Skip to content

Democrats abroad

»As Americans, as Democrats, and as Democrats Abroad, we stand united together to support our President, promote our democratic values, and effect the changes set forth below.« Så står det skrivet i Democrats Abroads plattform inför presidentvalet 2012. Democrats Abroad är det Demokratiska partiets organisation för amerikanska medborgare bosatta utomlands. De har omkring 60 nationella kommittéer utspridda över alla världsdelar, och medlemmar i mer än 160 länder.

Democrats Abroads främsta uppgift är att hjälpa och underlätta för amerikanska medborgare utomlands att rösta i amerikanska val, och att arbeta för medborgarrättsliga frågor rörande medborgare bosatta utomlands. De håller regelbundet föreläsningar och utbildningar, bedriver påverkansarbete mot den amerikanska kongressen och ordnar insamlingar för Demokratiska partiet.

Democrats Abroad grundandes 1964, då två små kommittéer bestående av amerikanska medborgare grundades i London och Paris av Toby Hyde och Al Davidson, efter att Lyndon B. Johnson besegrat Barry Goldwater i presidentvalet samma år.  Genom Hydes och Davidsons påverkansarbete lät Democratic National Committees ordförande, John Bailey, Democrats Abroad sända nio representanter, dock utan rösträtt, till demokraternas nationella konvent 1972. År 1976 uppgraderades Democrats Abroad till en statlig demokratisk kommitté, med rätt att sända röstberättigade delegater till det nationella konventet.

Sedan dess har Democrats Abroad vuxit och arbetat med rösträttsfrågor för amerikanska medborgare bosatta utomlands. Ett exempel på en fråga som de varit med att driva är »Uniform and Overseas Citizens Absentee Voting Act«, som antogs av kongressen 1986 och som ställer krav på att alla amerikanska delstater ska låta amerikanska medborgare bosatta utomlands rösta i federala val.

År 2008 höll Democrats Abroad sitt första globala primärval. Röstningen började i Indonesien, ett av de första resultaten presenterades från Jakarta, mot slutet hade röster avlagts i 164 olika länder och territorier. Barack Obama vann med 65 procent av rösterna, och valet tycks ha löpt på utan några större problem. En del kritik riktades dock mot att röstningen sköttes av ett privat företag, Everyone Accounts, och detta särskilt med tanke på att chefen för företaget var en hyfsat högt uppsatt republikan.

Inför varje presidentval antar Democrats Abroad en plattform, som omfattande behandlar situationen för amerikanska medborgare bosatta utomlands, liksom mer allmänna områden som utrikespolitik, utbildning, ekonomi och sjukvård. En fråga man lägger stor vikt vid är att det borde bli enklare för barn och andra familjemedlemmar till utlandsboende amerikaner att få amerikanskt medborgarskap, och kunna immigrera och få visum till USA. I ett avsnitt som handlar om beskattningen av utomlands bosatta amerikanska medborgare kräver man att USA ska återgå till principen om att inkomstskatt ska betalas i det land där man är varaktigt bosatt, till skillnad från nu, då dessa personer även betalar inkomstskatt i USA på grund av sitt medborgarskap.

Vad gäller utrikespolitiken lyder inledningsstyckena »We applaud our President for reopening America to the world and the world to America«, och fortsättningen går i stort ut på att fred, samarbete och Barack Obama är väldigt bra företeelser. I den ekonomiska politiken lägger man stor tonvikt vid fattigdomsbekämpande, inkomstjämlikhet och arbetslöshetsfrågor. Man har även två avsnitt som behandlar kvinnors rättigheter och vikten av att motverka diskriminering grundat på sådant som sexuell läggning, etnicitet och religion.

Democrats abroad och dess medlemmar tycks känna en stor stolthet över sin amerikanska identitet, och upplever sin uppgift – att få amerikanska medborgare utomlands att rösta i amerikanska val, och sprida det Demokratiska partiets budskap – som mycket betydelsefull.

Adrianne George Lind, en av de ledande personerna inom Democrats Abroad i Sverige, skriver regelbundet om amerikansk politik och Democrats Abroads verksamhet på organisationens hemsida. I en artikel beskriver hon ett samtal hon haft med en svensk vän, som ifrågasatte varför hon tycker att det är så viktigt att som utomlands bosatt amerikan delta på demokraternas nationella konvent. Så här skriver hon: »It was a chance for me to reinforce my beliefs, fuel my enthusiasm, shake hands with the 1st Lady and be a part of history. At this point my Swede’s friend stopped asking questions. He was truly happy for me to have had this experience. No doubt he still thinks we Americans are a bit over the top with the flag waving, campaign button wearing, and passion we bring to the issues. I could see it in his smile. But he could also see my pride and the urgency I feel about this election.«.

 

Emma Söderberg Majanen är medlem av Liberal Debatts redaktionsråd.