Skip to content

Människokroppen är ingen handelsvara

Som liberal anser jag att lagstiftare ska hålla sig borta från sovrum, swingersmöten och bastuklubbar. Medborgarnas sexualitet bör staten lämna ifred. Sam Kuritzén kritiserar i Liberal Debatt, nr 6 / 2012, förbudet att köpa sexuella tjänster och menar att det strider mot liberalismens grundprinciper.
Men till skillnad mot Sam Kuritzén anser jag att människokroppen inte ska betraktas som en handelsvara bland andra. Enligt Europol utgör sexhandeln med människor den snabb­ast växande inkomstkällan för organiserad brottslighet. Människohandel för sexuella ändamål definieras av FN som ett brott mot mänskligheten.

Att bekämpa efterfrågan är en liberal angelägenhet. Det menade John Stuart Mill som var en skarp kritiker av prostitution. I en essä om Mills syn på prostitution konstaterar Clare McGlynn, professor i juridik vid Durham University, att Mill till skillnad mot samtida debattörer valde att fokusera sexköparnas efterfrågan, inte de prostituerades vandel. Mill skriver: »With the exception of sheer brutal violence, there is no greater evil…than prostitution.« Mill motsatte sig legalisering och betraktade det som statlig tolerans av en skadlig praxis som orsakar lidande och befäster kvinnors underordning.

Sexindustrin lider av rekryteringsproblem. Sam Kuritzén borde ställa sig frågan varför de flesta prostituerade i världen är fattiga och outbildade. Debuten sker oftast i unga år, många har utsatts för sexuella övergrepp eller andra trauman i barndomen. De är sällan vi hör att etablerade akademiker sadlar om och börja sälja sexuella tjänster. Det är helt enkelt inte så många som drömmer om att bli sexarbetare. Konsekvensen är att ett utbud tvingas fram för att möta efterfrågan.
Att det förekommer personer som uppger att de gillar att sälja sex är inget skäl för att prostitution ska accepteras. Det fanns slavar som bekämpade abolitionismen i 1800-talets USA. Människors livsval får inte ske på bekostnad av att man kränker andra individer. Den frivilliga prostitutionen gör just detta. Samma efterfrågan som skapar prostitution göder också människohandel.

Vi måste slå hål på myten om den lyckliga horan. I en omfattande undersökning som genomförts i nio länder, »Prostitution and trafficking in nine countries: an update on violence and post traumatic stress disorder«, intervjuade 854 personer som befann sig i eller nyligen varit i prostitution. 63 procent hade varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. 68 procent uppfyllde kriterierna för posttraumatiskt stressyndrom lika allvarliga som för krigsveteraner, våldtäktsoffer och torterade flyktingar. 89 procent uppgav att de ville lämna prostitutionen om det var möjligt.

Låt oss hålla i minnet att den svenska lagstiftningen inte bestraffar dem som säljer, utan enbart dem som köper eller förmedlar sexuella tjänster. Prostituerade kan således söka skydd och hjälp av polisen, socialtjänsten eller kvinnojourer utan rädsla för repressalier.

Vilka blir konsekvenserna i ett samhälle som tillåter köp av sexuella tjänster? När prostitution legaliseras ökar efterfrågan. Även Svenssons vågar öppna plånboken när staten säger att de okej att förlägga firmafesten på bordell. Erfarenheter från länder som legaliserat, till exempel Nederländerna, visar att en laglig sexmarknad inte tar bort en olaglig. De existerar parallellt. Prostitution är en lukrativ bransch som lockar till sig kriminella som inte är intresserade av att följa lagar och betala skatt.

Regeringen har låtit utvärdera sexköpslagen, som varit i kraft sedan 1999. Utvärderingen visar att kriminaliseringen utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. I Europols rapport »Trafficking of women and children for sexual exploitation in the EU« framgår att människohandlare fokuserar på destinationsländer med etablerad sexhandel och efterfrågan på prostitution där det är lätt att sälja sexuella tjänster. Sexköpslagen har gjort Sverige till en mindre lönsam marknad för hallickar.

Svenska Institutet har numera en person anställd på heltid för hinna svara på alla frågor om sexköpslagen som kommer från en allt mer nyfiken omvärld. Norge och Island har kriminaliserat sexköp och Frankrike är på god väg att införa ett förbud. Allt fler inser att legalisera sexköp är fjärran från sexuell frigörelse. Prostitution exploaterar individer och göder kriminalitet. Det är omöjligt att frikoppla prostitution och människohandel från varandra. Att bekämpa efterfrågan är därför en liberal angelägenhet.

 

Jenny Sonesson är ledamot av ­Liberala ­Kvinnors förbundsstyrelse och tidigare ­medarbetare ECPAT Sverige mot barnsexhandel.