Skip to content

Four more years

President obamas mandatperiod är inte över än. Men med Washington i kampanjläge lär få stora beslut bli tagna, så det är ett bra tillfälle att fundera över om han förtjänar fyra år till i Vita Huset.

Vid en första anblick verkar svaret kanske bli nej. Den ekonomiska återhämtningen går långsamt och arbetslösheten biter sig fast en bit över åtta procent. Och han har på inget sätt lyckats ena landet.

I förhållande till vad valet av honom lovade har Obama varit en besvikelse. Men de förväntningarna var, å andra sidan, orimliga. En titt på vad han faktiskt åstadkommit ger en bättre bild.

George W Bush lämnade över en ekonomi i fritt fall. Obama svarade med tre stora åtgärder: stimulanspaketet, finansreformen, räddningen av fordonsindustrin. Ingen av dem genomfördes perfekt. Men de innebar att USA tog sig ur recessionen, sanerade bankerna på ett sätt som lagt grunden för tillväxt och höll biljättarna vid liv.

Därtill har han genomfört en omfattande sjukförsäkringsreform. Även den har skönhetsfläckar. Framför allt begränsar den inte kostnaderna i tillräckligt hög utsträckning. Men den innebär att i stort sett alla amerikaner får tillgång till sjukvård. Ingen liten sak.

Ändå är det kanske i utrikespolitiken Obama varit mest framgångsrik. Usama Bin Ladin har dödats och al-Qaeda är slaget i spillror. Han har avslutat kriget i Irak och håller på att göra detsamma med det i Afghanistan. Båda två har kostat mycket i pengar, liv och moral.

Samtidigt har Vita Huset skickligt navigerat den arabiska våren. Amerikanskt diplomatiskt och militärt stöd möjliggjorde Libyeninsatsen. Och i inget av revolutionens länder har en USA-fientlig regering tagit plats.

Kort sagt: Obama första fyra år i Vita Huset har varit häpnadsväckande effektiva. Det är klart att han förtjänar en mandatperiod till.

/Martin Liby Alonso