Skip to content

Vilka politiker pratar Cwejman om?

De politiska partierna måste öppna upp för nya personer som står utanför partipolitiken. Det finns en risk att de partiaktiva gör organisationen till upphöjt egenvärde och glömmer att politik är ett medel, inte ett mål i sig, skrev Adam Cwejman i Liberal Debatt 4/2012. Monica Påhlsson har svarat.

Kan det bli mer provocerande? Vilka politiker pratar Adam Cwejman om? Som vanligt tror jag att han menar de heltidsarbetande, heltidsarvoderade – som han själv kanske?

Alla vi andra som arbetar med politik på så kallad fri tid drabbas sällan av politisk närsynthet. Vi arbetar för att försörja oss eller överleva på våra pensioner (där vi aldrig fick några pensionspoäng för det fritidspolitiska arbetet). Och sliter hela tiden med att få till den så kallade fria tiden.

I en arbetsgrupp jag just nu leder finns en fil dr i historia, en kulturskribent, en f d universitetsadministratör, en f d chef på ett stort byggföretag, en f d administratör på ett läkemedelsföretag och undertecknad f d företagare. Vi har alla arbetat, arbetar, som politiker på fri tid i kommunens nämnder och styrelser, i kommunfullmäktige, i regionen, som nämndemän och i alla sorters organisationer. Här finns erfarenhet av ledarskap i Sjöräddningen, Bilkåren, Volvo, Fredrika Bremerförbundet och andra organisationer där vi funnits med. Antingen som representanter för ett parti eller valda för att andra har menat att vi haft något att tillföra. Vi är allt annat än närsynta! Tvärtom har vi alltid med oss den livserfarenhet vi förvärvat i och utanför politiken. Att det är svårt att få gehör i det politiska närarbetet vet vi alla. Men vi ger aldrig upp! Och ingen av oss är och har aldrig varit beroende av heltidsarvoderade uppdrag. Vi har bara strävat på därför att vi har trott på vad vi gör i det liberala sammanhanget.

Adam Cwejman ger uttryck för det många människor idag ofta kastar ur sig utan att reflektera över vad de själva skulle kunna bidra med: »Det är de där politikerna som…«

Varför driver Adam Cwejman inte istället kampen för fler människor till politiken? Demokratin känns hotad. Vi är alltför få som vill/orkar/vågar sticka in huvudet i politiken. Och kanske råka ut för att få på skallen av Adam Cwejman dessutom.

Monica Påhlsson är liberal senior i Göteborg.