Skip to content
Perspektiv

En kungligt bra idé?

Ett av de vanligaste argumenten för monarkin är de ekonomiska fördelar statsskicket antas medföra, däribland de påstådda handelsfrämjande effekterna av monarkers statsbesök. Nationalekonomen Anna Almqvist konstaterar att denna effekt kan vara en myt.

Om du tillbringade nyårsdagen på soffan kanske du också tittade på den återkommande klassikern Året med kungafamiljen som visas i SVT. I slutet av programmet kommenterar utrikesminister Carl Bildt (M) kungens statsbesök till Kroatien i april 2013:
Vi ska inte underskatta det att vi har en monarki och en kung och en drottning … Det är en väldig fördel och det är klart det är bra när det gäller politiska relationer, när det gäller mänskliga relationer och när det gäller de ekonomiska relationerna”. Att monarki medför en självklar ekonomisk fördel, genom att bidraga till ökad svensk handel, är ett vanligt påstående.

Under fjolåret firade kung Carl XVI Gustaf 40 år som Sveriges statschef. Sedan han efterträdde sin farfar 1973 har kungen genomfört två statsbesök per år i genomsnitt. Utrikesdepartementet är ansvarigt för val av destination och kungen har normalt sällskap av minst en minister samt av en delegation med näringslivsrepresentanter.

I teorin antas statsbesök utförda av en monark vara särskilt gynnsamma för bilateral handel, då monarker ses som mer effektiva dörröppnare än andra statschefer. Detta då kungligheter anses generera större medial uppmärksamhet och då deras opolitiska roll innebär att de kan bereda väg till de inre salongerna oavsett värdlandets demokratiska status och politiska situation. De empiriska beläggen för att statsbesök utförda av monarker skulle vara speciellt handelsfrämjande är dock begränsade. Det finns, mig veterligen, ingen vetenskaplig studie som undersökt effekten av statsbesök på bilateral handel, varken vad avser Sverige eller någon annan monarki.

I min mastersuppsats[1] undersökte jag effekten av Carl XVI Gustafs statsbesök under perioden 1973-2006. Detta med hjälp av en så kallad gravitationsmodell för internationell handel.  Jag finner ingen signifikant effekt av statsbesök på svensk export, och inte heller någon fördröjd effekt de påföljande fem åren efter ett besök. Jag undersökte även om svensk export till icke-demokratiska länder påverkas särskilt positivt av statsbesök; jag finner dock inte heller något stöd för denna teori.

Endast ett fåtal studier har undersökt effekten av statsbesök och officiella besök på bilateral handel för republiker. Resultaten är blandade: den eventuella effekten av statsbesök varierar mellan länder och statschefer. De flesta av studierna finner dock en svagt handelsfrämjande effekt av statsbesök. Man kan från min studie naturligtvis inte dra några slutsatser kring vad effekten av statsbesök på svensk bilateral handel vore, om vi var en republik. Det finns dock inget som talar för att vår export på detta vis skulle gynnas av att vår statschef är en monark.

Resultaten behöver inte heller betyda att statsbesök utförda av monarker generellt saknar effekt på bilateral handel – uppsatsen är en fallstudie som endast tittar på effekten av besök utförda av Sveriges nuvarande statschef. Det är fullt möjligt att statsbesök utförda av kungligheter i andra monarkier har en positiv effekt på dessa länders export och att eventuella framtida statsbesök utförda av kronprinsessan Victoria kommer att ha en positiv effekt på svensk export. Vad som dock kan sägas är att det inte finns några belägg för att slentrianmässigt påstå att monarkin är bra för svensk handel. Carl Bildt (M) menar att vi inte ska underskatta effekten av att vi har en monarki på bland annat bilaterala ekonomiska relationer – jag menar att vi inte bör överskatta den.

Anna Almqvist är nationalekonom. Almqvist mastersuppsats “A Royally Good Idea? A Study of the Relationship Between Swedish State Visits and Aggregate Swedish Merchandise Exports” tilldelades ett hedersomnämnande i Ohlininstitutets uppsatstävling 2013.
anna.almqvist@telia.com 

Uppsatsen finns publicerad på Lunds universitets hemsida.

[1] A Royally Good Idea? A Study of the Relationship Between Swedish State Visits and Aggregate Swedish Merchandise Exports (2013). Framlagd vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet.