Skip to content
Till sist

Det oskyddade landet

Sverige kan inte räkna med USA:s och Natos skydd i händelse av krig, meddelade den amerikanske ambassadören Mark Brzezinski den svenska försvarsberedningen tidigare i våras (SvD 14/4). Beskedet är i grund och botten en självklarhet. Utan medlemsskap i Atlantpakten täcks Sverige inte av dess försvarsgaranti. Men det understryker grundproblematiken i svensk säkerhetspolitik, och visar att de svenska politiker som sedan Ryssland införlivat Krim börjat tävla i nya anslag till försvarsmakten har hamnat snett.

För det riktigt bekymmersamma är inte att Sverige saknar förmåga att på egen hand försvara sig mer än en vecka. Utan att landet saknar en trovärdig plan för att gemesamt med andra göra det bortom de första sju dagarna.

Omslaget från invasions- till insatsförsvar var i grund och botten riktigt. Såväl ambitionen att Sverige ska ha en militär som kan delta aktivt och effektivt i internationella insatser som att landet ska försvaras i samarbete med andra var korrekt. Och med det följde oundvikligen att den svenska förmågan att på egen hand säkra det egna territoriet minskade.

Problemet var att den säkerhetspolitiska konsekvensen av försvarsomläggningen ignorerades. En trovärdig alliansfrihet kräver ett invasionsförsvar. Och ett insatsförsvar kräver en
slopad alliansfrihet.

Dessvärre saknades en bred samsyn kring vad omställningen från ett invasionsförsvar krävde. För skiftet till ett insatsförsvar kunde en brokig koalition skapas: Den minskning av militären som det innebar kunde säljas både till väljarna och till finansministrar som sökte budgetbalans. Men stödet för att överge alliansfriheten och ta det naturliga steget in i Nato var svagt.

Därför står nu Sverige med en halv säkerhetspolitik: Ett insatsförsvar som – vilket deltagandet i Libyen och Afghanistan visat – fyller sina uppgifter relativt väl. Men utan några garantier för att andra ska komma till vår undsättning i en krissituation. 

Martin Liby Alonso är doktorand i statsvetenskap vid Massachusetts Institute of Technology och återkommande skribent i Liberal Debatt.

smmalonso@gmail.com