Skip to content
Bokrecension

Nytt ljus på kärlek, tbc och liberalism

Sven Wedén har länge varit en rätt okänd figur i svensk politisk historia. Yngst i andrakammaren vid trettiofem. Ordförande för FPU vid trettiosju. Därefter under en lång karriär en västvänlig försvarspolitiker. Under sin korta tid som folkpartiledare drabbades Sven Wedén även av Tjeckoslovakienrelaterade Wedénaffären 1968.

I biografin Kärlek, tbc och liberalism fyller Hans Lindblad ut den bilden. En komplex politisk gärning tecknas och en människa framträder. Ett rikt material möjliggör ett ingående personporträtt med hittills okänd fakta. Samtidigt kan historiebitaren tänkas rodna inför en i politiska sammanhang ovanligt ingående relationsberättelse bygd på brevväxlingen med hustrun Marianne.

Boken präglas även av den lungsot och de sanatoriebesök som drabbade Wedén i unga år. Sanatorier har kallats för fattigfolkuniversitet. De långa tiderna i sängliggande läge, i Wedéns fall 18 månader i sträck och med återkommande sjuktider under 13 år, beredde tid för läsning. Fjärran föreläsningssalar och föreningsliv lyckas Wedén därför självskola sig i flera ämnen. Nazismens framfart leder till ett brott med familjens ideologi konservatismen, och efter lång prövning fastnar han i stället för liberalismen. Wedéns politiska åskådning präglas sedan av en vilja att värna demokratiska och kulturella värden.

Wedén engagerade sig även för bostäder och preventivmedel när han självlärd gjorde blixtkarriär i Folkpartiet efter kriget. Bokens författare Hans Lindblad går så långt som att kalla Wedén för efterkrigstidens mest offensive och kraftfulle politiker i Sverige.

Det nära arbetsförhållandet mellan Sven Wedén och Bertil Ohlin beskrivs i komplex detalj. Ett förhållande som kulminerar i att Ohlin pekar ut Wedén som sin efterträdare kort inför landsmötet i Sundsvall 1967. Wedéns tid som partiordförande är kort. Men han hinner både vara snubblande nära statsministerämbetet och utsättas för en smutskastningskampanj av stort historiskt intresse. Den så kallade Wedénaffären har i efterhand visat sig vara ett grundlöst utslag av spelet om regeringsmakten. Wéden avsäger sig partiledarskapet av hälsoskäl året därpå. Och avtackas senare av utrikesminister Sven Andersson vid avgången ur riksdagen 1973.

Om detta har Hans Lindblad skrivit en detaljrik bok som kastar nytt ljus på kärlek, tbc och liberalism.

Joakim Rönnbäck är medlem av Liberal Debatts redaktionsråd.