Sverige, december 2014. Än en gång påminns vi om hur tungrodd demokratin är, fylld av friktion, och att riktigt politiskt ledarskap är något som utövas alltför sällan. Stefan Löfvens (S) misslyckande säger också något annat, nämligen hur viktigt det är med det som sker utanför de lagstiftande församlingarna. Visst ska vi ha bra politiker, men det i sig räcker aldrig för ett bra samhälle. Det viktigaste gör vi trots allt själva.

Hösten 2012 satt Tidningen Ångermanlands politiske redaktör Anders Rönmark och jag på en buss genom det amerikanska »rostbältet«. Vi var båda del i Sveriges Vänsterpressförenings delegation som flugit in med anledning av det amerikanska presidentvalet. Under några minnesvärda veckor träffade vi mängder av amerikanska politiker, analytiker och journalister. Där föddes också idén som denna höst kom att utmynna i en reportage- och studieresa kring amerikansk politik, men denna gång med sett från civilsamhället.

Under två veckor i den nyligen avverkade amerikanska valrörelsens slutskede – och över 350 mil i bil genom Texas, Oklahoma och Arkansas – träffade Rönmark och jag organisationsledare, aktivister och lobbyister. Allra starkast intryck gjorde de människor som i politisk motvind kämpar mot starka normer och stora intressen. Det här numret av Liberal Debatt handlar om dem – om genuina American Underdogs. Vi tycker att civilsamhället är viktigt och hoppas att de små glimtarna ur vår resa kan bidra till ett större intresse för det politiska engagemang som varje dag tar sig uttryck på sådana plattformar. Partipolitik är tack och lov inte allt.

Ett särskilt tack riktas till Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål, för det generösa bidrag utan vilket reportageresan inte varit möjlig. Så även till Stiftelsen Fritt Näringsliv, vars stipendium också bidragit till finansieringen.

Så klart bjuder detta nummer även på annan läsning. Agnes Karnatz gör premiär i dessa spalter med en guide till mellandagsrean. Och så berättar Johan Norberg hur vi ska återta liberalismen i Europa.

Gabriel Ehrling
Redaktör Liberal Debatt
gabriel.ehrling@liberaldebatt.se