Skip to content

New Kids on the Block

Barn ger liberaler problem. Den stolta principen om individens okränkbara frihet tycks stå sig slätt när en fyraåring matvägrar eller en elvaåring vill rymma hemifrån. Och vad händer med synen på statens begränsade inblandning i människors liv när barn far illa? Socialliberalismen uppstod ju delvis för att barn inte rår för om modern är fattig alkoholist och fadern okänd. Så vad svarar den välmenande socialliberalen när tidigare barnhemsbarn anklagar staten för att ha stulit dess barndom?

Barn engagerar. Är det inte frågor om fosterhemsplaceringar och barnfattigdom så är det IVF-behandlingar, adoptioner och uppfostringsmetoder.   I detta nummer av Liberal Debatt söker vi liberala svar på barnfrågor. Adam Cwejman skriver om framväxten av barns rättigheter. Emma Söderberg Majanen diskuterar elitsatsningar och Emma Svensk tycker att vi bör tänka om när det gäller överviktiga barn. Benny Lindholm avhandlar tvångsomhändertaganden och Kerstin Axelsson uppmärksammar svenska landstings diskriminering av lesbiska som vill ge sitt barn ett syskon.

Håkan Tribells inlägg i diskussionen om liberalism och borgerlighet har väckt mycket känslor. I detta nummer publicerar vi två av de svar som har kommit in. Diskussionen lär fortsätta.

 

Det här är vårt första nummer som redaktörer för Liberal Debatt. Det är med stor ödmjukhet (och inte så lite stolthet) som vi axlar redaktörskapet för en 63 år ung idétidskrift. Vi uppskattar verkligen om du hör av dig med ris och ros om numret.

 

Trevlig läsning!

 

Caroline Lundström och Erik Åslin är redaktörer för Liberal Debatt